Vafab Miljö

MDH har tillsammans med Vafab Miljö, Mälarenergi och Eskilstuna Energi och Miljö fördjupat sin strategiska samverkan i ett avtal som omfattar forskning, utbildning, kompetensförsörjning och utvecklingsområden.

I juni 2014 tecknade MDH och Vafab Miljö ett strategiskt samverkansavtal med syfte att tillsammans utveckla lösningar och verktyg inom områdena energi-, bygg och miljöteknik. Mälarenergi och Eskilstuna Energi och Miljö är också parter i samarbetet.

Avtalet omfattar främst samarbeten inom MDH:s forskningsmiljö Framtidens energi och ger bland annat MDH:s studenter möjlighet till examensarbete och praktikplatser.

Framtidens energi delas in i tre huvudområden:

  1. Förnybar energi med fokus på biomassaomvandling och solenergi
  2. Energieffektivisering inom processindustri/kraftverk och byggnader
  3. Simulering och modellering för att ta fram metoder för processoptimering och styrning riktat mot område 1 och 2.

Läs mer om Framtidens energi

Kontakt

Vill du veta mer om avtalet?
Kontakta:

Sara Olofsson, processledare
Tfn 021-10 13 67
Sara Olofsson