Text

Anna Sannö, Research Strategy Manager hos Volvo CE och tidigare forskare i hållbar produktion, berättar om sin forskning kopplat till mål nummer 9, med fokus på hållbara industrier.

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Infrastruktur och industri

Anna Sannö, Research Strategy Manager hos Volvo CE och tidigare forskare i hållbar produktion, berättar om sin forskning kopplat till mål nummer 9, med fokus på hållbara industrier.

Pågående projekt

RECREATE

TransMission

CIMMREC

The fuzzy front end of manufacturing technology development

Construction Factory

ITS ESS-H

Embedded Sensor Systems for Health Plus

Samverkanspartners

  • Volvo CE
  • ABB
  • Bombardier
  • Leax group
  • DeLaval
  • Scania
  • Autotec
  • Atlas Copco
  • TPC
  • KK-stiftelsen


utrota fattogdom


Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld.

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa