Så kan man samarbeta för att öka livskvaliteten hos äldre

2016-12-14 | Forskning/Samverkan

Befolkningen blir äldre och det blir allt svårare att klara av att ge bra vård med de resurser som finns. Det är ett av samhällets stora utmaningar. Nu ska forskare vid MDH undersöka hur man kan samarbeta för att införa digitala tjänster och produkter för att förbättra livskvaliteten hos de äldre.

 

 

Projektet SinS, Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan, är tvåårigt och påbörjas 1 januari 2017. Vinnova har gett anslag på 2 miljoner kronor och cirka hälften av pengarna går till Västerås stad och Eskilstuna kommun som samverkar i projektet och som kommer att förvalta resultatet.

– Vi kommer att undersöka vilka digitala tjänster och produkter som är i behov av att utvecklas, samt skapa en plattform där flera aktörer tillsammans kan samverka för att hitta och införa ny teknik. Det här är något som kan bidra till att livskvaliteten för äldre förbättras, säger Lucia Crevani, docent i företagsekonomi som tillsammans med Michela Cozza, universitetslektor i företagsekonomi, kommer att driva projektet.

I projektet kommer man att sammanföra sociala och tekniska perspektiv, vilket är relativt unikt i den här typen av forskning.
– Det finns olika intressen och olika synsätt hos de äldre samt inom den privata och den offentliga sektorn. Vi hoppas på att kunna synka ihop dom, säger Lucia Crevani.

Under projektets gång kommer man att göra observationer av välfärdsteknik, som exempelvis GPS-larm, för att se hur det fungerar i praktiken. Intervjuer samt diskussioner och analyser i workshops kommer också att ligga till grund för forskningen.

För mer information, kontakta Lucia Crevani.