Provperiod på databaser

2016-05-04 | Forskning/Samverkan

Fram till den 31 augusti har biblioteket provperioder på ett antal databaser.

  • BIOSIS Citation Index
  • Current Contents Connect®
  • Data Citation Index(SM)
  • Derwent Innovations Index
  • Medline
  • Web of Science(TM) Core Collection som innefattar Conference Proceedings
  • Zoological Records

Databaserna är tillgängliga under "All Databases" i Web of Science. Testa gärna!

Har du synpunkter? Hör av dig till Tord Heljeberg