Så kan framtidens kraftvärmeverk effektiviseras

2015-08-31 | Forskning/Samverkan

Fredrik Starfelt är doktorand på MDH och forskar kring hur man med ny teknik kan producera olika typer av förnybara produkter och hitta synergieffekter mellan olika produktionsprocesser. Resultatet av hans arbete kan användas av beslutsfattare för att påverka sättet vi producerar förnybar el, värme och drivmedel på.

 

 

För att hindra den accelererande växthuseffekten och nå uppsatta mål om att minska utsläppen av växthusgaser från fossila resurser är det nödvändigt att minska energiförluster i produktionsprocesser. Det ligger till grund för Fredrik Starfelts arbete.

– Min avhandling handlar om framtidens kraftvärmeverk, även kallat energikombinat. Idag produceras både el och värme i ett kraftvärmeverk. Med ny teknik kan man i ett energikombinat producera flera förnybara produkter och hitta synergieffekter. Det kan röra sig om el, kyla, värme, drivmedel och förädlade bränslen som pellets eller liknande. Jag riktar in mig på hur dessa processer kan integreras på bästa möjliga sätt, säger Fredrik Starfelt.

Fokus ligger i att förbättra helheten istället för att optimera produktionen av en enskild produkt.

– Det är unikt. Eftersom biprodukterna från en tillverkningsprocess används i en annan process blir det ett nytt sätt att tänka.

Resultaten av hans forskning visar att energikombinat kan konkurrera både energi- och ekonomimässigt med fristående produktion. Energikombinat erbjuder ett flexiblare driftområde och ger ökad årlig drifttid. Sommartid när värmebehovet är begränsat kan mer förnybar el produceras i ett energikombinat jämfört med ett kraftvärmeverk.

Resultaten som presenteras i avhandlingen kan användas direkt av beslutsfattare för att påverka sättet vi producerar förnybar el, värme och drivmedel på.
– Dagens fordonsbränslen är till stor del fortfarande baserad på fossila resurser. Tekniken finns att producera förnybara bränslen men det finns oftast inte ekonomi för att få ett genombrott. I ett energikombinat kan genombrottet ske, säger Fredrik Starfelt.

Disputerar  2 september

38-åriga Fredrik Starfelt bor i Västerås och arbetar sedan slutat av 2013 på Mälarenergi med optimering av befintliga kraftvärmeanläggningar och med framtida anläggningar. Den 2 september på MDH försvarar han sin doktorsavhandling med titeln ”Combined heat and power to polygeneration”.

Kontakta Fredrik Starfelt