Nyhetsarkiv

Header
Footer

AIClass är namnet på en ny, webbaserad utbildning som tagits fram av forskare vid Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med företag inom processindustrin och RISE Sics, Västerås. Syftet med utbildningen är att sprida kunskap om Big data, Artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) som sedan kan användas för att förbättra produktionen inom processindustrin.

Den 31 oktober besökte en finsk delegation MDH för att lära sig mer om högskolans förskollärarutbildning och vårt lyckade koncept med övningsförskolor. Besöket är en del av Finlands nationella satsning för att utveckla och förbättra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Den 23 och 24 oktober deltog över 140 VFU-handledare från MDH:s övningsförskolor och skolor i en inspirationsdag arrangerad av MDH. Förutom att lära sig mer om mångfald och ledarskap syftade dagen till att samverka och utbyta erfarenheter. Samtidigt som handledarnas goda arbete lyftes.

Med flera fina pedagogiska utnämningar i bagaget kommer Hania Uscka Wehlou till tjänsten som universitetslektor i matematik på MDH. För en ingenjör är matematik ett verktyg som behövs för att utöva yrket. För Hania handlar det om kultur, eller livsstil.

Den 16 och 23 oktober arrangerades Inkludera mera – en konferens med fokus på psykisk hälsa i arbetslivet. En röd tråd genom dagarna var hur vi tillsammans skapar förändring och främjar den psykiska hälsan på våra arbetsplatser. Intresset var stort och närmare 1 000 personer besökte konferensdagarna i Eskilstuna och Västerås.

Välkommen till öppna föredrag med två av MDH:s alumner. Under november och december gästar Frida Haraldsson och Filip Thunstedt sin tidigare högskola för att inspirera och dela med sig av sina erfarenheter. Båda föreläsningarna är gratis och öppna för alla. Begränsat antal platser - anmäl dig nu!

Nu kan du som varit yrkesverksam i några år kompetensutveckla dig genom kurser inom flera av framtidens områden. Kurserna är utvecklade i samarbete med ett stort antal företag utifrån deras kompetensutmaningar och reella behov. Ansökan är öppen och kurserna startar den 11 november.

Matteo Masoudi, MDH-student och vinnare av Idélabs idétävling 2019, har siktet på New York där han ska träffa olika aktörer som kan hjälpa honom och hans foodtech-idé att nå den globala marknaden. Resan görs som en del av KTH Innovations Brighterprogram.

När konferensen Inkludera mera arrangeras för andra gången i Eskilstuna och Västerås är intresset återigen stort. − Vi växlar i år upp med större lokaler och välkomnar nära 1 000 deltagare till två utvecklande konferensdagar på temat psykisk hälsa i arbetslivet, säger Emma Mossberg, processledare för Samhällskontraktet, ett samverkansavtal mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Region Sörmland, Region Västmanland och MDH.

Vid Nobel Prize Teacher Summit möter lärare från över 30 länder nobelprispristagare, forskare och fredsaktivister kring ett tema som är viktigt för utbildningsområdet. Temat för 2019 är "Climate Change Changes Everything". Ulrika Florin, Andrea Hvistendahl, Steven Hartman och studenter från rumslig gestaltning - informationsdesign representerar MDH.

Tretton industriforskare i satsningen ARRAY presenterade denna veckan sina projekt för sina arbetsgivare, finansiärer och samarbetspartners. ARRAY står för Automation Region Research Academy och är en industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens högskola (MDH).

Mälardalens högskola (MDH) utser Lena Gumaelius till ny prorektor. Lena Gumaelius kommer närmast från ett uppdrag som lektor vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH, där hon leder forskningsgruppen ”Ingenjörsutbildningens roll i samhället”. Hon har en gedigen ledarerfarenhet med starka resultat bakom sig, bland annat genom att utveckla attraktiva utbildningsområden. I mars 2020 tillträder hon sin nya tjänst vid MDH, i samband med att nuvarande prorektor Peter Gustafsson går i pension.

Charlotte Williams, gästprofessor för professuren till Alva Myrdals minne, håller två öppna föreläsningar på MDH med fokus på socialtjänstens integrationsarbete av minoritets- och invandrargrupper.

Under onsdagen samlades medarbetare från Region Sörmland och studenter från innovationsprogrammet för att diskutera potentiella lösningar som kan stärka medborgarens positiva känslor i kontakt med vården.

Med sin presentation om hur digital teknik kan hjälpa nyblivna pensionärer att röra sig mer kammade Lisa Waltersson hem förstaplatsen i Forskar Grand Prix vid MDH. − Det känns såklart jätteroligt, säger Lisa Waltersson, doktorand inom hälsa och välfärd.

Mellan den 30 september-4 oktober arrangerar MDH och Region Sörmland olika aktiviteter för studenter och medarbetare för att tillsammans lyfta den innovationskraft som finns inom offentlig verksamhet.

Fem MDH-forskare utgör programmet när Västmanlands läns museum anordnar temadag om framtidens digitala äldreomsorg.

– Samverkan kring ensamkommande unga kan vara framgångsrik när man samverkar med dem istället för att samverka för dem, säger Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete.

Sveriges universitet och högskolor ligger på många områden i framkant i när det gäller digitalisering av samhälle, utbildning och forskning. Samtidigt som det finns möjligheter finns det också stora utmaningar. Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, har därför satt samman en arbetsgrupp för digitalisering. Rektor Paul Pettersson är utsedd till ledamot i gruppen.

Denna termin startar MDH nya kurser med fokus på bland annat artificiell intelligens på civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign. Kombinationen av traditionell ingenjörsvetenskap och datavetenskap ger studenterna rätt kompetens för framtidens industri.

Varje år har studenter inom ingenjörsprogrammen produktion och produktdesign möjligheten att söka projektkursen sommarteknolog på Volvo GTO i Köping. Projektet kombinerar sommarjobb och studier på MDH. Årets sommarteknologer Fredrik Eriksson, Anton Hoffman, Erik Andersen och Hamza Byary har arbetat med att ta fram lösningsförslag på olika utvecklingsidéer.

Ny forskning från MDH visar att det går att bryta hierarkier och skapa en mer jämlik lek bland förskolebarn genom att medvetet välja leksaker, inredning och möblering.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har skapat en webbplats där organisationer kan inspireras till samverkan kring ny teknik för att öka de äldres livskvalitet. Inom ett nytt forskningsprojekt kommer forskarna att undersöka hur Eskilstuna kommun och Hjälpmedelscentralen kan använda sig av webbplatsen för att förbättra sina gemensamma processer för att införa ny teknik.

Västerås befäster sin roll som Sveriges energihuvudstad när MDH är värd för konferensen ”International Conference in Applied Energy” med över 800 energiforskare från 54 länder.

Efter sju år vid MDH har det blivit dags för Irfan Sljivo, doktor i datavetenskap, att forska vidare inom området säkerhetskritiska system, men på en annan kontinent. Under sommaren börjar han sin nya tjänst på NASA:s Ames forskningscenter i Silicon Valley, Kalifornien, USA.

– MDH har lyfts fram som en förebild, både av politiker och näringslivsföreträdare här i Almedalen, när det gäller samverkan med näringslivet för att säkra ett livslångt lärande, säger rektor Paul Pettersson.

Under Almedalsveckan finns representanter från MDH på plats för att medverka vid och ta del av seminarier och diskussioner om utbildning, forskning och samverkan. – I år fokuserar vi särskilt på kompetensförsörjning, det livslånga lärandet och om vikten av samverkan, säger rektor Paul Pettersson.

Bättre, billigare och mer miljövänligt – Linda Kanders forskning vid MDH kan ha stor betydelse för framtidens rening av avloppsvatten.

I en ny branschanalys som tagits fram av Energy Competence Center ser man att energibranschen är i stor förändring när det handlar om ökad akademisering och att digitaliseringen slår mot klassiskt kvinnligt dominerade yrken.

Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) VD Eva Schelin, och MDH:s rektor Paul Petterson, har undertecknat nytt avtal gällande medel. Det handlar om 34 miljoner kronor för utveckling av kurser som syftar till att stärka svensk tillverkningsindustri inom digitalisering, effektivitet och hållbarhet.

”Spännande och från början smått skrämmande” säger Lina Samuelsson om forskningsprojektet som i hård konkurrens fått stöd från Riksbankens jubileumsfond för att undersöka en kombination av digitala och analoga analysmetoder, något som ska ge nya möjligheter både för hennes eget specialområde och för andra.

Som student på MDH kan du genomföra dina projektarbeten hos några av Sveriges ledande industriföretag. Kanske implementeras ditt förbättringsförslag direkt i företagens processer och/eller produktion.

Eskilstuna Energi och Miljö, Mälarenergi och VafabMiljö och MDH stärker och breddar sitt samarbete inom forskning, utbildning och kompetensförsörjning. Samarbetet startade 1997 och nyligen signerades det femte avtalet i obruten följd.

Varje år arrangerar Karriärtorget vid MDH ett mentorprogram, där programstudenter matchas ihop med mentorer från arbetslivet. Att delta i mentorprogrammet vid MDH var en självklarhet för studenten Johannes Hester och Karin Ljunggren, HR Business Partner på ABB, som nu har knutit en kontakt för framtiden.

Steven Hartman, litteraturvetare, professor i engelska och drivande inom det växande forskningsfältet miljöhumaniora är en av flera centrala aktörer när BRIDGES, en ny internationell organisation för hållbarhetssamverkan etableras.

Nyligen träffades MDH, verksamhetschefer för förskola och skola, strateger från region Västmanland och Sörmland samt företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att diskutera hur regional samverkan kan bidra till ökad andel behöriga lärare inom förskola och skola. Ett framgångskoncept som är värt att arbeta vidare med.

Vinnaren av Årets Idétävling, arrangerad av idélab, är utsedd. Det blev Matteo Masoudi som fick ta emot priset på 40 000 kronor i förstudiemedel från Almi Stockholm Sörmland.

Ökad kreativitet, sänkta stressnivåer, effektivare återhämtning och – inte minst – friskare medarbetare. Vinsterna med kontorsarbete utomhus är många. Susanna Toivanen, professor i sociologi, vet hur företag kan komma igång att arbeta mer utomhus.

MDH etablerar sig på språkforskningskartan när forskare från över tjugo olika länder samlas för att diskutera interaktion i språkundervisning, språkinlärning och språkanvändning, ett nytt forskningsfält och en framtidskompetens både i klassrummen och på arbetsmarknaden.

Hjälp med att strukturera arbetet, flexibla arbetstider och en upplevd acceptans från kollegorna är faktorer som underlättar för personer med allvarliga psykiska besvär att kunna arbeta. Det visar forskning vid MDH.

Årets Global Swede från Mälardalens högskola, Amani Othman, har tilldelats utmärkelsen vid en nationell ceremoni i Stockholm, där bland annat utrikeshandelsminister Ann Linde närvarade.

Att som äldre person vara socialt isolerad och uppleva ensamhet kan leda till både psykisk och fysisk ohälsa. Nu ska forskare vid MDH, genom Samhällskontraktet, utveckla en webbplattform som ska minska äldre personers sociala isolering och upplevelse av ensamhet.

Ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans, besökte MDH i Västerås måndag 20 maj. Ministern var då tydlig med att regeringen fortsatt vill att MDH ska bli ett tekniskt universitet.

För tredje året i rad arrangeras Krisberedskapsveckan av bland andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser. Syftet är att höja kunskapen och att reflektera, börja tänka och diskutera kring ämnet. Att vara förberedd för en kris är en samhällsinsats, menar Anna Johansson, forskare vid MDH.

Teknikundervisning i förskolan är ett ungt område där det gjorts få studier. Nu disputerar Pernilla Sundqvist med avhandlingen ”Förskolans teknikundervisning: vad och hur?” där hon studerat ett av förskolans nyare uppdrag.

I maj kommer MDH att få besök av en indisk delegation bestående av beslutsfattare och forskare som vill lära sig mer om hur Sverige arbetar med hållbarhetsfrågor.

Bombardier Transportation och Mälardalens högskola (MDH) fortsätter sitt strategiska samarbete om forskning och utbildning från 2014, och ingår ett nytt avtal. Med det nya avtalet satsar parterna ytterligare på kompetensutveckling av Bombardiers medarbetare.

Jasmina Nedevska arbetar sedan nyligen som universitetslektor i statsvetenskap vid MDH. Nu står det klart att hon under ett år ska vistas vid ett av USA:s främsta universitet, Princeton, för att forska inom klimatetik. En erfarenhet hon planerar inhämta kunskap ifrån, som hon sedan kan ta med sig tillbaka till sitt arbete vid MDH.

Studenter från MDH och sju lärosäten i de nordiska och baltiska länderna har fått i uppdrag från Västerås stad att tillsammans komma med idéer gällande Mälarporten, Västerås största stadsbyggnationsprojekt någonsin. Uppdraget ges inom ramen för Nordplus, som är ett nätverk för internationellt utbyte mellan lärosäten i de nordiska och baltiska länderna.

