Regionförbundet Sörmland

MDH och Regionförbundet Sörmland har en överenskommelse om samverkan för främjandet av forskning, utveckling och tillväxt.

Samverkansavtalet gäller huvudsakligen tre områden:

  • hälsoteknik
  • entreprenörskap i skolan
  • högskolans roll i regionen 

MDH och Regionförbundet Sörmland strävar efter att, genom samverkan, höja utbildningsnivån i länet, att ge förutsättningar för kompetensförsörjning, att främja ett starkt näringsliv samt att uppnå en hög grad av innovation och förnyelse i både näringsliv och offentlig sektor.

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalet? Kontakta:

Lotti Svebéus, fundraiser vid MDH
Telefon: 021-10 31 20