Text

Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

Infrastruktur och industri. FN:s globala mål 9.

Infrastruktur och industri

Anna Sannö, Research Strategy Manager hos Volvo CE och tidigare forskare i hållbar produktion, berättar om sin forskning kopplat till mål nummer 9, med fokus på hållbara industrier.

Projekt

ADEPTNESS - Design-Operation Continuum Methods for Testing and Deployment under Unforeseen Conditions for Cyber-Physical Systems of Systems

Automation in high performance cyber physical systems development

BRAINSAFEDRIVE: A Technology to detect Mental States During Drive for improving the Safety of the road

CIMMREC

Construction Factory

CPS-based resilience for critical infrastructure protection

DESTINE: Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking

DIAGNOSIS – Adaptiva simuleringsverktyg för prestanda inom diagnostik och beslutsstöd

DigiBoil – Development of computational fluid dynamic boiling heat transfer models with applicability to high heat flux

DIGICOGS: DIGital Twins for Industrial COGnitive Systems through Industry 4.0 and Artificial Intelligence

Digitaliserad management – vad kan vi lära av England och Sverige? (DIGMA)

DISTRHEAT - Digital Intelligent and Scalable Control for Renewables in Heating Networks

DYNOP – Dynamisk Optimering

Embedded Sensor Systems for Health Plus

FAST-ARTS: Fast and Sustainable Analysis Techniques for Advanced Real-Time Systems

FeedInn

FORA - Fog Computing for Robotics and Industrial Automation

FREE – Genomförbarhet av förnybar energi integrerad med energilagring i byggnader

FUDIPO – Future DIrections for Process industry Optimization

Future factories in the Cloud

Future Industrial Networks

Future-proof Cities

Förutsägbar programvaruutveckling i uppkopplade fordon med blandade TSN-5G-nätverk

GREENER: Intelligent energy management in connected construction sites

HERO: Heterogeneous systems - software-hardware integration

HV3D - Hjälpmedel och välfärdsteknik i tre dimensioner

Hybrid Electric small commuter aircraft conceptual design (HECARRUS)

iREST – Integrering av förnybar energi och lagringsteknologier i bostads-, kontors- och industrifastigheter, målbild nära noll energi

ITS ESS-H

IVRIS – Att introducera välfärdsteknik genom realisering av innovationsförmåga i samverkan

KKS-profilen Future Energy

Koordinering av digital transformation

MAGNITUDE – en ny magnitud av integrationsflexibilitet genom användning av multi-energibärare

MINEStrA: Model Integration for Early Simulation and Analysis

MobiFog: mobility management in Fog-assisted IoT networks

OPERA - Operational AI for Process Industry

OPtiC-NIRS – Onlinestyrning av kraftverk med närainfraröd spektroskopi

PERFORMINGRAIL

PREMIUM

PROGNOSIS - Predictive Diagnostic and Prognostic Tools Integration for Decision Support Systems in Gas Turbine Fleets

PROMPT - Professional Master’s in Software Engineering (step II, phase B&C)

Processkontrollteknik för vattenåtervinning - CONTROL4REUSE

RECREATE

RENAISSANCE

Safe and Secure Adaptive Collaborative Systems

SafeDeep: Dependable Deep Learning for Safety-Critical Airborne Embedded Systems

Serendipity - Secure and dependable platforms for autonomy

SimuSafe : Simulator of Behavioural Aspects for Safer Transport

SInS – Att utveckla förmågan att driva social innovation genom teknik i samverkan

Smarta flöden

SMART – Smart control of district heating networks integrating next generation energy-efficient buildings

Software Center

Software Center: Modeling and Analyzing Cyber-Physical Systems

The fuzzy front end of manufacturing technology development

TRADE – designmiljö för turboelektriska flygplan

TransMission

TRUSTed decision-making system for Cognitive Manufacturing

Unicorn - Sustainable, peaceful and efficient robotic refuse handling

VA-kluster Mälardalen

VeriDevOps - Automated Protection and Prevention to Meet Security Requirements in DevOps Environments

