Pedagogiska priset delas av tre vinnare

Nyinstiftat utmärkelse fick många nomineringar

2013-04-05 | Utbildning På campus

Hillevi Gavel, Eric Hansen och Niklas Friedler är mottagare av det Pedagogiska priset som i år delas ut för första gången vid Akademisk högtid. Priset delas ut till personer som visat på framstående pedagogiska insatser inom grund- och avancerad utbildning.

– Vi har många duktiga pedagoger vid MDH, men årets tre pristagare har visat på en alldeles särskild lyhördhet och förmåga att inspirera studenterna, som är väl värd att uppmärksamma. Det är med stolthet och stor glädje som jag ger dem utmärkelsen, säger rektor Karin Röding.

Pristagarna kommer att få ta emot sina diplom och priset på 50 000 kronor som delas mellan de tre vid akademisk högtid. Prissumman tillfaller den avdelning, sektion eller organisatoriska enhet där pristagaren är anställd och ska enbart användas för att bidra till pristagarnas pedagogiska utveckling.

Hela 22 personer nominerades till priset. Bland de sextio som valde att nominera någon var en stor andel studenter, men även medarbetare och kollegor till de nominerade deltog. Alla tillsvidareanställda vid MDH kunde nomineras. En nomineringskommitté bestående av prodekan för utbildning Peter Gustafsson, personalchef Jane Stråhle, lärarrepresentanterna Thomas Larsson, Kerstin Åman och Marie Mörndal samt studentrepresentanterna Vera Songer och Mikael Broman utsåg sedan vinnarna.

Den 15 maj kl. 9.30 i sal Kappa kommer pristagarna att hålla öppna föreläsningar om sin syn på pedagogik och hur de arbetar.

Pristagare med motivering

 

Niklas Friedler, universitetsadjunkt i produktion, design och logistik
” Niklas undervisning ger studenterna trygghet, säkerhet, tydlighet och struktur. Genom dialog med dem fångar han in såväl kunskapsnivå som deras förbättringsförslag och låter det påverka undervisningen. Med tydliga problemformuleringar, ofta kopplade till arbetslivet, och tydliga krav på studenterna inspirerar han till lärande vilket ger glada, nöjda och kompetenta studenter med tillit till varandra och som tycker det är roligt att lära. ”

 

 

 

Hillevi Gavel, universitetsadjunkt i matematik/tillämpad
”Hillevi ger med lugn och grundlighet en undervisning som knyter an till verkligheten. Studenterna ges därigenom möjlighet till såväl förståelse för ämnet som förståelse för de förväntningar som ställs på dem för att nå lärandemålen. Grundläggande för henne är metodisk undervisning, gediget kursmaterial och utgångspunkten att alla frågor från studenterna är relevanta. Hon följer upp studenters svårigheter och skapar möjlighet för lärande för alla, oberoende av nivå.”

 

 

Eric Hansen, universitetslektor i psykologi
”Eric synliggör i sin undervisning det kritiska tänkandet inom ämnet, bland annat i relation till konsumentpsykologi och det som vissa uppfattar som paranormala fenomen. Teori och praktik vävs ihop genom hypotesprövning och demonstrationer så att studenterna skolas in i ett vetenskapligt förhållningssätt. Studenterna aktiveras i undervisningen genom diskussion och samtal om föreläsningar och kurslitteratur, bland annat genom att han använder IT på ett pedagogiskt sätt.”