Vidareutveckling av samarbetande autonoma undervattensfarkoster skulle enligt Mikael Ekström, docent i robotik vid MDH, kunna lokalisera kvicksilvertunnorna utanför Sundsvall på ett mycket mer kostnadseffektivt sätt än nuvarande förslag.

MDH-forskare får 4,3 miljoner kronor från Forte för att undersöka hur förskolor arbetar med att inkludera barn med funktionsnedsättning i dagliga rutiner, utbildningsaktiviteter och lekar.

Forskare vid MDH har tillsammans med NASA, SMHI och University of Maryland tagit fram en modell för hur man ska hantera torka inom jordbruk utifrån ett vatten-, mat- och energiperspektiv.

Måndagen 8 april arrangeras Statsvetardagen för första gången på MDH. – Syftet är att öka medvetenheten om statsvetarnas roll. I dagens samhällsklimat är det viktigt att vi värnar om demokratin och den sociala dimensionen för ett hållbart samhälle. Här behövs det statsvetenskapliga perspektivet, säger avdelningschef Anna Johansson, som är initiativtagare till arrangemanget.

Charlotte Williams är ny gästprofessor för professuren till Alva Myrdals minne 2019. Tillsammans med Marie Parker-Jenkins, som har haft professuren fram till 31 januari 2019, kommer hon att uppmärksammas vid Akademisk högtid 5 april i Västerås konserthus. – Jag känner mig hedrad över att väljas och få representera Alva Myrdal. Eftersom jag är engagerad i utvecklingen av frågor om social rättvisa, att på små vardagliga sätt skapa större inflytande, är MDH:s utnämning ett perfekt tillfälle att arbeta med kollegor om dessa frågor, säger Charlotte Williams.

Mats Bengtsson, vd för Sparbanken Rekarne, tilldelas MDH:s samverkansmedalj 2019. Medaljen delas ut av rektor Paul Pettersson under Akademisk högtid 5 april i Västerås konserthus. Dagen innan, torsdag 4 april, håller Mats Bengtsson en öppen föreläsning vid MDH i Västerås. – Högskolan och dess studenter är en av de viktigaste förutsättningarna för utvecklingen i Eskilstuna. Tillsammans med företagen i regionen skapar vi en bubblande plats för innovation och utveckling som lockar hit kompetens och får talanger att stanna i staden, säger Mats Bengtsson.

Johan Åkerberg är adjungerad professor i datakommunikation och en av forskarna som installeras vid Akademisk högtid den 5 april. Hans forskning handlar om att arbeta mer produktivt med datakommunikation för att effektivisera industrin utan att göra avkall på personsäkerhet eller produktivitet.

I dagarna har forskare och studenter vid MDH genomfört en storsatsning för att kartlägga villaägares beteende och inställning till energi- och klimatfrågor. – Målet är att vi ska kunna beskriva en stad digitalt med dess olika flöden inom exempelvis energi, vatten, trafik och avfall. Syftet är också att fånga upp människors attityd till ny teknik, säger Fredrik Wallin, projektledare och forskare i energiteknik vid MDH.

Björn Fagerström är adjungerad professor i produktutveckling och en av forskarna som installeras vid Akademisk högtid den 5 april. Hans forskning fokuserar på effektivisering av beslutsprocessen inom industrin.

Margareta Asp är professor i vårdvetenskap och bedriver forskning som handlar om att skapa kunskap om vad vårdande innebär. Under Akademisk högtid den 5 april installeras hon som professor vid MDH.

De som hamnat på 100-listan inför R2B Summit 20 mars 2019 är forskare och forskarteam med forskning som har bäring på digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Tillsammans bildar urvalet 100 potentiella innovationer och affärer som näringslivet borde satsa på.

Mälardalens högskola (MDH) anställer ytterligare en professor och en forskare inom hälso- och välfärdsteknik. Under de närmaste åren sker stora satsningar inom hälso- och välfärdsteknik på MDH – både inom forskning och utveckling av utbildningarna.

Ulrica von Thiele Schwarz är professor i psykologi och en av forskarna som installeras vid Akademisk högtid den 5 april. Hennes forskning fokuserar på hur man genomför organisationsförändringar som leder till bestående positiva effekter för både medarbetare och kunder, patienter och andra intressenter.

– Förändrad kunskap förmedlas allt fortare via social media och i vänskapskretsar och att delta i kontinuerlig fortbildning kan uppfattas som en självklarhet. Att byta arbete eller till och med yrke är inte ovanligt. Med förändrad kunskap och färdighet kan också identiteter och roller förändras. Ett exempel är medborgarrollen som till viss del har förändrats mot en konsumentroll genom privatisering. Det säger Laila Niklasson som den 5 april installeras som professor i pedagogik vid MDH.

Drygt hundratalet besökare var anmälda till karriärdagen, men många fler passade på att ta en runda bland utställarna. Studenterna kände arbetsgivarna på pulsen angående löneläge, förmåner och vad olika orter har att erbjuda när det gäller bostad och fritid.

Forskare vid MDH har tagit fram ett ramverk som kan användas av internationella företag för att förbättra samverkan inom företagen.

Den 8 april arrangeras ”Statsvetardagen - Demokrati, makt och medborgarskap för en hållbar samhällsutveckling.” Syftet är att öka medvetenheten om statsvetarnas roll för ett hållbart samhälle samt uppmärksamma MDH:s utbildning och forskning. Medverkar gör bland annat Västmanlands landshövding samt docent och författare Gunnela Björk.

Forskare vid MDH ska i ett nytt projekt ta reda på om positiva upplevelser genom virtual reality (VR) kan minska oron, sänka läkemedelsförbrukningen och öka välbefinnandet hos personer med demens.

Ungefär 90% av alla trafikolyckor försakas av att föraren har drabbats av trötthet, stress eller kognitiv belastning. Shaibal Barua har identifierat och klassificerat parametrar som kan användas som ett verktyg för att minimera risken för trafikolyckor som försakas av förarens hälsotillstånd.

En tredjedel av all mat som produceras slängs, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation. Det skadar planeten. För att belysa matsvinnsproblemet på lokal nivå driver MDH tillsammans med en rad samverkansaktörer projektet #Svinnbra.

För att handproteser ska kunna bidra till ett mer självständigt liv krävs mer forskning inom området. Sara Abbaspour har undersökt hur data från muskelaktiviteter kan användas för utveckla mer exakta system för att kontrollera handproteser.

Matematik, natur och industri tilltalar Marjan Sirjani, som är en av professorerna som installeras under Akademisk högtid den 5 april 2019.

I januari startade Mälardalens högskolas samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik upp igen efter en paus på ett och ett halvt år. Arenan är en mötesplats som ska bida till att forskare kan knyta viktiga kontakter inom hälso- och välfärdsteknik.

Under våren kommer flera avdelningar från Region Västmanland till Karriärtorget på MDH i Västerås för att berätta om vilka möjligheter MDH:s sjuksköterskestudenter har att få jobb hos dem. Vuxenpsykiatrin, barnkliniken och ambulansen är några av enheterna som kommer till högskolan.

Många kan nog relatera till frustrationen när ett system hänger sig eller när ett system inte beter sig som vi vill att det ska göra, troligen beror detta på en bugg i systemet. Sara Abbaspour Asadollah har tagit fram ett verktyg som hjälper oss att förstå buggarnas mönster och gör det enklare för oss att åtgärda dem i ett tidigt skede.

Går det att använda industrirobotar inom byggkonstruktion? Den frågan ställde sig Lars Pettersson för några år sedan. Nu är han adjungerad professor i byggautomation vid MDH och forskar i ämnet. – Min huvudsakliga forskning handlar om hur industrirobotar kan användas vid montering av armering i byggprocessen. Inom byggkonstruktion är montering av armering ett arbetsmoment som är både tidskrävande och tungt. Genom att använda industrirobotar skulle byggandet kunna bli både effektivare och billigare, säger Lars Pettersson, projekteringsledare på Skanska och adjungerad professor i byggautomation vid MDH.

Oscar Uusitalo är årets alumn 2018 vid MDH. Priset delas ut till en tidigare student som är en inspirerande förebild och en bra ambassadör för högskolan. – Jag har nytta av mina studier från MDH varje dag på mitt jobb. Dessutom har utbildningen gett mig ett fantastiskt kontaktnät och nya erfarenheter, säger Oscar Uusitalo.

18 månader efter att ha kommit till Sverige har Benti Geleta Buli inte bara lärt sig tala och skriva på svenska – han har också fått jobb inom sitt utbildningsområde och är i dag en värdefull tillgång i både undervisning och forskning på MDH.

Åsa Öberg, doktor i innovation och design vid MDH, utsågs till Årets innovatör på näringslivsgalan EN19. - Det känns hedersamt och riktigt kul att man väljer att uppmärksamma kombinationen av forskning, företagande och kreativt tänkande och jag hoppas att det ska inspirera andra, säger Åsa Öberg.

För Sahar Tahvili har MDH varit en plats för att lösa verkliga problem tillsammans med den svenska industrin. I doktorsavhandlingen “Multi-Criteria Optimization of System Integration Testing” presenterar hon optimeringstekniker för mjukvarutester så att de kan effektiviseras och bli mindre kostsamma.

Philip Bengtsson tog nyligen examen från civilingenjörsprogrammet i produkt- och processutveckling vid MDH. Några månader efter examen påbörjade han sin trainee-tjänst på ABB i Ludvika.

Johan Lundh specialiserade sig inom anestesisjukvård vid MDH och jobbar idag på kirurgen på Västmanlands sjukhus. – Jag är otroligt glad att jag valde att studera vidare. Jag kunde inte ha gjort ett bättre val, det var en livsinvestering, säger Johan Lundh.

Hon har ett stort intresse för energi- och miljöfrågor, gillar att ha många bollar i luften samtidigt och har sedan 1993 kontinuerligt arbetat med att utveckla MDH:s verksamhet. Sedan cirka ett år tillbaka kan Eva Thorin titulera sig som professor i energiteknik och hon är en av de nya professorer som kommer att installeras vid MDH under Akademisk högtid den 5 april 2019.

Rekordmånga studenter gästade karriärdagen för sjuksköterskor och tog möjligheten att knyta kontakter med regionens arbetsgivare. – Ett jättebra initiativ av högskolan, säger studenten Robin Nilsson.

Den 12 februari invigs det nya samverkansavtalet mellan MDH och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM ). Syftet med avtalet är att vidareutveckla samarbetet mellan organisationerna när det gäller att utveckla stöd till personer med funktionsnedsättning.

Fordon, tåg och flygplan innehåller säkerhetskritiska system som genomgår förändringar kontinuerligt. Varje förändring måste hanteras varsamt eftersom den kan påverka systemets säkerhet och få förödande konsekvenser. Omar Jaradat, som nyligen disputerat i datavetenskap vid MDH, har forskat om hur hanteringen av förändringar i sådana system kan förenklas, samtidigt som säkerheten bevaras.

Idélab grundades 1999 och blev då Sveriges första affärsinkubator vid ett lärosäte. Målet var att erbjuda studenter ett alternativ till anställning genom att uppmuntra till entreprenörskap. I år firar Idélab 20 framgångsrika år med över 500 startade företag och tusentals nya idéer som följd.

Den 5 april arrangeras Akademisk högtid vid MDH. Jessica Bruch, professor i produktionssystem, är en av professorerna som kommer att installeras under ceremonin. – Det ska bli kul att installeras som professor officiellt och få vara en del av den högtidliga ceremonin. Det jag ser fram emot mest är att få fira detta tillsammans med mina kollegor, säger Jessica Bruch.

MDH har beviljats finansiering för forskningsprofilen Inbyggda sensorsystem för hälsa plus, ESS-H+. Forskningen ska utveckla teknik som möjliggör monitorering av hälsotillståndet hos människor oberoende av tid och plats. På detta sätt kan förebyggande åtgärder sättas in tidigare och en säkrare arbetsmiljö kan uppnås. Målet är att forskningsmiljön ska bli internationellt erkänd och framstående inom området.

En forskargrupp vid forskningsinriktningen Framtidens energi vid MDH har fått tre miljon kronor för att, tillsammans med Tianjin University (TJU) i Kina, undersöka hur man kan kombinera olika energisystem för att göra dem så effektiva som möjligt. Minskad användning av fossila bränslen, till förmån för förnybara energikällor, är ett av målen med forskningen.

Beskedet om att Monica Odlare utsetts till professor i miljöteknik i december förra året togs emot med glädje. – Det kändes jättekul! Det här gav mig chansen att ytterligare fokusera på att stärka kopplingen mellan grundutbildning och forskning, vilket är något jag brinner för, säger hon.

Lina Samuelsson är sedan årsskiftet MDH:s representant i Humtank. Här hoppas hon kunna bidra till ett ökat intresse för forskning om kultur, historia och språk. Forskning hon menar är minst lika viktig som den inom de naturvetenskapliga ämnena.

