Västerås stad

MDH och Västerås stad har ett fördjupat samarbete inom ramen för det strategiska samverkansavtalet Samhällskontraktet, tillsammans med Eskilstuna kommun, Region Västmanland och Landstinget Sörmland.

Samhällskontraktets vision är: "I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt".

De övergripande målen är:

  1. Höja kompetensnivån i regionen
  2. Stärka forskning och utbildning vid MDH
  3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor
  4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor

 

Läs mer om Samhällskontraktet

Kontaktperson

Vill du veta mer om Samhällskontraktet? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93
emma.mossberg@mdh.se