Ökade krav på innovationsklimat bland tillverkningsföretag

2018-06-12 | Forskning/Samverkan

För att hantera de förändringar som sker inom tillverkningsindustrin behöver företagen sträva efter kontinuerlig innovation och bli ambidextra. Det menar Lina Stålberg som forskar om lean-implementering och utveckling av ständiga förbättringar hos tillverkningsföretag.

– Min forskning fokuserar på vad som sker internt på ett företag, när villkoren påverkas av externa faktorer och hur företaget kan anpassas till kontinuerlig innovation.  I och med allt fler förändringar på marknaden behöver tillverkningsföretagen bli mer anpassningsbara för att hantera en stor variation i volym och mix av produkter samt introduktion av nya produkter och produktionskoncept. För att kunna hantera dessa dynamiska villkor behöver företaget fortsätta leverera effektivt i befintliga affärsområden och samtidigt utveckla nya system, produkter och processer. Detta kräver att företag strävar efter kontinuerlig innovation och ambidexteritet, säger Lina Stålberg doktorand inom forskarskolan Innofacture.

För en organisation innebär ambidextritet att kunna tänka utforskande och ta risker men samtidigt skapa stabilitet, resurseffektivitet och driva ut slöseri. En trend bland tillverkningsföretag har varit att utveckla och införa företagsövergripande förbättringsprogram, baserade på lean-produktion som fokuserar på företagets produktionssystem och effektivt resursutnyttjande i produktionen.

– Jag vill bidra till en ökad förståelse för hur förbättringsprogram kan utvecklas för att främja kontinuerlig innovation och ambidextritet, när företag ska anpassas till lean-produktion. Därför har jag tagit fram rekommendationer för hur företag kan jobba för att uppnå detta. Ett exempel är strategiformuleringsprocesser som strävar efter stor delaktighet, säger Lina Stålberg.

Ett annat resultat som Lina Stålberg kommit fram till, när hon studerat implementeringen av lean-produktion bland tillverkningsföretag, är att det finns en risk att företag överger lean konceptet vid dynamiska villkor.  När företag försöker skapa en lean-kultur sker ett lärande i att lära sig göra rätt i förhållande till lean. Allteftersom kunskap och erfarenhet ökar, ökar även förmågan att se hur lean-konceptet kan anpassas efter företaget. Men innan företaget når dit har Lina Stålberg sett tendenser till att vilja överge lean-konceptet.

– Då är det viktigt att stanna kvar och se konceptets helhet, istället för att haka upp sig på detaljerna.  Det är också viktigt att lyfta blicken från produktionen, som oftast är huvudfokus i implementeringen, för att se fler områden som kan utvecklas, säger Lina Stålberg.

Den 15 juni klockan 13:00 i Filen, Verktyget , MDH i Eskilstuna, försvarar Lina Stålberg sin doktorsavhandling “Adapting to dynamic conditions through continuous innovation in maufacturing”.