Mälarenergi

MDH har tillsammans med Mälarenergi, Vafab Miljö och Eskilstuna Energi och Miljö, fördjupat sin strategiska samverkan i ett avtal som omfattar forskning, utbildning, kompetensförsörjning och utvecklingsområden

Det strategiska samverkansavtalet syfte till att tillsammans utveckla lösningar och verktyg inom områdena energi-, bygg och miljöteknik. Vafab Miljö och Eskilstuna Energi och Miljö är också parter i samarbetet.

Avtalet omfattar främst samarbeten inom MDH:s forskningsmiljö Framtidens energi och ger bland annat MDH:s studenter möjlighet till examensarbete och praktikplatser.

Framtidens energi delas in i tre huvudområden:

  1. Förnybar energi med fokus på biomassaomvandling och solenergi.
  2. Energieffektivisering inom processindustri/kraftverk och byggnader.
  3. Simulering och modellering för att ta fram metoder för processoptimering och styrning riktat mot område 1 och 2.

Läs mer om Framtidens energi

Kontakt

Vill du veta mer om avtalet?
Kontakta:

Sara Olofsson, processledare
Tfn 021-10 13 67
sara.olofsson@mdh.se