Jan Carlson är professor i datavetenskap, med inriktning mot programvaruteknik och en av de nya professorerna som kommer att installeras vid MDH i samband med Akademisk högtid, den 5 april. – Det ska bli roligt! Förra gången Akademisk högtid arrangerades var jag inbjuden som handledare, men nu får jag vara en del av ceremonin, säger Jan Carlson.

Den 7 februari kommer regionens arbetsgivare till MDH med förhoppningen att träffa och knyta kontakter med framtidens sjuksköterskor. Säkra din plats genom att anmäla dig till årets karriärdag för sjuksköterskor.

Susanna Toivanen, professor i sociologi, är en av de nya professorerna som kommer att installeras vid MDH under Akademisk högtid den 5 april 2019. – Det känns otroligt festligt, det här är "once in a lifetime". Professorsinstallation är verkligen en unik händelse i det akademiska arbetslivet och en höjdpunkt jag lär komma ihåg för alltid, säger Susanna Toivanen.

Årets alumn är en tidigare MDH-student som är en positiv förebild för högskolan, studenterna och för det omgivande samhället. Vinnaren utses av högskolan tillsammans med offentlig sektor och näringsliv. Var med och påverka vem som blir Årets alumn 2018. Nominera din kandidat senast 20 januari 2019.

Nötkött i måttliga mängder, fler vegetabiliska livsmedel och ägna en tanke åt matsvinnet. – Det går absolut att äta ett hållbart julbord, om man med hållbart menar livsmedel som har låg klimatpåverkan och samtidigt främjar god hälsa, säger Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola.

Under Akademisk högtid fylls scenen i Västerås konserthus med professorer, doktorer, hedersdoktorer, pristagare, medaljörer och studenter från Musik- och operahögskolan vid MDH. I mitten står Jonatan Mathiasson, studentombudsman vid MDH, som nu planerar för sin premiär som övermarskalk. – Det känns väldigt hedrande och spännande att få det här uppdraget, säger Jonatan Mathiasson.

Regeringen beslutade 2009 att alla föräldrar i Sverige ska ha tillgång till manualbaserade föräldrastödskurser. Hetty Rooth, doktorand i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola, har studerat kursernas manualer och upptäckt en betydande brist: – Barns rättigheter är osynliga i föräldrastödet, som helt utgår från ett vuxenperspektiv, säger Hetty Rooth.

Autobike och Unicorn är namnen på två studentprojekt, som sker i samverkan mellan studenter, forskare och företagspartner i två olika forskningsprojekt. Sista års studenter på civilingenjörsprogrammet i robotik och masterprogrammet i intelligenta inbyggda system, har under hösten arbetat med utvecklingen av en självkörande cykel och en autonom sophämtningsrobot.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) ska ta fram ett ramverk för utveckling och användning av en ny teknik som kallas Time Sensitive Networking (TSN). Denna teknik gör det möjligt för inbyggda datorer i fordon att kommunicera stora mängder information, som är tidskänslig, med varandra. Genom forskningsprojektet ”DESTINE – Developing Predictable Vehicle Software Utilizing Time Sensitive Networking”, kan framtidens fordon bli säkrare.

Andelen svenskar med negativa attityder mot invandring och etnisk mångfald blir större. Forskare har nu analyserat vad attitydförändringen beror på och förklarat varför attityderna skiljer sig mellan olika samhällsgrupper.

Mälardalens högskola (MDH) stärker sitt arbete med samverkan och samproduktion genom att utse Helena Jerregård till ny vice-rektor för samverkan. Helena Jerregård kommer närmast från ett uppdrag som VD för RISE SICS Västerås och har tidigare varit verksam vid MDH. I mitten av januari tillträder hon sin nya tjänst vid högskolan.

Ingenjörer arbetar ständigt med tekniska förändringar inom olika projekt, något som kan störa projektets planering och bidra till stress inom organisationen. Men en teknisk förändring kan ske smidigt om den hanteras på rätt sätt. Det menar Peter Sjögren, som nyligen disputerat i innovation och design, vid MDH.

Mobyen Uddin Ahmed forskar om hur artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML) kan användas för att upptäcka och förebygga hälsoproblem inom sjukvården och säkerhetsrisker i trafiken. Den 22 november håller han sin docentföreläsning med titeln ”Artificial Intelligence, Machine Learning and Reasoning in Data Science”.

Den 27 november tävlar sju forskare om vem som är bäst i Sverige på att presentera sin forskning. Rachael Berglund från Mälardalens högskola (MDH) är en av finalisterna i årets Forskar Grand Prix, Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. – Det ska bli väldigt roligt. Det är bara att köra, säger Rachael Berglund.

Black Friday står för dörren och enligt Svensk Handel gör varannan svensk sig redo att fynda. Samtidigt som det går att göra riktiga kap på rean så lyfter Eric Hansen, lektor i psykologi vid Mälardalens högskola (MDH), ett varningens finger.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har beviljats forskningsmedel för att minska stillasittande bland människor på väg mot pensionering. Det ska leda till ökad hälsa och förebygga livsstilsrelaterade sjukdomar.

För att utveckla säkrare och billigare tekniska produkter inom transport-, tillverknings- och telekommunikationsindustrin, behöver testprocessen för mjukvaran i dessa produkter bli mer effektiv. I forskningsprojektet XIVT - eXcellence in Variant Testing, försöker forskare vid MDH hitta ett effektivare sätt att genomföra testprocessen på.

Går det att bli mer innovativ i sitt arbete genom att använda koreografi? Det menar Nina Bozic, som nyligen disputerat i innovation och design, vid MDH. Hon har utvecklat en modell för innovativ praxis i det vardagliga arbetet, som baseras på innovationsledning, dans och koreografi.

Hur bör mattelärare undervisa för att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt? En ny studie av forskare vid Mälardalens högskola och Nationellt centrum för matematik ger en tydlig fingervisning. Att lägga tid på att eleverna lär sig saker utantill verkar leda till bättre inlärning, medan det däremot verkar vara ineffektivt att knyta matematiken till elevernas vardag.

Sociala relationer spelar stor roll för en lyckad skolstart och därmed även för fortsatt lärande. Samtidigt tenderar kunskapen om barnens sociala miljö och förutsättningar att föras över på ett sätt som gör den sårbar.

Nu finns ett nytt och enkelt sätt för dig som anställd vid MDH att få tag på de senaste artiklarna från Elsevier, som biblioteket inte har tillgång till efter att avtalet sades upp den 30 juni 2018.

Ett nytt forskningsprojekt vid Mälardalens högskola (MDH) ska undersöka hur sättet som kvinnor och män framställer sig själva och sina skuldproblem påverkar möjligheten till beviljad skuldsanering.

För första gången har en forskare vid MDH fått tagit emot ”Erna Ebelings pris”, som delas ut årligen av Svenska Läkaresällskapet. Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid MDH, tilldelades priset för sina insatser inom medicinteknik och hälsoteknik, samt sin förmåga att bygga allianser mellan akademi och industri.

Den 17 och 23 oktober arrangerades den nya konferensen Inkludera mera - en konferens om hur olikheter berikar och hur du når framgång med mångfald och bemötande. Konferensdagarna blev en riktig succé med runt 800 deltagare.

Den 23 oktober arrangeras Teknikdagen på MDH i Västerås i samarbete med ABB. Närmare 150 gymnasielever från ABB Industrigymnasium och Rudbeckianska gymnasiet är inbjudna till en interaktiv inspirationsdag för att öka ungas intresse för teknikfrågor.

Ett forskningssamarbete mellan Mälardalens högskola (MDH) och Shandong University, Kina, ska jämföra situationen för kvinnor som utsätts för våld i nära relationer i Sverige och i Kina.

Alla människor har rätt till fullt deltagande i samhället enligt svensk lag. Men den kommunala funktionshinderomsorgen saknar resurser och strategier för hur unga vuxna med utvecklingsstörning ska få stöd i användandet av ny teknik. Det kan hämma möjligheten till delaktighet i samhället för de som inte kan använda tekniken på egen hand, och öka risken för ytterligare utanförskap, säger Camilla Ramsten, forskare vid MDH.

Att surfa och titta på film i telefonen hör till vardagen för de flesta mobilanvändare, något som ställer höga krav på telekommunikationssystemens prestanda. Marcus Jägemar, industridoktorand i datavetenskap, har forskat om hur prestandan i dessa system kan förbättras, något som kan implementeras i 5G-nätet.

Från högstadiet till högskolan. Alexandra Larssons drömyrke är universitetslärare i matematik eller fysik. Därför valde hon att följa med MDH:s matte- och tekniklärare under en veckas praktik.

Idag arrangeras Gröna Draken-dagen av Förbundet Agenda 21. Syftet med dagen är att inspirera och aktivera unga kring frågor som rör ett hållbart Västerås. Deltar gör hundratals gymnasieelever, hållbarhetssatsningen för unga we-change, representanter från högskolan, lokala makthavare och representanter från näringslivet.

Stipendiet tilldelades idag Lan Anh Trinh för forskningsprojektet ”Toward Dependable Path Planning for Autonomous Control of Multiple Robotic Agents”.

Varje år uppmärksammar Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd, MKHV, den nationella anhörigdagen. Den 10 oktober var Gunilla Matheny på högskolan och gav tre föreläsningar utifrån sin 24-åriga erfarenhet av anhörigfrågor.

Stress är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige. För att hjälpa människor att hantera och motverka arbetsrelaterad stress utvecklade Caroline Eklund ett digitalt verktyg som visade sig ha en liten effektstorlek på upplevd stress.

Innan en produkt, med inbyggda säkerhetskritiska system, lanseras på marknaden genomgår produkten rigorösa säkerhetscertifieringsprocesser. Irfan Sljivo, som nyligen disputerat i datavetenskap vid MDH, har forskat om hur dessa processer kan göras snabbare och billigare, något som i slutändan bidrar till säkrare produkter för användaren.

Nobelpriset i ekonomi 2018 har tilldelats William Nordhaus och Paul Romer som utvecklat metoder för att förstå vad som skapar en långsiktig tillväxt och hur man samtidigt stoppar den globala uppvärmningen. Denna typ av forskning bedrivs även på MDH.

I våras sa Bibsamkonsortiet, där högskolebiblioteket på MDH ingår, upp avtalet med Elsevier. Detta påverkar tillgången till innehållet i ScienceDirect och gör att du inte kommer åt artiklar som är publicerade efter 30 juni 2018. Tidigare skrivna artiklar går fortfarande att läsa och ladda ner.

Uppsägningen påverkar tillgången till innehåll på plattformen ScienceDirect. Att avtalet avslutas beror på att Elsevier inte har lyckats erbjuda ett avtal som motsvarar Bibsamkonsortiets krav på öppen tillgång och en hållbar prismodell.

Den 9 oktober och två dagar framåt finns Sveriges största mötesplats för pedagogisk utveckling av högre utbildning i Västerås. Över 400 deltagare från 38 nordiska lärosäten kommer till Västmanland för att delta i konferensen NU2018, som arrangeras av Mälardalens högskola (MDH), Linköpings universitet och Örebro universitet.

Den internationella barndagen uppmärksammades vid MDH den 1 oktober i ett samarrangemang med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) inom Samhällskontraktet och Kvinnojouren Moa i Eskilstuna. I en nästan fullsatt Aula Collegium bjöds på föreläsningar om utbildning om barn som upplevt våld.

– Det är jätteviktigt för oss att synas för MDH-studenter. Vi vill visa upp den spännande teknik och de möjligheter man möter när man arbetar hos oss på ABB. Vår förhoppning är att flera av de studenter som besöker oss idag ska vilja skriva sitt exjobb här och så småningom ta sitt första jobb eller söka traineeprogrammet hos oss, säger Lisa Gustavsson, HR Business Partner och initiativtagare till dagen.

Förskolan står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning för att finna, få och också behålla kompetent personal. Att erbjuda sin personal kontinuerlig och aktuell kompetensutveckling är även ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Det menar Elisabeth Berglund och Yvonne Karlsson, samordnare av uppdragsutbildning vid MDH.

Nathalia Huppert tog examen från civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi på MDH i våras och har nu antagits till ABB:s traineeprogram. – En fantastisk möjlighet att utvecklas och knyta nya kontakter, säger den nyblivna civilingenjören.

Rachael Berglund, industridoktorand i kvalitetsutveckling och praktikbaserad innovation, vann årets upplaga av Forskar Grand Prix vid MDH. Nu kommer hon att representera MDH i riksfinalen på Nalen i Stockholm den 27 november.

Lena Talman försvarar under fredagen sin doktorsavhandling i socialt arbete.

Didaktikforskning vid Mälardalens högskola visar att det i barns uppfattning av historien, och sin egen plats i samhällets historiekultur, inte finns några ”vi och dem”, utan endast olika ”vi och vi”.

Du som student, alumn eller medarbetare vid MDH har tillgång till karriärportalen Highered. Där kan du söka praktikplats eller jobb utomlands.

