Volvo Group Preferred Research Partner

MDH är Volvo Group Preferred Research Partner, ett långsiktigt samarbete som innebär ömsesidiga fördelar för båda parter.

MDH:s forskning, det goda samarbetet med näringslivet, den kvalitativt höga nivån på forskningen och en historia av samarbete ledde fram till att MDH 2013 blev utvald till Volvo Group Preferred Research Partner.

Samarbetet gäller inom inriktningarna Inbyggda system och Produktionsteknik, där Volvo och MDH under flera år arbetat tillsammans både i grundutbildning och i olika forskningsprojekt.

Avtalet innebär bland annat fler forskningssamarbeten och gemensamma projekt, och att MDH får stöd av Volvo i utvecklingen av relevanta utbildningar.

Kontakt

Vill du veta mer om avtalet?
Kontakta:
Sara Olofsson, processledare
Tfn 021- 10 13 67
Sara Olofsson