Region Sörmland

MDH och Region Sörmland har flera fördjupade samarbeten med fokus på forskning, utbildning och utveckling.

Regionförbundet Sörmland

MDH och Regionförbundet Sörmland, som är en del av Region Sörmland, har en överenskommelse om samverkan för främjandet av forskning, utveckling och tillväxt.

Samverkansavtalet gäller huvudsakligen tre områden:

  • hälsoteknik
  • entreprenörskap i skolan
  • högskolans roll i regionen 

MDH och Regionförbundet Sörmland strävar efter att, genom samverkan, höja utbildningsnivån i länet, att ge förutsättningar för kompetensförsörjning, att främja ett starkt näringsliv samt att uppnå en hög grad av innovation och förnyelse i både näringsliv och offentlig sektor.

Kontaktperson

Vill du veta mer om avtalet? Kontakta:

Lotti Svebéus, fundraiser vid MDH
Telefon: 021-10 31 20

Samhällskontraktet

Samhällskontraktets vision är: "I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt".

De övergripande målen är:

  1. Höja kompetensnivån i regionen
  2. Stärka forskning och utbildning vid MDH
  3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor
  4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor

 

Läs mer om Samhällskontraktet

Kontaktperson

Vill du veta mer om Samhällskontraktet? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93
emma.mossberg@mdh.se

 

Sörmlandskontraktet

Landstinget Sörmland och Eskilstuna kommun avsätter medel till högskolan för att stärka forskning, utbildning med digitalisering som ett uttalat område. Satsningen ses som nödvändig för att den lokala arbetsmarknaden och dess näringsliv ska kunna utvecklas och för att högskolan ska kunna erbjuda en utbildning som är unik i landet.

Läs nyhetsartikel om Sörmlandskontraktet

Kontaktperson

Vill du veta mer om Sörmlandskontraktet? Kontakta:

Christer Norström, projektledare
Telefon: 070-566 15 01

christer@wememove.com