SAFECOMP är namnet på Europas största konferens inom säkerhetskritiska datorsystem med fokus på funktionssäkerhet, tillförlitlighet och cybersäkerhet. EWICS (European Workshop on Industrial Computer Systems) har gett MDH förtroendet att arrangera den 37:e upplagan av konferensen, som i år anordnas i Sverige för första gången.

Gabriel Campeanu, som nyligen disputerat i datavetenskap vid MDH, har kommit på en förbättring av en befintlig metod som underlättar utvecklingen av inbyggda system, det vill säga de datorsystem som styr tekniken runtom oss. Genom förbättringen av metoden kan utvecklingen av moderna applikationer, som autonoma fordon, gå snabbare och även förbättra prestandan.

Energimyndigheten beviljar MDH 5,7 miljoner kronor till ett treårigt projekt som ska undersöka tekniken för negativa utsläpp, för att uppnå målet att minska takten på den ökande globala uppvärmningen. – Det här är oerhört viktiga frågor för framtidens hållbara energiförsörjning, säger Jinyue Yan, projektledare och professor i energiteknik, vid MDH.

Idag onsdag 5 september besökte statsminister Stefan Löfven och minister för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, MDH i Västerås. Vid sitt besök meddelade de att en socialdemokratiskt ledd regering har för avsikt att göra Mälardalens högskola till Mälardalens tekniska universitet.

Denna vecka samordnade MDH och forskningsinriktningen Framtidens energi den internationella energikonferensen ”Applied Energy” i Hong Kong. Temat för årets konferens, som firade tioårsjubileum, var innovativa lösningar för energiövergångar.

Samarbetet mellan Mälardalens högskola (MDH) och SR P4 Sörmland fortsätter. Under hösten gästar 17 forskare SR:s Eftermiddag i P4 Sörmland för att prata om sin forskning.

Tillsammans med skolor i Västerås och Köping driver Kamran Namdar, universitetslektor i pedagogik vid MDH, och hans forskarkollega Anna Haglund, universitetsadjunkt i pedagogik vid MDH, ett forskningsprojekt för att öka motivationen hos gymnasieeleverna genom att göra lärandet och undervisningen mer meningsfull.

Under sommaren får sex studenter från ingenjörsprogrammen i produktion och produktdesign på Mälardalens högskola (MDH) möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken, på Volvo GTO i Köping. Som sommarteknolog läser studenterna en projektkurs på Mälardalens högskola parallellt med praktik som även varvas med teorikurser om Volvo Production System och Volvos kärnvärden; säkerhet, kvalitet och omsorg om miljön.

Många förskollärare upplever ett behov av att få diskutera sitt arbete med andra och få en starkare koppling till den vetenskapliga grund som de baserar sin kunskap och sitt arbete på. Det upplever Martina Norling, universitetslektor i pedagogik på Mälardalens högskola, i de möten hon har med förskollärare. Därför startade hon ett utvecklingsprojekt där förskollärare ges möjligheten att diskutera språkmiljön, undervisningen och forskningsbasen i ett kollegialt samarbete.

I forskningsprojektet HERO - Heterogeneous Systems: software-hardware integration, ska forskare vid MDH göra det lättare att programmera heterogena datorsystem. Något som kommer att förbättra både kvalitet och effektivitet inom fordonsindustrin, hälsoteknik och jordbruk.

En forskargrupp vid MDH har tillsammans med medlemmar från Stockholms stads forum för hållbara fastigheter undersökt hur man kan få till ett bättre samarbete mellan hyresvärdar och hyresgäster. Det för att minska negativ påverkan på miljön och bättre ta tillvara på jordens resurser.

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå följande till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Så här jobbar MDH för att uppnå målen.

Tunneln mellan bostadsområdet och naturreservatet i Årby var trist och nedklottrad. Men nu har Eskilstuna kommun tagit hjälp av studenter i informationsdesign vid MDH för att skapa en färgsprakande och mer spännande entré till Årby naturreservat. Resultatet blev en 40 meter lång målning som illustrerar hur det mekaniska möter det organiska.

Jesper Olsson, doktor i energiteknik vid MDH, har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den traditionella reningen på ett kommunalt reningsverk. Resultatet blir ett förbättrat upptag av näringsämnen, minskat koldioxidavtryck, ökad biogasproduktion och förbättrad läkemedelsrening i avloppsvattnet.

Hösten 2017 skapade studenter på programmet Rumslig gestaltning, vid MDH, en utställning för att uppmärksamma FN:s globala hållbarhetsmål om hållbar konsumtion och produktion. I juli visas delar av utställningen på konferensen High-level Political Forum on Sustainable Development (HLPF), som hålls i FN-huset i New York.

Jonas Welander, postdoktor inom arbetslivsvetenskap vid MDH, tilldelas utmärkelsen bästa avhandling i Sverige 2017 inom forskningsområdet arbetsliv och arbetsmiljö. Avhandlingen handlar om välfärdsarbetarnas relation till sin organisation.

Forskare vid MDH har undersökt hur man kan förbereda organisationer för samverkan. Resultatet visar att många verksamheter skulle gynnas av att synka ihop sina gränsöverskridande aktiviteter, vilket lett till att ett nytt begrepp myntats: att takta.

Björn Fagerström har varit adjungerad professor vid MDH i 12 år. Den 20 juni tar han steget vidare och blir ny professor i produktutveckling.

Idag signerade MDH ett avtal med China Scholarship Council (CSC) som innebär att högskolan i september kommer att ta emot 50 kinesiska doktorer inom framtidens energi. – En fantastisk möjlighet att visa upp vad vi gör i Sverige och kunna påverka utvecklingen i Kina, säger Eva Thorin, professor i energiteknik vid MDH.

För att hantera de förändringar som sker inom tillverkningsindustrin behöver företagen sträva efter kontinuerlig innovation och bli ambidextra. Det menar Lina Stålberg som forskar om lean-implementering och utveckling av ständiga förbättringar hos tillverkningsföretag.

Under tiden som industridoktorand vid MDH fick Anna Sannö och några kollegor idén om att skriva en handbok för hur akademi och industri kan lyckas med att bedriva forskningsprojekt ihop. Nu har handboken ”How to suceed with Co-production” blivit verklighet.

Inom Mälardalens kompetenscentrum för lärande, MKL pågår planeringen just nu inför den stora satsningen på ett flerårigt forsknings- och utvecklingsprogram kring framtidens förskola och skola med fokus på digitalisering och hållbarhet. Den 11 juni börjar projektledare Mait Walderlo.

Framtidens flygplan behöver drivas av förnybar energi för att minska risken för negativ påverkan på miljön. Och enligt forskare vid MDH är det eldrivna flygplan som är den hållbara lösningen för framtiden.

MDH-forskaren Maria Lindén fick under söndagen ta emot ”Laura Bassi Award”, i samband med IFMBE:s (The International Federation for Medical and Biological Engineering) världskongress i medicinsk teknik. Priset tilldelas Maria Lindén för hennes insatser inom området.

Marie Parker Jenkins är gästprofessor till minne av Alva Myrdal. Professuren syftar till att hedra Alva Myrdals prestationer som forskare, politiker och en stark röst i den offentliga diskursen. – Jag måste säga att jag är enormt stolt över denna gästprofessur till minnet av Alva Myrdal. Hon var verkligen en enastående kvinna! Denna professur är en bra anpassning både till mitt privata och mitt yrkesliv – en mycket bra match, säger Marie Parker Jenkins.

Alex Tumwesigye är en av flera forskarstuderande från Östafrika, som tack vare Sida-sponsrade International Science Programme (ISP) dokorerar i Sverige. Den 29 maj blir Alex den första doktoranden inom delnätverket Eastern Africa Universities Mathematics Programme att försvara en doktorsavhandling i matematik/tillämpad matematik vid Mälardalens högskola.

Studenterna i projektet MDH Solar Team, på Mälardalens högskola (MDH), är i full gång med utvecklandet av en ny, autonom solcellsbil som ska tävla i World Solar Challenge i Australien 2019. Genom det strategiska avtal som finns mellan MDH och Volvo Group, går Volvokoncernen in som huvudsponsor för studentprojektet.

Onsdagen den 23 maj avgörs årets upplaga av Teknikåttan. Medverkar gör bland annat Fryxellska skolans klass 8B, som vann regiontävlingen på MDH tidigare i våras. Tolv lag ställs mot varandra i den rikstäckande tävlingen för elever i årskurs åtta.

För tio år sedan publicerades forskningsartikeln “A Component Model for Control-Intensive Distributed Embedded Systems”. Nyligen fick samma artikel pris för den mest inflytelserika konferensartikeln inom komponentbaserad mjukvaruutveckling. Bakom artikeln står bland annat universitetslektor Séverine Sentilles och professor Jan Carlson.

MDH och Region Västmanland samverkar i ett projekt som syftar till ta reda på om introduktionen för nyblivna sjuksköterskor har fungerat bra och är tillräckligt stöd i yrkesrollen samt hur sjuksköterskor upplever övergången från skola till arbetsliv.

I ett av forskningsprojekten på MDH just nu ligger fokus på ungdomars förutsättningar till att ha en hållbar livsstil och hälsa. Tove Sjunnestrand och Steven Doerstling arbetar som forskningsassistenter inom projektet och det är de som har samlat information från över 500 16-18-åringar i Västerås.

Människor har rätt till ny kunskap, lärande och utveckling genom hela livet. Det säger Laila Niklasson, nybliven professor i pedagogik.

Jessica Bruch är ny professor i produktionssystem vid MDH. Som professor kommer hon att fokusera på utvecklandet av MDH:s produktionsforskning i samverkan med tillverkande företag.

Genom Samhällskontraktet har MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland ingått ett avtal om att forska tillsammans för gemensam nytta. Ett sådant nära samarbete innebär både möjligheter och utmaningar, något som diskuteras vid ett seminarium på högskolan den 18 september.

Professor Edward A. Lee är gästprofessor vid MDH till september 2018 och håller en öppen föreläsning för allmänheten den 2 maj. Den senaste läroboken han skrev har titeln: "Embedded Systems - A Cyber-Physical Systems Approach" och det är kompetensen inom forskningsområdet inbyggda system på MDH som lockat honom hit.

Genom Samhällskontraktet bedriver MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland en nära samverkan kring forskning och utveckling. Samarbetet stärker bland annat utbildningen och forskningen vid MDH.

Tekniska system som används inom transporter och kraftproduktion tillhör de områden som förbrukar mest bränsle i världen. Mohsin Raza har forskat om hur komponenter för tekniska system inom dessa områden kan utformas för att minska bränsleförbrukningen och på så sätt bidra till mindre miljöfarliga utsläpp.

Forskare från MDH, har tillsammans med lärare i Eskilstuna, utvecklat och testat prototyper för ett nytt läromedel för matematikundervisning. Projektet startade 2016 och går nu in i en ny fas och börjar producera läromedlet som ska vara klart våren 2020.

Nyligen besökte studenter som läser första året på högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik ABB i Ludvika. Studiebesöket är ett resultat av det nära samarbete som pågår mellan högskolan och näringslivet.

Datorsystem som kopplas samman och kommunicerar med varandra blir allt vanligare. Elena Lisova har forskat om hur säkerheten i dessa system kan förbättras för att kunna stå emot hot utifrån.

Fredagen den 13 april arrangeras ”Prova på att var teknikstudent-dagen” på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås. Närmare 200 gymnasieelever från regionen har bjudits in till en inspirationsdag för att känna på hur det är att vara teknikstudent.

Nyligen deltog MDH:s Konstantinos Kyprianidis och Mobyen Uddin Ahmed i en ceremoni på Vetenskapsrådet i Stockholm för de forskare som beviljats medel inom ett italienskt-svenskt forskningssamarbete.

MDH-studenten Barret Sauter har fått i uppdrag att skriva ut en jetplansmotor med hjälp av en 3D-skrivare, vilken nu används både inom undervisning och forskning. ”Med det här konceptet kan vi underlätta för studenterna att förstå komplexa system”, säger Konstantinos Kyprianidis, professor i energiteknik vid MDH.

Den 9-13 april samlas forskare och mjukvaruutvecklare från hela världen på Aros Congress Center i Västerås, för att delta i konferensen ICST 2018 - International Conference on Software Testing. Tillsammans med Rise Sics Västerås står Mälardalens högskola (MDH) som värd för en av världens mest prestigefulla konferenser inom mjukvarutestning.

Nu slår datorklubben ”The Club” upp portarna på MDH. En mötesplats för studenter och forskare som är intresserade av områdena datavetenskap, inbyggda system och programvaruteknik.

Anna Johansson, forskare vid MDH, har analyserat metoder för att utreda olika typer av inträffade kriser i Norden och i Storbritannien. Studien visar att det saknas tillvägagångssätt för hur en inträffad kris ska följas upp, men också att det finns liknande utmaningar och behov i de olika kriserna gällande hur arbetet bedrivs.

MDH-forskaren Anna Åkerbergs forskning har bidragit till utvecklandet av en ny mobilapp som ska få personer som rör på sig för lite, att röra på sig mer. Syftet med appen är att få användaren att förändra sitt beteende när det gäller fysisk aktivitet.

