Prisma - ett nytt system för ansökningar till VR och Forte

2014-12-18 | Forskning/Samverkan

Prisma är ett nytt ansökningssystem för forskningsfinansiering som är utvecklat av Vetenskapsrådet, och ska användas för alla ansökningar till Vetenskapsrådet och Forte.

Systemet lanserades i oktober 2014 inom ramen för en mindre pilotutlysning, och hädanefter kommer Prisma att användas för alla ansökningar till dessa forskningsfinansiärer.
I ett senare skede kommer systemet även att användas för hantering av beviljade anslag, främst för vetenskaplig och ekonomisk rapportering.

Prisma är tänkt att förenkla ansökningsarbetet. Efter att ha registrerat din profil i Prisma, inklusive CV och publikationer, kommer du att kunna återanvända informationen senare, för andra ansökningar. Du kan när som helst komplettera din profil, t ex med nya publikationer. För varje ansökan väljer du från din profil vilka delar av ditt CV och vilka publikationer du vill ta med.

Du når Prisma direkt via https://prisma.research.se eller via webben hos VR och Forte.
PDF med information om registrering i Prisma (pdf 388 kB)