Produktionsstipendium till MDH-student

2013-02-25 | Student

Linda-Maria Jonsson, student vid civilingenjörsprogrammet i innovation, produktion och logistik, har erhållit ett stipendium för bästa examensarbete. Stipendiet avser 25 000 kronor och har delats ut av Nätverket för ProduktionsUtveckling, NPU.

Nätverket för ProduktionsUtveckling (NPU) delar årligen ut ett stipendium på 25 000 kronor till årets bästa examensarbete. Examensarbetet ska behandla produktionsplanering, logistik eller produktion.

– Mitt examensarbete handlade om förändringsledning med tyngdpunkt på implementering av ett hållbart 5S-arbete och innehåller ett verktyg för 5S och förbättringsarbete i produktionen. Arbetsgivaren Sandvik Mining and Construction Köping AB har haft användning av genomförandet, vilket jag tror var en anledning till varför jag fick detta stipendium, säger Linda-Maria.

5S och förbättringsarbete handlar om att få arbetsmiljön att bli bättre, att få alla anställda i hela organisationen att arbeta med förbättringsarbete, mindre slöseri och effektivare produktion samt att det blir rent och snyggt. Många företag arbetar med detta men en stor andel av dem uppnår inte alltid en bestående förändring.

 – Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur en förändring kan genomföras på bästa sätt och applicera det på implementeringen av 5S vid Sandvik Mining and Construction Köping AB. Examensarbetet kan även göra nytta på andra företag genom att öka deras förstående för hur förändringsarbete bör startas upp och på så sätt nå bestående resultat, säger Linda-Maria.