Text

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.

Så arbetar MDH med FN:s globala mål för hållbarhet

Så arbetar MDH med FN:s
globala mål för hållbarhet

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå tre fantastiska saker till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Så här arbetar MDH för att nå respektive mål.


Utrota fattigdom
Utrota hunger
säkerställa hälsa
God utbildning
Uppnå jämställdhet
vatten och sanitet
Hållbar energi
tillväxt och jobb
infrastruktur och industri
minskad ojämlikhet
hållbara städer och samhällen
konsumtion och produktion
bekämpa kloimatförändringar
hav och marina resurser
ekosystem och mångfald
fredliga samhällen och inkluderande samhällen
genomföranden och partnerskap
globala målen