Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun och MDH har sedan många år ett fördjupat långsiktigt samarbete inom bland annat utbildning, forskning och arbetsliv.

Samverkansavtalet

Eskilstuna kommun går in med medel till insatser från högskolan som dels ska stärka befintliga företag i Eskilstuna, dels bidra till skapandet av fler arbetstillfällen i kommunen.

Samverkansavtalet är ett viktigt verktyg för gemensamma prioriteringar och uppföljning. För högskolan innebär det ökade möjligheter till samverkan med kommunen, företag och andra aktörer i syfte att utveckla forskning och utbildning som gagnar alla parter.

Avtalet fokuserar på fyra arbetsområden

  • Näringsliv (Mälardalens Industrial Technology Center, MITC, och Tillväxtmotorn)
  • Social hållbarhet
  • Miljö
  • Student i Eskilstuna

Kontaktperson

Kontakt: Lotti Svebéus, fundraiser vid MDH
Telefon: 021-10 31 20
charlotta.svebeus@mdh.se

Samhällskontraktet

MDH och Eskilstuna kommun har ett avtal om fördjupad samverkan inom ramen för Samhällskontraktet. I Samhällskontraktet ingår även Västerås stad, Landstinget Västmanland och Landstinget Sörmland.

Samhällskontraktets vision är: "I Mälardalen satsar akademi och samhälle aktivt på kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt".

De övergripande målen är:

  1. Höja kompetensnivån i regionen
  2. Stärka forskning och utbildning vid MDH
  3. Utveckla verksamheter och medarbetare inom offentlig sektor
  4. Skapa goda relationer i samverkan mellan högskolan och aktörer i offentlig sektor

Läs mer om Samhällskontraktet

Kontaktperson

Vill du veta mer om Samhällskontraktet? Kontakta:
Emma Mossberg, processledare Samhällskontraktet
Telefon: 021-10 19 93
emma.mossberg@mdh.se

Sörmlandskontraktet

Eskilstuna kommun och Landstinget Sörmland avsätter medel till högskolan för att stärka forskning, utbildning med digitalisering som ett uttalat område. Satsningen ses som nödvändig för att den lokala arbetsmarknaden och dess näringsliv ska kunna utvecklas och för att högskolan ska kunna erbjuda en utbildning som är unik i landet.

Läs mer om Sörmlandskontraktet

Kontaktperson

Christer Norström, projektledare
Telefon: 070-566 15 01

christer@wememove.com