Politiska partier informerar på MDH

2014-09-12 | Student

Idag, den 12 september, informerar politiska partier i entrén vid biblioteket i Väpnaren i Eskilstuna och i Länken, U-huset i Västerås.

Samtliga politiska partier getts möjlighet att ha bokbord på högskolan. De partier som valt att möta studenter och medarbetare vid MDH finns på plats kl. 10.00-14.00.