Alessandro Papadopoulos forskar om hur datorer och applikationer som vi använder i vardagen, kan bli mer effektiva och tillförlitliga, genom att använda kontrollteori. I sin docentföreläsning med titeln ”Control of Computing Systems” förklarar han hur kontrollteori kan användas för design och implementering av dessa datorsystem.

Sasha Shahbazi, doktorand vid MDH, vill öka kunskapen om hur tillverkningsindustrin kan använda material effektivare för att minska miljöpåverkan. Forskningen, som genomförts hos en fordonstillverkare, visar att det undersökta företaget kan minska sitt årliga metallavfall med flera hundra ton och sparade miljoner kronor årligen när ekonomi och miljö samarbetade.

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt vid MDH, inom ramen för Samhällskontraktet, där forskarna, tillsammans med regionen, belyser nyanlända och ensamkommande ungdomars situation. Den 14 och 15 mars presenteras de resultat som man hittills har kommit fram till, vid en konferens på högskolan. – En av undersökningens slutsatser hittills är att ensamkommande ungdomar uppvisar en mer positiv bild på jämställdhet jämfört med vad media vanligtvis förmedlar, säger Mehrdad Darvishpour, projektledare.

Genom Samhällskontraktet bedriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH en nära samverkan kring forskning och utveckling. Torsdag den 8 mars skrev styrelsen under för ytterligare en fyraårsperiod.– Det känns fantastiskt bra att vi får ingå ytterligare fyra år av samarbete tillsammans med just de här fyra parterna, som är våra absolut viktigaste samverkansparter inom den offentliga sektorn, säger Paul Pettersson, rektor MDH.

Tillsammans med sju andra högskolor och universitet medverkar MDH i projektet MUSA som ska ta fram konkreta metoder för att underlätta samverkan mellan akademin och det omgivande samhället. MDH bidrar med lång erfarenhet om samverkansfrågor och i MUSA lyfts Samhällskontraktet som ett framgångsrikt exempel på samverkansarena där akademi och offentlig sektor möts.

Christian Pichot är en framstående forskare inom mikrovågsavbildning och under 2018 kommer han att vara gästprofessor inom inbyggda sensorsystem för hälsa på MDH. Fokus under året kommer framför allt att ligga på forskningen.

"Det saknas forskning som problematiserar välfärdsteknik, som belyser relationen mellan tekniken och de äldres individuella behov." Det säger forskarna Michela Cozza och Lucia Crevani från MDH.

Under vårterminen genomförs högskoleövergripande forskarutbildningskurser i Deltagarbaserad forskning i två kursvarianter, där bla. aktionsforskning och interaktiv forskning tas upp. Det är en öppen, introducerande kurs till forskning som sker i samverkan mellan forskare och praktiker för ömsesidig nytta.

Forskare vid MDH har undersökt hur företag på bästa sätt kan dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Resultatet av forskningen visar bland annat att delaktighet är avgörande för att organisationen ska fungera optimalt, där medarbetarna trivs och är engagerade och där den digitala tekniken utnyttjas till fullo.

Forskare vid MDH har beviljats 28 miljoner kronor för forskningsprojektet Serendipity - Säkra och pålitliga plattformar för autonomi. Syftet med projektet är att förbättra skyddet mot cyberattacker i säkerhetskritiska system.

Pia Lindberg är ordförande i styrgruppen för MKL. I den verksamhetsplan för 2018 som styrgruppen tagit fram finns en ny stor satsning på ett flerårigt forsknings- och utvecklingsprogram kring framtidens förskola och skola med fokus på digitalisering och hållbarhet.

Idélab är en mötesplats för studenter och medarbetare på MDH där man kan få hjälp med att utveckla sig själv eller sina idéer.

Just nu pågår ett flerårigt forskningsprojekt vid MDH, inom ramen för Samhällskontraktet, där forskarna, tillsammans med regionen, belyser nyanlända och ensamkommande ungdomars situation. Den 14 och 15 mars presenteras de resultat som man hittills har kommit fram till, vid en konferens på högskolan.

Nu går Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH, in i sin tredje fyraårsperiod. Pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna, är ordförande i styrelsen. Här svarar han på några frågor om det strategiska samverkansavtalet.

Nu står det klart att ABB Industrigymnasium i Västerås kommer att starta spetsutbildningen ”Teknikspets mot smarta system och produkter” i höst. En Sverigeunik utbildning som är framtagen i nära samarbete med MDH, där också delar av utbildningen kommer att ske.

MDH:s forskare ska i ett nytt projekt undersöka hur det går att energieffektivisera processen vid tillverkning av batterier. Detta är något som kommer att bli högst aktuellt i samband med Northvolts etablering av en batterifabrik i Sverige.

Tillförlitliga inbyggda system, är datorsystem som styr vissa funktioner i tekniken runtomkring oss, men som kan orsaka stor skada om något skulle bli fel i systemet. MDH-forskaren Andreas Johnsen har forskat om hur verifieringsprocessen av dessa system kan förbättras.

För att människor i ett samhälle ska kunna använda teknik, som bilar, tåg eller medicinsk utrustning, krävs att datorsystemen som styr tekniken fungerar på ett säkert sätt och inte utsätter människor för fara. MDH-forskaren Jiale Zhou har forskat om hur säkerheten inom dessa datorsystem kan förbättras.

Jesús Zambrano forskar om hur man med hjälp av mikroorganismer kan rena vatten. I sin docentföreläsning med titeln ”Vad din mamma aldrig lärde dig om mikroorganismer (och som du var för rädd för att fråga om)” förklarar Jesús Zambrano vilken betydande roll mikroorganismer har i processen att rena avloppsvatten.

Alla typer av fordon har olika funktioner som styrs av datorsystem, som i sin tur styrs av mjukvara. Genom att effektivisera utvecklingen av mjukvara, kan Alessio Bucaionis forskning bidra till säkrare och bättre fordon.

MDH:s gästprofessor Steven Hartman leder projektet Bifrost som syftar till att öka allmänhetens förståelse för klimatfrågor och bidra till att skapa en bättre framtid för vår planet. Nu vill man skapa en ökad diskussion kring klimathotet i skolan, via webbsidan BifrostOnline, för att på så sätt skapa möjlighet till utveckling och förändring i frågan hos unga människor.

Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH, blev nyligen utsedd till en av AcademiaNets ”Leading women in science”. AcademiaNet drivs av en tysk stiftelse som tillsammans med europeiska partners, från såväl akademin som näringsliv, nominerar och utser kvinnliga forskare med excellent forskning inom sitt område.

För att öka sin konkurrenskraft måste företag hitta ny teknik och utveckla nya sätt att tillverka sina produkter. Då kan produktkvaliteten förbättras och tillverkningstiden minska, vilket ger ett lägre pris på produkterna och i slutändan ökad vinst samt nöjda kunder. Mats Ahlskog, doktorand vid MDH, har studerat olika projekt i samband med utveckling och introduktion av nya tillverkningsteknologier.

KK-stiftelsen stöttar satsningen Automation Region Research Academy (ARRAY), en industriforskarskola och unik samverkansplattform för ingenjörsforskningen vid Mälardalens högskola (MDH). En satsning på totalt 75 miljoner kronor, där KK-stiftelsen beviljar MDH 32 miljoner kronor för industriforskarskolan ARRAY, som etableras tillsammans med ABB, Volvo CE, Skanska, Sandvik och First Control Systems. MDH och företagen investerar 14 respektive 29 miljoner kronor.

Teknik inom industrin utvecklas hela tiden för att kunna utföra allt fler uppgifter. För att klara av det behöver datorsystemen, som styr tekniken, bli mer kraftfulla. Något som MDH-forskaren Sara Afshar har tittat närmare på.

Utvecklingen inom fordonsindustrin har gjort att fordonssystemen har blivit mer komplexa, eftersom de ska kunna utföra allt fler uppgifter. MDH-forskaren Matthias Becker har tittat närmre på hur fordonssystemen ska utvecklas för att kunna möta kravet om ökad funktionalitet.

KK-stiftelsen har beviljat MDH anslag till sju forskningsprojekt som genomförs i samverkan mellan högskola och näringsliv. Projekten får dela på 24 miljoner, samtidigt som näringslivet medverkar i projekten med personer och utrustning till ett värde som minst motsvarar KK-stiftelsens anslag.

Med insikter om barn, ungdomar och vuxnas olika behov skapas förutsättningar för bättre kunskapsinlärning och bemötande. Ta del av några av våra senaste böcker inom förskola och skola.

I den svenska skolan har antalet nyanlända elever och elever med utländsk bakgrund ökat snabbt de senaste åren vilket medför flera utmaningar för skolans verksamhet. Nu har MDH-forskare gett ut två böcker inom området nyanländas lärande och nyanlända elevers skolgång som kan stötta skolan och vara vägledande i det arbetet.

”LOOP” är ett ettårigt projekt med målet att skapa ny kunskap om lärarnas kommunikation och elevernas delaktighet i fysiska och virtuella klassrum. Projektet avslutades i november och en av forskarna i projektet, Annaliina Gynne, berättar här hur året har varit.

Nya teknologiska framsteg, produkters korta livscykel och ökade krav på variationer i produktutbudet kännetecknar dagens snabbföränderliga marknad. Det gör att behovet av flexibilitet inom tillverkningsindustrin ökar. Narges Asadi forskar om vad som är utmärkande för flexibilitet i monteringssystem, som tillverkningsindustrin använder, och hur produktdesign kan underlätta för flexibilitet.

Tillverkningsindustrin måste arbeta för att bli mer hållbar, men det kräver omställning av produktionen, något som kan innebära förlorad konkurrenskraft om man enbart tittar på kortsiktiga resultat. Anna Sannö, doktorand vid forskarskolan Innofacture på MDH har i sin forskning tagit fram en modell som ska underlätta skiftet, som gör att företag medvetet kan jobba så att företaget undviker att tappa i den långsiktiga konkurrenskraften.

Den 4 och 5 december arrangerade MDH och Eskilstuna kommun, inom ramen för Samhällskontraktet, en konferens kring Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) och runt 150 deltagare från hela Sverige kom till MDH i Eskilstuna.

Forskare vid MDH har undersökt hur man kan effektivisera processen med att bryta ner organiskt avfall i samband med produktion av biogas (anaerob rötning). Resultaten visar bland annat att man med hjälp av mikroalger kan minska koldioxidutsläppen i biogasanläggningar och minska energianvändningen i reningsverk.

Sedan i våras följer en forskargrupp vid MDH inom ramen för Samhällskontraktet, ett fyrtiotal nyanlända pojkar och flickor i åldern 15-18 år bosatta i Sörmland och Västmanland. Den 5 december samlas forskarna tillsammans med de som varit med i arbetet, på MDH i Västerås för att presentera preliminära resultat och blicka framåt.

Forskare vid MDH har beviljats forskningsmedel för att utveckla ny teknik som motiverar äldre till att öka sin fysiska aktivitet. Projektet finansieras av Vinnova och beräknas vara färdigt år 2020.

Forskarassistenten Ivan Tomašić, vid MDH, fick nyligen ta emot Puh-priset, ett av Sloveniens mest prestigefyllda pris inom forskning. Han tilldelades priset för sin forskning som bidragit till framtagandet av en trådlös EKG-mätare.

Forskare vid MDH har gjort en undersökning bland gymnasieelever i Västerås som syftar till att kartlägga förutsättningarna för en hållbar livsstil och hälsa. Resultatet ska vara till nytta i det strategiska och praktiska arbete som Samhällskontraktets parter bedriver, där bland annat kommuner och landsting i Västmanland och Sörmland ingår.

MDH ska tillsammans med industri, delar av innovationssystemet och Energimyndigheten skapa energilösningar i världsklass. Med en totalbudget på 62,5 miljoner kronor kommer man att bygga upp en testmiljö där företag kan testköra och utvärdera nya energilösningar samt skapa en världsunik virtuell miljö över energiflödena i en hel stad, Västerås.

MDH-studenten Lizette Yagos artefakt, ”Off the menu”, har köpts in av Naturvårdsverket och har överlämnats som en gåva och stafettpinne till Konsumentverket. Artefakten togs fram i projektet ”Sustainability Creation”, som ingår i MDH-kursen ”Kreativitet och idé”.

I samband med konferensen CSEE&T (Conference in Software Engineering Education and Training) valdes MDH-kursen ”Distributed Software Development” in i Hall of Fame för kurser inom utbildning i mjukvaruutveckling.

För att möta en del behov som finns inom äldreomsorgen kan användningen av servicerobotar underlätta det dagliga livet för bland annat äldre, anhöriga och vård- och omsorgspersonal. Forskare vid MDH ska undersöka hur den allmänna kännedomen om denna form av välfärdsteknologi kan öka och hur kunskapsnivån kan höjas för att bland annat underlätta introduktion, användning, lärande samt implementering.

