Bombardier

Bombardier och MDH har ett långsiktigt samarbetsavtal som syftar till att underlätta fördjupad samverkan bland annat genom tydligare kontaktvägar och processer för hur projekt kan skapas och stödjas.

Avtalet syftar till att skapa en gemensam plattform för gemensamma aktiviteter inom framför allt fyra områden:

  • Examensarbeten
  • Sommarpraktikplatser
  • Samarbete kring kompetensutveckling och utbildning för Bombardiers medarbetare.
  • Bombardier bidrar med externa ledamöter i till exempel branschråd, nämnder och styrelser vid MDH.

Vad betyder det för studenterna?

Bombardier erbjuder 10 examensarbeten och 15 sommarpraktikplatser till studenter på grund- och avancerad nivå inom relevanta utbildningar vid MDH.

Forskning och samverkansprojekt

Avtalet syftar också till öka förutsättningarna för nya forskningssamarbeten. Sedan tidigare har Bombardier engagemang i MDH:s forskarskola ITS-EASY. Andra samverkansprojekt som MDH och Bombardier också har gemensamt är medverkan i Automation Region och PROMPT.

Läs mer om Automation Region

Kontakt

Vill du veta mer om avtalet?
Kontakta:

Sara Olofsson, processledare
Tfn 021-10 13 67
Sara Olofsson