Sensorsystem för friidrottare utvecklades i samarbete med MDH

Utveckling av nytt koncept inom projektet E-athletics tillsammans med MDH-student gav tidigare släggmästaren Kjell Bystedt pris i Swedish Embedded Award och ledde till kommersialisering av ny produkt.

E-athletics är projektet som använder använder mikroelektronik inom framför allt friidrotten. Det handlar det om att mäta acceleration, information som är en viktig parameter för både tränare och utövare som vill utvecklas.

Men att mäta acceleration och rörelse inom släggkastning är ofta svårt. Därför tog den tidigare svenska mästaren i släggkastning Kjell Bystedt hjälp av Mälardalens högskola för att utveckla ett sensorsystem som skulle kunna placeras i kulan.

MDH-student utvecklade teknik och prototyp

Sensorn som byggs in i släggkulan.

Dåvarande studenten Athar Nadeem utvecklade tekniken och tog fram en prototyp. Det handlar om sensorer som byggs in i kulan och i realtid mäter acceleration, rörelseriktning, läget och annat. Allt sänds direkt till tränarens surfplatta och gör det möjligt för utövaren att få snabb återkoppling på sitt kast.

Vann Swedish Embedded Award

Med prototypen vann Kjell och Athar Swedish Embedded Award 2013 inom kategorin Micro/nano. Efter den framgången har Kjell Bystedt startat företaget Sport & Health Sensors Sweden AB och går nu vidare med att kommersialisera koncept och produkt.

I projektet har förutom Athar Nadeem även företaget Solarit AB deltagit, där Athar Nadeem numera är anställd. Det EU-finansierade projektet minSTInnovation på Mälardalens högskola har varit ett aktivt stöd i projektet.