Riksdagens förste vice talman besöker Mälardalens högskola

2011-09-09 | Forskning/Samverkan

Den 13 september gör riksdagens förste vice talman, Susanne Eberstein (S), ett besök på Mälardalens högskola i Västerås. Det är ett led i högskolans arbete med att uppmärksamma politiker vilka utmaningar högskolan står inför.

Under våren har Mälardalens högskola gjort en satsning på att debattera svensk högskolepolitiks nuläge och framtid. Högskolan arrangerade bland annat ett välbesökt seminarium i riksdagen den 17 maj i år för att lyfta frågor kring forskning och regional utveckling: Vad händer om kompetensen flyr regionen? Samtidigt publicerades debattskriften En vitbok i färg, där bland annat aktörer från näringsliv och offentlig sektor diskuterar olika aspekter på svensk forskningspolitik i syfte att stärka Sveriges position i en allt tuffare global konkurrens.

Nu bjuder Mälardalens högskola in riksdagens förste vice talman Susanne Eberstein (S) för att bland andra möta rektor Karin Röding.

- Det är positivt att nationella politiker och beslutsfattare är intresserade av Mälardalens högskola och vårt sätt att arbeta kring utbildning och forskning. Vårt arbete att stärka högskolan är en spännande process, som skapar många ringar på vattnet, säger Karin Röding.

Mälardalens högskolas position som samverkande lärosäte kommer att presenteras, liksom högskolans spetsforskning, områden där högskolan är världsledande.

- Våra högskolor ute i landet betyder mycket för att unga människor ska våga fortsätta till högre utbildning. Det är därför viktigt för mig som riksdagsledamot att hålla mig informerad om hur högskolorna fungerar och verkar, säger Susanne Eberstein.