Mälardalen university logotype print

Text

Tillgänglighetsredogörelse

Mälardalens högskola står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur www.mdh.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.


Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från mdh.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss på webmaster@mdh.se

Svarstiden är normalt 24 timmar.


Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Mydigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats.


Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven


PDF-dokument

Vissa uppladdade pdf-dokument, t.ex. dokument kring examenskrav och programschema, är inte tillgängliga enligt Riktlinje nr 88.


Videos

Vissa videos saknar textning och syntolkning, ej tillgängligt enligt Riktlinje nr 118.


Subdomän till www.mdh.se som har brister enligt WCAG 2.1

https://account.mdh.se

https://portal.mdh.se

https://webbschema.mdh.se

http://www.es.mdh.se

http://www.ipr.mdh.se

https://vfu-ukk.mdh.se


Relaterade webbplatser till www.mdh.se som har brister enligt WCAG 2.1

https://www2.mdh.se

http://www.karriartorgetmdh.se

http://www.exjobbmdh.se


Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2020.


Hur vi testat webbplatsen

HiQ har gjort en oberoende granskning av www.mdh.se.

Senaste bedömningen gjordes den 5 december 2019 och är godkänd av styrgruppen för mdh.se.

Tillgänglighetsgranskning av www.mdh.se har genomförts under januari 2020, åtgärder planeras vara färdiga under 1:a kvartalet 2020.


Webbplatsen publicerades den 5 december 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 14 septemer 2020.


Till toppen