Populärt att läsa till lärare - men stora skillnader mellan inriktningarna

2014-12-18 | Utbildning

Allt fler söker till lärarutbildningen, visar en ny analys från Universitetskanslersämbetet (UKÄ). Men söktrycket skiljer sig åt mellan de olika inriktningarna. Grundlärare årskurs 4-6 och ämneslärare årskurs 7-9 har lägre söktryck medan förskollärare är överlägset populärast, där inte ens hälften av de sökande fick en plats. Samma utveckling visar sig inom lärarutbildningen på MDH.

Det råder brist på flera kategorier av lärare i Sverige, bland annat förskollärare, och det är därför angeläget att det utbildas fler lärare med rätt kompetens. Sedan den nya lärarutbildningen startade hösten 2011 har antalet behöriga förstahandssökande ökat stadigt, från 10 000 till drygt 16 000 höstterminen 2014. Men vissa lärarutbildningar har svårt att locka studenter. I enlighet med UKÄ:s nationella analys så toppar förskollärarutbildningen även antalet sökande på MDH, grundlärare årskurs 4-6 har lägre söktryck men det är framförallt ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasiet som har svårt att locka studenter. MDH ger i dagsläget ingen ämneslärarutbildning årskurs 7-9.

– Utbildningar med ett lågt söktryck kan inte enkelt byggas ut med fler platser eftersom intresset inte är tillräckligt stort och det helt enkelt saknas sökande, säger Fredrik Svensson utredare på UKÄ.

Det är problematiskt eftersom det kan leda till brist på lärare inom dessa kategorier.
– Det är viktigt att stärka läraryrket inom alla kategorier och vi arbetar aktivt för att öka söktrycket till utbildningar som inte uppnår målen om en förstahandssökande per plats, säger Pia Lindberg akademichef på UKK på MDH.

Läs hela UKÄ:s analys.