Text

”Utvecklande och stimulerande
att vara rektor”

Rektor Paul Pettersson

"Att vara rektor är utmanande, utvecklande och stimulerande."

Paul Pettersson är rektor för MDU och leder universitetets verksamhet.

Paul är professor i realtidssystem med inriktning mot modellering och verifiering vid akademin för innovation, design och teknik vid MDU. Han har en magisterexamen i datavetenskap från Uppsala universitet och disputerade i datorteknik vid samma lärosäte 1999. Han antogs som docent i datavetenskap vid Uppsala universitet 2006. Samma år blev han professor vid MDU.

Paul tillträdde som prorektor vid MDU den 1 september 2012 och som vikarierande rektor i februari 2016. Den 6 oktober utsåg regeringen honom till rektor vid MDU för perioden 6 oktober 2016 till och med den 5 oktober 2022.

Paul har under sin tid vid MDU etablerat två forskningsgrupper och han var under flera år chef för avdelningen för Inbyggda system.


Till toppen