Entreprenörskap i skolan

Mälardalens högskola har en tydlig entreprenörskapsprofil. Högskolan rustar studenterna både för att kunna få ett bra jobb som anställd, men också för en framtid som egenföretagare. Idélab är högskolans stöd för studenter, personal och forskare med företagsidéer, men lär också ut kunskaper i entreprenöriellt tänkande. Idélab har funnits sedan 1999 och har sedan dess dess hjälpt tusentals idéägare och sett hundratals företag växa fram.

 

Idélab samverkar och ger stöd även utanför högskolan. I början av 2010 stod Odlarskolan i Eskilstuna inför stora utmaningar, och man behövde hitta något som höjde motivationen för hela skolan.

Odlarskolan tog kontakt med Mälardalens högskola för att få inspiration till ett förändringsarbete:
- Det var en viktig hjälp för att komma igång, säger Jan-Erik Nyström, rektor på Odlarskolan. Idélab kunde engagera personalen för frågan, även dem som till en början var tveksamma till det nya arbetssättet.

Idélab tyckte att det var spännande att få testa de metoder som man utvecklat inom sin verksamhet. Hur kunde idéer om entreprenörskap användas i grundskolan?
- Det handlar inte om att elever ska starta företag, menar Sara Hägglund, projektledare inom Idélab. Det handlar mer om att ta tillvara elevers entreprenöriella tänkande, det vill säga utveckla deras självkänsla, ge dem möjlighet att ta mer ansvar och få dem att tro på framtiden. Att utveckla talanger lika mycket som man lär sig ny kunskap.

Den nya arbetsmetoden har varit lyckosam på Odlarskolan. Föräldrarna tycker att det har skapats lugn och ro på skolan och att lärarna har ett mer personligt förhållningssätt till eleverna. Entreprenörskap är numera en av skolans profiler.