Samhällskontraktet stärker forskning och utbildning

Eskilstuna kommun och Västerås stad fortsätter framgångsrik samverkan med MDH

2013-10-14 | Forskning/Samverkan

Samhällskontraktet är en gemensam satsning som Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad gör på forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat skola och äldreomsorg. Nu har kommunstyrelserna i de båda kommunerna fattat beslut om att fortsätta samarbetet ytterligare fyra år, fram till år 2017. Ett beslut som innebär att högskola och kommuner gemensamt kan kraftsamla - för regionens bästa.

Samverkan mellan offentlig sektor och akademi blir ofta kortsiktig och splittrad på mindre projekt. Samhällskontraktet är en långsiktig satsning som gör att idéutveckling med stöd i forskning blir en naturlig del av vardagen, bland annat tack vare tydliga kontaktvägar. Pedagogikforskaren möter läraren i skolan och kan dela med sig av den senaste forskningen kring effektiva undervisningsmetoder. Personalen inom äldreomsorgen testar nya tekniska hjälpmedel, samtidigt som forskaren följer upp hur det påverkar brukarens vardag. Högskolans studenter får genom praktikplatser och examensarbeten en inblick i sitt kommande arbetsliv.

Pär Eriksson är kommundirektör i Eskilstuna och ordförande i Samhällskontraktets styrelse.
– Att vi går in i en ny avtalsperiod med Samhällskontraktet gör att vi kan fortsätta driva gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt utifrån frågor och problem i våra verksamheter. Vi får möjlighet att ta del av vad forskningen säger, och forskningen kommer till direkt nytta i de kommunala verksamheterna. På så sätt får många hundra personer i våra verksamheter chans att höja sin kompetensnivå och vidga sitt synsätt.

Karin Röding, rektor vid Mälardalens högskola (MDH) gläds åt den fortsatta samverkan inom Samhällskontraktet, något som hon menar bidrar till en långsiktig kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt i regionen.
– Inom Samhällskontraktet finns exempelvis Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande som erbjuder fortbildning med stöd i aktuell forskning till lärare, rektorer och förskolepersonal. Med hjälp av den finansiering som kommunerna går in med i Samhällskontraktet kan vi också bygga upp den forskningsbas som krävs för att vi ska få ge lärarutbildning. Inom Samhällskontraktet finns även Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, vilket är en betydelsefull mötesplats för högskolans forskare och personal inom vård och omsorg.

Bo Dahllöf, stadsdirektör i Västerås stad betonar hur viktig högskolan är för hela regionens utveckling.
– Vi strävar efter att höja kompetensnivån i regionen och i det arbetet har högskolan en betydelsefull roll för att väcka intresse för akademiska studier. Högskolan gör oss också attraktiva som kommun, när det gäller att attrahera företag som söker kompetent personal.

Det var i förra veckan som Eskilstuna kommun och Västerås stad skrev under avtalet för Samhällskontraktets nya avtalsperiod 2014-2017. Avtalet innebär en satsning från Eskilstuna kommun och Västerås stad på totalt 40 miljoner kronor.

Läs mer om Samhällskontraktet