ABB

ABB Sverige och MDH har varit nära samarbetspartner i många år. Genom samarbetet ökar MDH-studenternas möjligheter till anställning, och ABB:s möjligheter till att rekrytera. Samarbetet är också en språngbräda för nya forskningsprojekt.

Bakgrunden till samverkansavtalet är att MDH och ABB har många gemensamma intressen. MDH arbetar sedan lång tid med att utbildningarna ska vara anpassade till arbetsmarknaden och ABB vill säkerställa rekryteringen av personer med rätt kompetens.

I avtalet erbjuder ABB gästföreläsningar, deltar i branschråd, kommittéer och styrelser hos MDH. Samarbetsavtalet fungerar även som en konkret metod för strukturerad samverkan mellan akademi och industri.

Värdet för studenterna

Värdet för ABB

  • Språngbräda för nya forskningsprojekt
  • Ökade möjligheter för att rekrytera rätt kompetens
  • Ökat teknikintresset vilket leder till fler studenter som läser teknikrelaterade utbildningar

Värdet för MDH

  • Plattform för gemensamma forskningsprojekt
  • Deltagare från industrin i branschråd, kommittér och styrelser
  • Gästföreläsare från industrin

Kontakt

Vill du veta mer om avtalet?
Kontakta:

Sara Olofsson, processledare
Tfn 021-10 13 67
sara.olofsson@mdh.se