Mälardalen university logotype print
Mälardalens högskolas logotyp
Mälardalens Högskola Logga

Text

Forskning och exjobb

Studenter kan via sina examensarbeten (exjobb) studera olika verksamheter och hitta nya infallsvinklar. Mer djupgående forskning sker i en mängd olika forskningsprojekt där forskare samt industri- och kommundoktorander samarbetar tillsammans med näringsliv och offentlig sektor för att utveckla samhället.

Exjobbet kan bygga på ett förslag från en arbetsgivare, men kan också vara en studie på studentens eget initiativ. För studenten är examensarbetet en möjlighet att prova sina kunskaper under handledning. En student har ny forskningsbaserad kunskap och kan ofta komma med nya sätt att se på problem och utveckla verksamheten.

Mer information om exjobb


format_quote

”Studenter hjälper oss att utveckla nya tekniker och idéer”

Mei Hong Bjerstedt

Produkt- och utvecklingsingenjör vid Volvo Construction Equipment i Eskilstuna.

Läs mer


En bro mellan högskola och arbetsliv

Högskolans forskning sker i samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Ett bra exempel på det är industri- och kommundoktorander. Det är forskarstuderande som genomgår en forskarutbildning på högskolan samtidigt som de jobbar inom privat sektor eller offentlig verksamhet. Med en fot både i den akademiska världen och på arbetsmarknaden kan man lära av varandra vilket gynnar alla inblandade.

 

format_quote

Mitt hjärta slår för industrin

Sahar Tahvili

RISE SICS

Läs mer

Kontakt

Vill du veta mer om hur högskolan kan hjälpa till att lösa ditt problem?

Till toppen