Samhället säkrare genom ny lösning för datorsystem i industrianläggningar

2014-06-17 | Forskning/Samverkan

IT-hotet mot industriella datorsystem som kan slå ut hela anläggningar ökar, vilket medför ett större behov av säkra datorsystem. IT-säkerheten måste därför förbättras i de industriella systemen och ta hänsyn till krav på personsäkerhet och tillgänglighet. Apala Ray presenterar i sin licentiatavhandling en ny lösning inom inbyggda datorsystem som förbättrar säkerheten.

– Säkerheten är väldigt viktig i industrianläggningar då dessa ofta har direkt inverkan på miljön. Om datorsystemet i avloppsreningsanläggningen till exempel skulle sluta fungera på grund av cyberattacker kommer effekterna på samhället bli stora. Om vi kan erbjuda en lösning för att säkra industrianläggningar kommer det att indirekt bidra till samhället blir säkrare. Målet med min avhandling är att föreslå en säkerhetsärendehantering för industriella enheter med tanke på vilka olika roller de anställda kommer att ha under hela anläggningens livscykel, säger Apala Ray.

Apala Ray har i sin avhandling fokuserat på att förbättra säkerhetens arbetsflöde i industrianläggningar. Hon föreslår att industrin ska använda IT-säkerhetslösningar som används inom den på den finansiella marknaden och på så sätt hantera säkerheten i datorsystemet på ett nytt och mer tillbörligt sätt.

– Baserat på resultaten i avhandlingen har nya processer skapats för att etablera tillit i industriell kommunikation med enheter för industriell processkontroll, samt processer för effektiv hantering av IT-säkerhet. Vi har även implementerat dessa processer i en experimentmiljö för att visa på användbarheten av våra processer, säger Apala Ray.

Apala Ray har tidigare studerat på International Institute of Information Technology i Bangalore, Indien och har en master i IT med inriktning på nätverk och kommunikation. Sedan 2008 arbetar hon med säker kommunikation för industriella automationsnätverk på ABB Corporate Researchs avdelning för trådlös teknik och säkerhet. 2011 inledde hon sina forskarstudier som industridoktorand från ABB på MDH:s industriforskarskola ITS-EASY.

– MDH var ett naturligt val för mina doktorandstudier eftersom jag visste att MDH och ABB har ett nära forskningssamarbete och ett strategiskt avtal. Tack vare mina doktorandstudier har jag lärt mig mycket inom området säkerhet och nyckelhantering, både sett till de tekniska aspekterna av lärandet och om forskningsmetoder samt hur man kan balansera den långsiktiga omfattningen av forskning med genomförbarheten av praktisk lösning. Det kommer jag att ha stor nytta av vid mina fortsatta doktorandstudier, säger Apala Ray.

Apala Ray försvarade sin licentiatavhandling “Initial Trust Establishment for Heterogeneous Industrial communication Networks” måndag 16 juni på MDH i Västerås. I MDH:s kalendarium här finns mer information och här kan du ladda ned en pdf med mer information. (pdf 484 kB)