I veckan fick MDH besök av Kinas ambassadör Congyou Gui och hans delegation för att diskutera samverkan och hållbara energilösningar. MDH:s rektor fanns på plats tillsammans med högskolans energiforskare. Med under mötet fanns också representanter från Västerås stad, Region Västmanland och Mälarenergi.

Nu finns filmer från årets Bemötandedagar. Ta del av den populära konferensen i efterhand genom att titta på filmer med bland annat föreläsarna Andreas Ring, Tomas Genusfotografen Gunnarsson, Marie Ernsth Bravell, Karin Arnholm och Gustaf Deticek Svensson.

Jonas Ljungblad, doktorand vid MDH, har varit med och tagit fram en alkoholsensor som känner av om en person har alkohol i kroppen genom utandningsluften, utan att använda ett munstycke. Syftet med sensorn är att förenkla processen vid utandningsprover.

Olcay Sert är ny universitetslektor i engelska på MDH. Det var hans intresse för mänskliga möten och de utmaningar som finns i att försöka förstå varandra som ledde in honom på forskningsbanan. Idag använder han sin kunskap inom lingvistik och språk för att stärka lärarnas kommunikationskompetens i klassrummet.

Mälardalens kompetenscentrum för lärande är en del av Samhällskontraktet, det strategiska avtalet om fördjupad samverkan mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Nu beviljar MKL nio nya forskningsprojekt medel. Fokus för de nya projekten är bland annat genusmedvetenhet, kollegialt lärande, kommunikativt och pedagogiskt ledarskap, vardagsteknik och övergångar mellan skolformer.

Under november berättar vi MDH:s 40-åriga historia på mdh.se, TV-skärmarna och i våra jubileumshörnor vid huvudingången på Drottninggatan 12 i Eskilstuna och i Länken på MDH i Västerås.

Ulrica von Thiele Schwarz är ny professor i psykologi vid MDH och även nyligen invald i AcademiaNet, ett internationellt nätverk för världsledande kvinnliga forskare. Ett av hennes forskningsområden är organisationsförändringar och arbetsrelaterad hälsa. Målet med forskningen är att på bästa möjliga sätt både bibehålla företagets välmående och medarbetarnas motivation och engagemang.

– Mycket resurser direkt vid hemkomsten från sjukhuset gör att fler äldre kan bo kvar hemma och klara sig själva. Vi tror också att det betyder att kostnaden för insatserna blir lägre i det långa loppet, säger Lena-Karin Gustafsson, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH. Nu har hon och hennes forskargrupp vid MDH beviljats 2,5 miljoner kronor från Forte för att ta forskningen om ett nytt sätt att rehabilitera äldre vidare. I Eskilstuna kommun har man sett fördelarna och redan beslutat att införa det nya arbetssättet.

Läraryrket är komplext och avancerat, men till skillnad från andra yrkesgrupper med svåra och krävande arbetsuppgifter har svenska mattelärare inte tillgång till de verktyg som behövs för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Projektet Framtidens läromedel ändrar på det, tillsammans med lärarna.

Under tre års tid har Eskilstuna kommuns medarbetare utbildats inom innovation, genom ett samarbete med MDH. Uppdragsutbildningen, som MDH skräddarsytt åt kommunen, har varit framgångsrik och utbildat närmare 700 medarbetare.

MDH-forskaren Anne Lillvist vill skapa möjligheter för lärande för alla barn i förskolan. – Det är viktigt att barn får utnyttja hela sin potential. Vi vet att deras erfarenheter av förskolan inte bara påverkar dem i skolan utan även senare i livet, säger Anne.

I dag uppvaktades Adam Zylberstein och Fredrik Mälberg med stipendium för sin magisteruppsats. Stipendiet är på 25 000 kr och det är första gången som ekonomistudenter tar hem utmärkelsen.

Hjärnliknande datorer, eller datorsystem som kan utföra uppgifter på egen hand, finns i olika typer av applikationer som vi använder i vardagen. Masoud Daneshtalab, som håller sin docentföreläsning i veckan, forskar om energieffektiva och högpresterande datorer.

Under det senaste året har projektet Entré-SME engagerat medarbetare på MDH och näringslivet i regionen. Syftet med projektet har varit att göra högskolans utbildningar mer relevanta för näringslivet genom att utveckla metoder för ökad samverkan. Man har också arbetat kontinuerligt med att göra det enklare för företag att hitta rätt kompetens på högskolan.

Christian Kullberg är professor i socialt arbete vid MDH och har nyligen beviljats ett nytt forskningsprojekt som syftar till att undersöka hur våldsutsatta mäns offerskap konstrueras i samtal med socialsekreterare.

På MDH pågår just nu forskning kring hur man kan utveckla flow batteries; en teknik för att ladda upp befintliga batterisystem genom att byta urladdad flytande lösning så kallad elektrolyt. Ingen snabbladdning med höga eleffekter behövs. Vinsterna med flow batteries är många, både för miljö och för ekonomi.

På fredag, den 20 oktober 2017, arrangeras Västerås största mångfaldsdag för näringslivet och organisationer. 120 deltagare från verksamheter runt om i regionen tar del av spännande föreläsningar på temat mångfald.

4–6 oktober samlades några av de främsta forskarna i världen inom stokastiska processer och algebraiska strukturer på MDH:s internationella matematikkonferens inom området. Syftet med konferensen var att, tillsammans med industrin, utveckla matematiska modeller och tillämpningar som möter behoven i framtidens samhälle.

Den 10 oktober är det dags för den årliga konferensen Medicinteknikdagarna, som är Sveriges största mötesplats för medicinteknik. Konferensen hålls i Västerås och MDH är en av värdarna.

Måndagen den 2 oktober var det premiär för MDH-forskaren Mia Heikkilä:s podd ”Förskolebyrån”. Här diskuteras aktuella frågor som berör förskolans verksamhet med kunniga och intressanta gäster; såväl forskare som personal i förskolan gästar podden.

För att uppmärksamma den nationella anhörigdagen arrangeras en föreläsning på MDH med Gunilla Matheny, distriktssköterska, författare, pedagog och uttryckande konstterapeut. Vid sitt besök på MDH kommer hon att dela med sig av den kunskap som hon har samlat på sig genom 23 års arbete med anhörigfrågor.

Alla produkter som innehåller någon typ av inbyggda system, det vill säga en dator, behöver en mjukvara som styr den. MDH-forskaren Federico Ciccozzi, forskar kring nya metoder som förbättrar och förenklar utvecklingsprocessen vid framtagandet av mjukvara. Målet är att spara både tid och pengar åt företagen, samtidigt som produkten blir bättre och säkrare.

Den 3 och 4 oktober är det dags för de årliga Bemötandedagarna på Mälardalens högskola, MDH. Bakom konferensen står Samhällskontraktet, det strategiska samverkansavtalet mellan MDH, Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland och Region Västmanland. Intresset är stort och runt 600 medarbetare från kommunerna, landstingen och högskolan har anmält sig.

För 20 år sedan anställdes MDH:s allra första professor Hans Hansson och i och med det startade också Mälardalen Real-Time Research Centre, som idag har växt till den internationellt framstående forskningsinriktningen inbyggda system. Det var något som uppmärksammades i eventet ”The MRTC symposium in honor of Hans Hansson” under veckan.

Den 2 oktober 2017 är MDH en av samverkansparterna i Stora Näringslivsdagen i Västerås som arrangeras av Handelskammaren Mälardalen. En av programpunkterna är att rektor Paul Pettersson sitter i heta stolen och högskolan finns också på plats på mässan. – MDH är med för att visa vår viktiga roll som regionens kompetensförsörjare och att vi är en självklar samverkanspart när det gäller forskning och utbildning, säger rektor Paul Pettersson.

På Skolverkets uppdrag utbildar MDH handledare till Läslyftet, kompetensutvecklings i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och förskollärare. I september hölls de första kurstillfällena för nya handledare i Läslyftet i förskolan.

Empati är starkt kopplat till vårt sätt att samarbeta med andra och har stor positiv inverkan på våra samtal med varandra. Den 26 och 27 september bjuder MDH in de som är handledare för studenter inom den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) till inspirationsdagar med fokus på just empati. – Våra VFU-handledare är ovärderliga för oss och för våra studenter. Nu vi vill ge handledarna möjlighet att träffas, utbyta erfarenheter och inspireras i empatins tecken, säger Johan Moberg som jobbar med VFU inom högskolans vårdprogram.

Hon har ett stort intresse för energi- och miljöfrågor, gillar att ha många bollar i luften samtidigt och har sedan 1993 kontinuerligt jobbat med att utveckla MDH:s verksamhet. Grattis till Eva Thorin som i dagarna utsetts till professor i energiteknik.

MDH:s nya gästprofessor Steven Hartman är en central forskare och initiativtagare inom forskningsområdet Environmental Humanities (miljöhumaniora) i Norden. Forskningen har fokus på samtida utmaningar så som klimatförändringar, föroreningar och minskad biologisk mångfald ur ett litterärt och kulturellt perspektiv.

Den 19 september gästas MDH av 44 av de mest talangfulla doktorerna inom framtidens energi i Kina. De har fått stipendier av China Scholarship Council (CSC), en organisation med koppling till det kinesiska utbildningsdepartementet, och kommer under tre månader att vistas på MDH, besöka företag i regionen och lyssna på föreläsningar som hålls av internationellt erkända professorer.

Hur vi uppfattar en film och vad vi fokuserar på när vi följer en filmisk berättelse är i stor utsträckning beroende av hur filmen är sammanfogad, det vill säga hur den är redigerad av filmklipparen. Thorbjörn Swenbergs doktorsavhandling visar att betraktarens uppmärksamhet påverkas av hur filmklippare bedömer sina klipp och hur noggrann klipparen är.

Forskare vid MDH ska göra en jämförande studie mellan Sverige och Indien i syfte att ta fram en ny arbetsmodell för vårdpersonalens arbete med aktivt åldrande. Projektet finansieras av forskningsrådet Forte och det indiska forskningsinstitutet Indian Council of Medical Research.

Den 20 oktober arrangeras Västerås största mångfaldsdag för organisationer och näringsliv. Föreläsarna, som kommer bland annat från MDH, Mimer, McDonalds och Arbetsförmedlingen, erbjuder dig som deltar personliga berättelser, faktakunskaper men också konkreta verktyg för att bedriva ett utvecklingsarbete. En av föreläsarna är MDH:s egen forskare Eva Lindell.

Nu är det klart att Samhällskontraktet förlängs med fyra år. I december skriver Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Sörmland, Region Västmanland och MDH på det strategiska samverkansavtalet för perioden 2018-2021.

Forskarskolan Innofacture, vid MDH, vill utveckla sitt internationella forskningssamarbete. Nu har man riktat in sig på Japan.

Camilla Dahlin-Andersson tar pulsen på komplexa innovationsprocesser i sin forskning. Ett innovationsklimat med flera medverkande aktörer med olika kompetenser ger ett komplext sammanhang där etik, moral och samhälle spelar in. Hon har i sin forskning undersökt innovationsprocesserna kring stamcellsforskning från millennieskiftet fram till idag. Resultatet kan appliceras på andra komplexa utvecklingsområden som är högaktuella idag.

En färsk kunskapsöversikt av nyanländas situation i Sverige gjord vid Mälardalens högskola (MDH), visar att ensamkommande flyktingbarn är mer framgångsrika inom utbildning och arbetsmarknad jämfört med flyktingbarn som har invandrat med sina föräldrar.

I ett unikt projekt har forskare vid MDH undersökt hur man kan effektivisera och optimera användningen av biomassa vid produktion av värme och energi i kraftvärmeverk. Resultatet visar bland annat att det finns en stor potential att producera alternativa motorbränslen som naturgas och väte, till konkurrensmässiga priser. Något som är gynnsamt både för miljö och ekonomi.

– ­­Att vara mentor ger mig nya ögon och ett annat perspektiv på mitt arbete. Studenterna är fulla av talang och energi. Om du är intresserad av människor och vill utvecklas som person kan jag absolut rekommendera att bli mentor!

I dagsläget krävs ofta flera datorer för att olika mjukvaruprogram ska kunna köras samtidigt inom industriella system, som till exempel bilsystem. Något som Moris Behnam, som är lektor i datavetenskap vid MDH, tittar närmare på i sin forskning inom ämnet resursvirtualisering.

Flera av MDH:s operastudenter blev uttagna att medverka i sommarens föreställning, Madama Butterfly, på Opera på Skäret tillsammans med internationella stjärnor. Föreställningen som mottog väldigt goda recensioner vid premiären den 29 juli spelar sin sista föreställning nu den 27 augusti.

Genom att förstå hur uppmärksamhet skapas kan lärare skapa meningsfull undervisning. MDH-forskaren Johannes Rytzlers forskning synliggör uppmärksamhet som en viktig del av lärarens undervisningsprocess.

Just nu är delar av MDH:s ledning och några av högskolans forskare på plats i Almedalen för att ta del av frågor inom svensk högskole- och forskningspolitik och andra områden som är aktuella för högskolan.

Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med Alfred Nobel Science Park och MITC AB beviljats drygt 16 miljoner kronor till projektet TransMission. Det treåriga projektet syftar till att överbrygga de utmaningar fordonsindustrin har i teknikskiftet mot eldrivna fordon.

Tillsammans kan förskollärare utveckla den pedagogiska kvaliteten genom att reflektera över sina erfarenheter av olika situationer tillsammans. Det visar en ny studie från MDH.

Den mänskliga faktorn ligger bakom 90 procent av alla trafikolyckor. Men om fordon kan lära sig identifiera riskbeteenden hos fotgängare, cyklister och förare så kan en stor del av olyckorna förebyggas. Det tror forskare i nya projektet SimuSafe, en internationell storsatsning där MDH deltar, som på tre och ett halvt år ska utveckla ett sådant system.

MDH är ett av sex lärosäten i regionen som den 12 juni skrev på en överenskommelse om fördjupat samarbete. Genom överenskommelsen kommer det att finnas bättre förutsättningar att hitta gemensamma lösningar och samverkansvinster.

Dania Mehho och Joel Lindsten från Mälardalens studentkår representerade MDH:s 15 000 studenter, måndagen den 12 juni, när de tog ett rejält tag med spaden medan media och gäster på plats tog bilder. Det nya campuset ska ge studenter, medarbetare och innevånare i Eskilstuna en modern, flexibel och jämställd arbets- och mötesplats när det står klart höstterminen 2019.

Kraven på innovationsförmåga inom näringsliv och offentlig sektor blir allt högre. Men ett gott innovationsklimat är inget som kommer av sig självt, förändringar i organisationen och nya arbetssätt för såväl chefer och medarbetare behövs för att lyckas. Peter E Johansson har undersökt hur organisationer kan öka sin innovationsförmåga genom att se till att medarbetare har rätt kompetens för de nya arbetsuppgifter som fokus på innovation medför.

I Sverige är det riksdagens utbildningsutskott som fattar beslut kring hur den svenska skolan ska se ut. Onsdagen den 24 maj besökte utbildningsutskottets vice ordförande Christer Nylander Herrgärdsskolan i Västerås för att dra lärdomar av MDH:s forskningsprojekt ”Räkna med Västerås” (RäV).

I torsdags invigdes Volvo Manufacturing Innovation Lab på MDH i Eskilstuna. Labbet finansieras av Volvokoncernen och är ett resultat av det strategiska partnerskapet mellan storbolaget och MDH. Utrustningen används redan aktivt i både forskning och grundutbildning inom innovation och produktrealisering.

Solcellsbilen som designats och byggts av MDH-studenter, och som ska tävla mot andra solcellsdrivna fordon från hela världen i Bridgestone World Solar Challenge i Australien den 8-15 oktober. I veckan avtäcktes MDH Solar Car med pompa och ståt på MDH i Eskilstuna.

Den 8 juni försvarar Karin Axelsson sin doktorsavhandling i innovation och design på MDH i Eskilstuna. Hennes forskning handlar om entreprenörskap strategi och förändringsarbete där hon har undersökt hur regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet (2009) förankrats och utvecklats i praktiken. Resultatet visar att det är stora skillnader mellan den skrivna strategin och vad som sker ute i klassrummen.

Susanna Toivanen är ny professor i sociologi vid MDH och bedriver forskning inom arbetsmiljö och hälsa. Just nu undersöker hon vilka utmaningar framtidens arbetsplatser ställs inför i förhållande till globalisering, klimat, teknisk utveckling och organisering av arbete.

MDH är, som enda högskola, utvald att vara en del av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på 29 unga forskare. Tisdagen den 30 maj välkomnas MDH:s gästforskare Giulia Andighetto till Wallenberg Academy Fellows av Wallenberg stiftelsen, Kungliga Vetenskapsakademin och Kungliga Vitterhetsakademin.

Forskare vid MDH har undersökt en metod för att med infrarött ljus mäta egenskaper hos bränsle i kraftvärmeverk. Resultatet av forskningen visar att man med denna teknik gör det möjligt att öka energieffektiviseringen med 10 procent, minska mängden giftigt avfall och samtidigt spara pengar för industrin. 

Till hösten startar MDH ett tjugotal nyutvecklade kurser på masternivå för yrkesverksamma inom mjukvarubranschen. Unikt för kurserna är att många företag deltagit aktivt i kursutvecklingen. Sigrid Eldh är senior specialist i mjukvarutest på Ericsson och var med från allra första början. Här ger hon sin syn på konceptet.

Automation Region har under de senaste åren etablerat sig som en viktig aktör inom den svenska automationsbranschen. Som ett naturligt steg i Automation Regions fortsatta utveckling är det nu dags för ett ledarskifte. Ny processledare i Automation Region är Catarina Berglund, idag verksamhetsledare vid Strängnäs Business Park och även ledamot i Automation Regions styrelse. Tillträdesdatum är den 1 september 2017.

Den 18 maj firas Förskolans dag för att synliggöra förskolan och dess verksamhet. I Sverige har förskolan som uppdrag att lägga grunden för ett livslångt lärande för barnen. Här är förskollärarnas arbete helt avgörande för ett lyckat resultat, menar Anette Sandberg, professor i pedagogik med inriktning mot förskolan vid MDH.

Nina Jansson har många års erfarenhet av läraryrket och har alltid intresserat sig för läromedel och vikten av dessa som effektiva verktyg i undervisningen. För drygt ett halvår sedan rekryterades Nina till projektet Framtidens läromedel i matematik och nu arbetar hon tillsammans med forskarna för att utveckla ett nytt undervisningsmaterial.

I den europeiska storsatsningen Prompt vidareutbildar MDH, Chalmers och Blekinge tekniska högskola yrkesverksamma mjukvaruingenjörer från hela Sverige. En av flera nöjda kursdeltagare är Marcus Jägemar, specialist i operativsystem på Ericsson: ”Jag använder mig av kunskaperna från kursen dagligen, den gav jättemycket”.

Den 4–5 maj arrangerades på MDH en internationell konferens där ledande forskare deltog för att diskutera människans relation till sin omgivande miljö. Hur ska vi till exempel förstå den nya tidsåldern Antropocen, människans tidsålder? Hur kan vi diskutera icke-mänskliga aktörer, såsom robotar, djur, och väderfenomen, som påverkar och blir påverkade av oss?

Under året ska forskare vid MDH undersöka hur bemötandet av unga personer med komplexa behov i Sörmland och Västmanland kan utvecklas. Målet är att ta fram en modell som kan förbättra arbetssätten för de professionella i verksamheterna och vara till gagn för de unga.

Niclas Månsson, nybliven professor i pedagogik med inriktning mot didaktik vid MDH, värnar om att barn i Sverige ska få samma förutsättningar i livet. Här, menar han, har skolan en helt avgörande roll.

Den 4-5 maj anordnar MDH en konferens på temat mat, miljö och hälsa med nio föreläsare från bland annat Livsmedelsverket, Världsnaturfonden (WWF) och Naturvårdsverket. Konferensdeltagarna är Sveriges ledande mat- och näringsforskare som jobbar med frågorna ur ett folkhälsoperspektiv.

Joakim Johansson, docent i statsvetenskap vid MDH, gästade Nyhetsmorgon i TV4. Där pratade han om att mansrollen i svensk politik nu står inför en förändring.

Fredag 28 april är det dags för Akademisk högtid. En av de som är på plats är studenten Robin Ipek. Han är en av tolv marskalkar och kommer att agera värd under högtiden. – Akademisk högtid är en fantastisk händelse. Hela atmosfären är så speciell. Det är en oerhörd känsla att få vara på plats, säger Robin Ipek.

Liv Austen är en sångerska och låtskrivare på uppåtgående i Storbritannien. Torsdagen den 27 april kl. 12.30-13.30 delar hon med sig av sina erfarenheter som låtskrivare på ett webbinarium, som är arrangerat av MDH och som vänder sig till lärare och studenter i engelska.

– Jag är oerhört glad, stolt och hedrad över att få den här utmärkelsen. För mig är det viktigt att ha en bra samverkan med högskolan, att hitta gemensamma områden i vår vardag. Det säger Carina Färm, VD vid VafabMiljö Kommunalförbund och mottagare av MDH:s samverkansmedalj 2017.

Andrea Hvistendahl, lärare på programmet rumslig gestaltning, har skapat ett interaktivt konstverk, en metod som liknar ett brädspel – Our move. Metoden hjälper människor som befinner sig i konflikt att mötas och bättre förstå varandra. Tillsammans med den fredsutvecklande myndigheten Folke Bernadotteakademin (FBA) har hon nyligen varit på uppdrag i Istanbul där hon ansvarat för en workshop där Our Move använts som brobyggare mellan olika grupper av delegater från krigshärjade Syrien.

Äldres användning av läkemedel har blivit allt mer omfattande under de senaste 20 åren. Det innebär bättre möjligheter att förebygga och behandla sjukdomar som hör åldrandet till, men det kan också öka risken för läkemedelsrelaterade problem. En ny avhandling från MDH undersöker i vilken utsträckning sjuksköterskor kan utföra arbetsuppgifter relaterade till läkemedelshantering och vilka hinder de kan möta på vägen.

Med en budget på 16,5 miljoner euro och med 27 deltagande parter från sex olika länder, startar nu det treåriga forskningsprojektet MegaM@Rt2. Storsatsningen koordineras av MDH och ska med hjälp av modellbaserad utveckling och test av industriella system förbättra produktivitet, minska kostnader och öka konkurrenskraften för europeiska företag.

Sahar Tahvili har läst masterprogrammet i teknisk matematik på MDH. Idag är hon doktorand i datavetenskap samtidigt som hon arbetar med att utveckla och förbättra mjukvarutester på RICE SICS som är Sveriges ledande forskningsinstitut inom informations- och kommunikationsteknologi.

– Det känns oerhört kul att få den här utmärkelsen. Jag hoppas att min kunskap och mina kontakter både nationellt och internationellt ska kunna bidra till högskolans utveckling. Det säger Mats Forsgren, blivande hedersdoktor vid MDH som kommer att promoveras under Akademisk högtid 28 april 2017.

– Det känns jättehäftigt. Jag är otroligt hedrad och hoppas att jag ska kunna inspirera studenter och öka intresset för teknik. Det säger Tomas Lagerberg, som kommer att promoveras till hedersdoktor vid MDH under Akademisk högtid den 28 april 2017.

Under våren har ett projekt om nyanlända barn och ungdomars integration dragit igång. Projektet fokuserar på integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

Välkom – Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning – är ett forskningsprogram inom Samhällskontraktet som bland annat undersöker personalomsättningen bland sjuksköterskor i Mälardalen. Idag presenteras de resultat som forskarna har kommit fram till vid MDH i Eskilstuna.

– Det här känns hedrande och stort. Jag är oerhört glad över att bli hedersdoktor vid MDH och jag hoppas att min nyfikenhet, kunskap och mina erfarenheter ska kunna inspirera andra. Det säger Gunilla Lööf, en av MDH:s blivande hedersdoktorer som kommer att promoveras under Akademisk högtid 28 april.

Under festliga former mottog igår MDH-studenten William Palm utmärkelsen Årets Teknolog vid Universum Awards på Berns Salonger i Stockholm. William studerar femte året på Robotikprogrammet och valdes ut som vinnare i konkurrens med studenter från hela Sverige.

Vårt samhälle går igenom stora förändringar, inte minst inom industrin. Tillverkande företag utvecklar sina produktionssystem för att vinna konkurrensfördelar. För att utvärdera och planera nya produktionssystem krävs eftertanke och strategi. Erik Flores är doktorand vid forskarskolan Innofacture vid Mälardalens högskola. Fredagen den 17 mars försvarar han sin licentiatuppsats "Supporting Production System Design Decisions through Discrete Event Simulation".

Framtidens arbetsliv kommer att präglas av digitala processer och krav på medarbetare som snabbt kan kompetensutvecklas för att ta till sig det nya. Det behovet ska projektet Premium vid Mälardalens högskola (MDH) täcka och startar nu ett samarbete med företag i regionen.

Vår tids klimatförändringar kommer främst från mänskliga aktiviteter, såsom utsläpp av växthusgaser, och kommer att påverka människors hälsa i negativ riktning. Nu visar en ny studie, baserad på enkätsvar från 5 000 kvinnor och män i olika åldrar, att det går att äta på ett sätt som är smart både för människa och miljö.

Med bravur genomförde femton MDH-studenter igår ABB Challenge. Efter många timmars slit presenterade de fem lagen sina innovativa tekniska lösningar som applåderades av både jury och publik!

I veckan fick studenter på högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik möjlighet att träffa representanter från några av Sveriges största företag. Ett gyllene tillfälle att knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Igår var Volvo Group på plats på MDH i Västerås med målet att stifta bekantskap med studenter som kan komma att bli medarbetare i framtiden. Huvudentrén fylldes av sorl, prat, musik och skratt från studenter som provade simulatorerna som fanns uppställda dagen till ära.

