Så påverkas medborgares hälsa när en stadsdel utvecklas

2016-11-23 | Forskning/Samverkan Omvärld

Hur medborgares hälsa påverkas när deras stadsdel genomgår en förändring är något som forskare vid MDH håller på att undersöka.

Detta är det fjärde delprojektet i en serie där forskaren Terence Fell undersöker klasstillhörighetens betydelse för utvecklingen i 46 stadsdelar i Eskilstuna och Västerås. Nu riktas fokus mot medborgares hälsa i relation till klass och social uppdelning. Forskaren kommer att undersöka om medborgares hälsa blir bättre eller sämre när delas stadsdel omvandlas, samt vad exempelvis ökad migration, trångboddhet och minskad välfärd får för effekt på hälsan.

 

– Jag har en teori om att det kanske inte är i de välbärgade områdena som medborgarhälsan är som bäst, som man kanske skulle kunna förvänta sig. Det är något som den här undersökningen kommer att ge svar på, säger Terence Fell.

Faktorer forskaren kommer att ta hänsyn till är bland annat klassindikatorn förvärvsinkomst i relation till de boendes hälsa, trygghet, engagemang och möjlighet att påverka.

– I landstingens och kommunernas uppdrag ligger att förbättra folkhälsan. Syftet med den här undersökningen är att ge berörda aktörer en bild över hur hälsoläget ser ut fördelat på olika typer av stadsdelar. Resultatet av undersökningen kommer sedan att kunna användas för att skräddarsy åtgärder och göra riktade insatser mot varje stadsdel.

Projektet beräknas vara klart under 2017 och kommer att mynna ut i två vetenskapliga artiklar och en rapport.

 

Forskning för hållbart samhälle

Terence Fells forskning bedrivs inom ramen för Samhällskontraktet. Samhällskontraktet höjer kompetensnivån i Mälardalen genom gemensam forskning och utveckling. Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Landstinget Västmanland samverkar för att stärka regionen.

 

För mer information

kontakta Terence Fell, universitetslektor i statsvetenskap vid MDH,
021-107390 eller terence.fell@mdh.se

Jessika Hedén, kommunikatör vid MDH,
021-10 15 86 eller jessika.heden@mdh.se