Landstinget Sörmland

MDH och Landstinget Sörmland har flera fördjupade samarbeten med fokus på forskning, utbildning och utveckling.

Samhällskontraktet

Samhällskontraktets vision är: "I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt".

De övergripande målen är:

  1. Höja kompetensnivån i regionen
  2. Stärka forskning och utbildning vid MDH
  3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor
  4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor

Läs mer om Samhällskontraktet

Kontaktperson

Vill du veta mer om Samhällskontraktet? Kontakta:

Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021- 10 19 93
emma.mossberg@mdh.se

 

Sörmlandskontraktet

Landstinget Sörmland och Eskilstuna kommun avsätter medel till högskolan för att stärka forskning, utbildning med digitalisering som ett uttalat område. Satsningen ses som nödvändig för att den lokala arbetsmarknaden och dess näringsliv ska kunna utvecklas och för att högskolan ska kunna erbjuda en utbildning som är unik i landet.

Läs mer om Sörmlandskontraktet

Kontaktperson

Damir Isovic, akademichef för akademin för innovation, design och teknik

Telefon: 021-10 31 73

damir.isovic@mdh.se