XPRESSamverkanspartners

 • Volvo Construction Equipment
 • ABB
 • Bombardier Transportation
 • Leax group
 • DeLaval
 • Scania
 • Autotec
 • Atlas Copco
 • TPC
 • KK-stiftelsen
 • Saab AB
 • Vinnova
 • Kablageproduktion AB
 • Mälarenergi AB
 • Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB
 • Volvo Parts AB
 • European Regional Development Found
 • Eskilstuna kommun
 • Region Sörmland
 • Lindesbergs kommun
 • Örebro universitet
 • Alfred Nobel Science Park
 • Lunds universitet
 • Miljögiraff
 • Stena Metall Group
 • Swerea IVF
 • Volvo Group Trucks Technology
 • Mistra
 • Volvo Cars
 • AQ-Business Area Sheet Metals
 • Energimyndigheten
 • Forskningsrådet Formas
 • RISE Research Institutes of Sweden
 • Sandvik AB
 • Skanska AB
 • Trafikverket
 • Camanio Care AB
 • Infoflex Connect AB
 • Neldus Tech
 • Senseair
 • SICS Swedish ICT - the Swedish institute of computer science
 • Westermo R&D AB
 • Wireless Peer-to-Peer AB
 • Avalon Innovation
 • Brighter
 • Delphie
 • DELTA AB
 • JC Development
 • Motion Control,
 • Nordic Electronic Partner
 • Qamcom
 • Stille
 • Tjeders AB
 • KERLAN S. Coop
 • Mondragon University
 • Simula
 • Technische Universität Wien
 • Easy Global Market SAS
 • Orona
 • ULMA Embedded Solutions
 • Arcticus Systems AB
 • Iggesund Paperboard
 • University of L’Aquila
 • CEVT
 • Wärtsilä
 • Chalmers University of Technology
 • Linköping University
 • Malmö University
 • University of Gothenburg
 • Axis Communications
 • Ericsson AB
 • Grundfos
 • Jeppesen Systems AB
 • Robert Bosch GmbH
 • Siemens AB,
 • Tetra Pak
 • Alten Sverige AB
 • Enea
 • Unibap AB
 • Vetenskapsrådet
 • VTI
 • CISCO Systems, Inc.
 • Danfoss Power Electronics A/S
 • Danish Technological Institute
 • SYSGO
 • Technischen Universität Kaiserslautern
 • Technical University of Denmark
 • TTTech Computertechnik AG
 • University of York
 • Uppsala University
 • HIAB AB
 • Blekinge Institute of Technology
 • Addiva
 • ÅF
 • Etteplan
 • Prevas AB
 • Svensk Elektronik
 • Swedish Association for Software Testing
 • Swedsoft
 • Åbo Akademi University
 • Ikerlan S. Coop
 • Fagor Arrasate S Coop
 • Montimage EURL
 • Softeam
 • Dept. of Molecular Medicine (DMM) at Sapienza University
 • BrainSigns (BS)


utrota fattogdom


Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation

En väl fungerande och hållbar infrastruktur genererar flera positiva effekter och främjar ekonomisk tillväxt och utveckling.

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden. År 2050 väntas andelen ha stigit till 70 procent. Politik som ökar produktionskapaciteten, produktiviteten och den produktiva sysselsättningen, som främjar hållbar industriell utveckling, allmän tillgång till ekonomiskt överkomliga, tillförlitliga, hållbara och moderna energitjänster samt hållbara transportsystem och som ger motståndskraftig infrastruktur av hög kvalitet blir alltmer viktig i en urbaniserad värld.

Att investera i infrastrukturen och anpassa industrier för att göra dem hållbara, med effektivare resursanvändning och fler rena och miljövänliga tekniker och industriprocesser är alla viktiga sätt för att underlätta en hållbar utveckling.


Forskningen har dessutom anknytning till följande mål

utrota hunger
säkerställa hälsa
Till toppen