RobCab jobbar på Mälarsjukhuset

Det kan vara svårt för personal på sjukhus att hinna med allt som ska göras. Bland annat är transporter av prover och vagnar både tids- och resurskrävande. Företaget RobCab AB satsar på att hitta effektiviseringar så att personalen kan få mer tid över till sina patienter. På Mälarsjukhuset i Eskilstuna testas nu en robot som personalen döpt till Kermit.

Transporter tar mycket tid av de anställda

RobCab AB är ett utvecklingsföretag som identifierat ett behov kring transporter som idag tar mycket tid av de anställda. Tid som borde kunna användas på ett bättre sätt. Ett exempel är sjukhus, men industri, handel och flygplatser är också tänkbara miljöer där denna robot skulle kunna göra nytta.

Studenter har arbetat fram designen

Företaget RobCab AB kom tidigt i kontakt med Mälardalens högskola.
- Våra kontakter med högskolan har absolut snabbat på processen kring att utveckla vår idé till en produkt på marknaden, säger Hans Skoog, VD på RobCab.

Bland annat har företaget fått hjälp av studenter med robotens design. Åtta studenter på Produktdesignprogrammet arbetade under en termin med att hitta en design som både är funktionell och tilltalande.
- Jag är mycket imponerad hur studenterna angrep utmaningen, säger Hans Skoog och fortsätter:
- Studenterna började med att ta fram värdeord, att det exempelvis är viktigt att roboten ser snäll, hjälpsam och effektiv ut, så att personal och patienter inte tycker det känns obehagligt med en robot i korridoren.

Studenterna gestaltade därefter, utifrån värdeorden, designen och idag påminner roboten som en snäll, grön pingvin.

En studie kring sjukhusets logistik

Företaget kopplades också samman med Mats Jackson, professor vid Innovation och produktrealisering, som är en av Mälardalens högskolas sex forsknings- och utbildningsprofiler.
- Mats Jackson gav några av hans doktorander i uppdrag att göra en studie kring behovet av transporter och logistik på Mälarsjukhuset. Den studien gav oss bra svar på de frågor och funderingar vi haft.

Robotdalen stöttar forskare och entreprenörer

Företaget RobCab AB ingår i Robotdalen, ett samarbetsprojekt mellan akademi, näringsliv och offentliga aktörer i mälardalsregionen. I denna satsning ingår bland annat expansiva företag såsom ABB, Volvo, Atlas Copco, små och medelstora företag i regionen samt Örebro Universitet och Mälardalens högskola. Robotdalen stöttar forskare och entreprenörer som har bra idéer inom robotikområdet och som vill ta dem till marknaden. Robotdalen hjälper dem att hitta tidiga kunder, finansiering och kompetens.
- Många mindre företag har svårt att övervinna kommersialiseringsfasen och att komma igång med förserietillverkning, i detta är Robotdalen ett viktigt stöd, säger Åsa Nordin, biträdande processledare vid Robotdalen.


Hans Skoog, VD ser med tillförsikt fram emot en vidare utveckling av roboten RobCab.
- Nu testar vi den i reell miljö på sjukhuset, därefter får vi utvärdera hur personalen tyckt det fungerat. Det känns som att vår företagsidé är på mycket god väg, säger Hans Skoog.