Carina Färm, verkställande direktör vid Vafab Miljö i Västerås, tilldelas MDH:s samverkansmedalj 2017. Medaljen delas ut av rektor Paul Pettersson vid Akademisk högtid den 28 april i Västerås konserthus.

Idag fick MDH besök av 41 svenska och kinesiska elever från Rudbeckianska gymnasiet i Västerås. Syftet med besöket var att informera om och inspirera till att studera och forska inom energi på MDH.

Andelen män som arbetar i förskolan är endast tre procent. Det vill MDH och Eskilstuna kommun förändra. Idag lanseras därför ett gemensamt framtaget utbildningspaket som ska öka kunskapen kring betydelsen av att ha en jämnare könsfördelning för förskolepersonal i Eskilstuna.

Mona Tjernberg, lärare på innovationsprogrammet och samverkanssamordnare vid MDH, är en av tre finalister till Årets Innovatör 2016 i Eskilstuna. Priset delas ut på galan EN17, Eskilstuna Näringsliv 2017, den 9 februari.

För en tid sedan avslutades projektet COSSMICA som syftade till att ta reda på om man kan utvinna biogas från alger och slam. Resultatet visar att det är fullt möjligt och nu fortsätter forskarna vid MDH att undersöka hur man kan få ut mesta möjliga mängd biogas på ett så energieffektivt sätt som möjligt.

Igår invigdes Måsta ängs akademiska vård- och omsorgsboende. Det är en unik satsning som sker i samverkan mellan akademin för hälsa, vård och välfärd vid Mälardalens högskola (MDH) och Eskilstuna kommuns vård- och omsorgsförvaltning.

MDH leder ett treårigt forskningsprojekt, iREST (Integrating Renewable Energies and Storage Technologies into residential, office and industrial buildings), där man tillsammans med fastighetsföretag och energileveratörer ska studera hur fastigheter med energilager och solceller kan nyttjas på ett optimalt sätt. Syftet med projektet är att optimera energilagringen och minska förbrukningstopparna.

Forskning visar att 40 procent av alla fallskador hos äldre kan förebyggas med rätt träning, men få tränar tillräckligt mycket. Nu ska Mälardalens högskola (MDH), tillsammans med bland annat Landstinget Västmanland och Västerås stad, ta fram ett tekniskt hjälpmedel som ska motivera till att träna på rätt sätt.

Svenskar har blivit mer positiva till arbetskollegor med utländsk bakgrund, men mer negativa till andra kulturer och religioner, framförallt islam. Det som är paradoxalt är att de som har minst kontakt med invandrargrupper är de som är mest negativt inställda, säger Mehrdad Darvishpour, lektor i socialt arbete och medförfattare till boken Mångfaldsbarometern – tio års attitydsmätningar till mångfald och invandring.

Befolkningen blir äldre och det blir allt svårare att klara av att ge bra vård med de resurser som finns. Det är ett av samhällets stora utmaningar. Nu ska forskare vid MDH undersöka hur man kan samarbeta för att införa digitala tjänster och produkter för att förbättra livskvaliteten hos de äldre.

År 2014-2015 fanns 42 300 studenter registrerade inom ämnet företagsekonomi vilket gör utbildningsområdet till ett av de största i Sverige. Forskaren Eva Lindell på MDH har undersökt företagsekonomi som studieval och resultatet visar att det är ett värdeladdat val där pengar och skillnader mellan könen står i fokus.

Många pratar om digital teknik i undervisningen. Men det är en utmaning att använda den på ett bra sätt. MDH-forskaren Patrik Gustafsson har tillsammans med lärare utvecklat och testat en arbetsmetod som kan hjälpa mattelärare att ta nästa steg för att dra bäst nytta av ny teknik.

Dagens skolsystem riskerar att skapa olika kunskapsnivåer för elever vid olika skolor. Det menar MDH:s nya professor i pedagogik Guadalupe Francia.

Under flera år har det pågått studier kring hur man kan förgasa biomassa för att generera värme, el och kemikalier. Nu har Guilnaz Mirmoshtagi, forskare vid MDH, tagit fram en generell modell för att bedöma effekterna i processen. Resultatet av hennes forskning kan bland annat bidra till en effektivare och mer miljövänlig process för att producera värme.

I konkurrens med 250 andra europeiska projekt vann det MDH-ledda initiativet Prompt EU-tävlingen ”European Digital Skills Awards 2016” i kategorin ”Digital skills for ICT professionals”. Prompt erbjuder flexibla, nätbaserade och kostnadsfria kurser på masternivå för yrkesverksamma ingenjörer och mjukvaruutvecklare.

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, FORTE, har beslutat att ge 9 miljoner kronor till MDH:s forskningsprogram ”Digitalisering av management – vad kan vi lära oss av England och Sverige?” , där man kommer att titta på hur digitalisering påverkar organisationer, arbetsplatser och ledarskap.

MDH är, som enda högskola, utvald att vara en del av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på 29 unga forskare. MDH kommer därför att välkomna Giulia Andrighetto, forskare i samhällsvetenskap från Italien, som ska studera hur normer skapas och förändras.

Igår avgjordes årets riksfinal i Forskar Grand Prix på Nalen i Stockholm. MDH:s representant Caroline Eklund, doktorand i hälsa och välfärd, lyckades att på ett underhållande och tydligt sätt förklara sin forskning om beteendeförändring vid stressrelaterade problem för en publik och jury.

Tidigare har det saknats en övergripande beskrivning över den tyska litteraturhistorien på svenska. Det gör det inte längre – tack vare MDH-professorn Sture Packalén.

Utan matematik skulle industrin stå stilla. Det var budskapet när Anders Daneryd från ABB Coroprate Research mötte studenter vid MDH för en gästföreläsning om matematikens praktiska användningsområden.

Vi befinner oss i en tid där synen på människan och dess förhållande till naturen håller på att förändras i grunden. Den slutsatsen presenterade MDH-forskaren Marie Öhman på sin docentföreläsning i Eskilstuna.

I onsdags arrangerade Samverkansarenan för hälso- och välfärdsteknik (Arenan) en temadag vid MDH i Västerås. Ett fyrtiotal forskare, företag och vård- och omsorgsrepresentanter från Sörmland och Västmanland deltog för att gemensamt försöka hitta lösningar på hur processen för personer som behöver hjälp med mat i hemmet kan förbättras.

I konkurrens med 250 andra europeiska projekt har det MDH-ledda initiativet Prompt gått till final i EU-tävlingen ”European Digital Skills Awards 2016”. Prompt erbjuder flexibla, nätbaserade och kostnadsfria kurser på masternivå för yrkesverksamma ingenjörer och mjukvaruutvecklare.

Hur medborgares hälsa påverkas när deras stadsdel genomgår en förändring är något som forskare vid MDH håller på att undersöka.

Vård och omsorg om äldre står inför ett gigantiskt teknikskifte. Förväntningarna är höga och tekniken förväntas både hjälpa människor att leva ett mer självständigt och hälsosamt liv, med ökad integritet samtidigt som det finns möjligheter att såväl effektivisera som att möta individuella behov. Christine Gustafssons arbete och forskning inom hälso- och välfärdsteknik syftar till att skapa förutsättningar för äldre personer och för personer med intellektuell funktionsnedsättning till ökat och förlängt oberoende och ökad livskvalitet.

MDH har i dagarna stått som värd för en nationell nätverksträff för övningsskolor. Där har en första utvärdering påbörjats. – Vi har fått möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra, säger projektledare Jessica Götberg från MDH.

MDH har tilldelats drygt 25 miljoner kronor av Vetenskapsrådet för fem olika projekt inom forskningsområdena utbildning och datavetenskap. Pengarna ska bland annat användas för att undersöka hur matematiklärare kan arbeta med digitala resurser i undervisningen, samt för att ta fram en helt ny analysmetod för inbyggda realtidssystem.

Forskaren Mehmet Bulut vid MDH har undersökt relationen mellan energi- och byggsektorn i Sverige och deras syn på smarta energilösningar i byggnader. Resultatet visar att det finns potential för att energieffektivisera byggnader och nå en flexiblare energianvändning genom att utveckla samarbetet. Bättre dialog, nya affärsmodeller och nya regelverk är nyckelfaktorer.

Digital teknik för att avgöra om avfallskärl behöver tömmas, förslag på hur möten kan genomföras mer effektivt samt gerillamarknadsföringsaktiviteter. Det var bara några av de förslag som magisterstudenterna i företagsekonomi gav nio representanter från Vafabmiljös koncernledning i samband med att de presenterade sina grupparbeten i kursen Projektledning och förändringsarbete nyligen.

I fredags samlades landstingspolitiker, tjänstemän och lärosätesrepresentanter inom hälso- och sjukvårdsregionen Uppsala-Örebro på MDH för att fördjupa diskussioner om utmaningar inom utbildning och kompetensförsörjning.

Staffan Sandström, universitetslektor och avdelningschef vid MDH:s avdelning för musik, är nyss hemkommen från Vietnam som en del av ett utbyte med Vietnam Academy of Music. – Den här formen av utbyte är något jag skulle önska att fler fick ta del av, säger han.

Mohammad Ashjaei har utvecklat nätverkslösningar som bevisat förbättrar funktionen hos inbyggda system i till exempel bilar, flygplan och smarta hem. Torsdagen den 10 november disputerar han med avhandlingen ”Real-Time Communication over Switched Ethernet with Resource Reservation” vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

Just nu pågår Samhällskontraktets årliga konferens Bemötandedagarna. Under två dagar får över 700 medarbetare inom kommuner, landsting och högskola chansen att inspireras och reflektera över hur de bemöter sina medmänniskor.

Första mötet med skolan kan få stor effekt för barnens fortsatta lärande. MDH-forskaren Gunilla Sandberg menar därför att verksamheten i de tidigaste årskurserna måste vara anpassade för att möta upp varje barns olika behov. – Man måste se och lyssna på just de barn som står framför en här och nu, säger hon.

Under oktober gästades MDH:s nya nätverksstudenter av före detta programstudenter, som idag arbetar på olika företag inom nätverksbranschen. Under en förmiddag berättade de om sina yrken, vad branschen behöver och varför de rekommenderar utbildningarna till andra.

De har utvecklat en robothand som kan användas som gripklo till en industrirobot, likväl som till protes åt en människa. Årets ABB-stipendium går till Roxanne Anderberg och Rickard Holm från civilingenjörsprogrammet i robotik, med motiveringen att de på ett innovativt sätt lyckas använda känd teknik på ett nytt sätt. Idag belönades de med 25 000 kronor vid en ceremoni på MDH.

Hon lämnade sitt jobb som religionslärare efter 28 år för att istället börja forska om yrkesrollen. Nu har Linda Jonsson kommit till slutsatser som visar på att religionsläraruppdraget har svårt att hitta sin roll i det moderna samhället. – Man måste vidga vyerna och titta mer utanför ämnets gränser, säger hon.

Som sjunde svensk genom tiderna har Fredrik Bruhn, adjungerad professor i robotik och avionik vid MDH samt vd för teknikföretaget Unibap, blivit invald i internationella Eisenhower Fellowship.

Caroline Eklund är en av sju forskare från olika delar av Sverige som har kvalificerat sig till finalen av Forskar Grand Prix på Nalen i Stockholm den 29 november. Under ledning av Måns Nilsson, prisbelönt programledare och komiker, tävlar forskarna om vem som under fyra minuter framför den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen av sin forskning.

Lärande, delaktighet och utveckling är viktiga begrepp för alla barn i skolan. Tina Hellblom-Thibblin, universitetslektor i specialpedagogik, har studerat dessa begrepp på djupet – och visar i sin forskning på att vägen dit inte ser likadan ut för alla.

Om mindre än ett år går startskottet till 2017 års World Solar Challenge i Australien – en tävling där team från hela världen tävlar om vilken solcellsbil som är snabbast över den 300 mil stora kontinenten. Studentgänget MDH Solar Team bygger en av dem.

Studenter som har rätt kompetens och företag som får hjälp med problemlösning är några saker som Entré-SME ska bidra till -ett nytt projekt där MDH och små och medelstora företag medverkar. Som ett delprojekt kommer några av högskolans lärare att praktisera på företag. Först ut är Angelina Sundström, universitetslektor i företagsekonomi.

Carina Loeb har undersökt betydelsen av att tro på sin egen förmåga i arbetslivet och hur man gör för träna upp den. Fredagen den 21 oktober disputerar hon med avhandlingen ”Self-efficacy at work: Social, emotional and cognitive dimensions” vid Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna.

Barn med intellektuell funktionsnedsättning har ofta svårt att komma in i den svenska skolundervisningen. Den 20 oktober hålls en konferens på Mälardalens högskola (MDH) där huvudfrågan är en inkluderande lärmiljö – för alla.

Språket sägs ofta spela en nyckelroll för integrationen i det svenska samhället. Den 25 oktober anordnas en heldagskonferens där språkundervisning för nyanlända får stå i fokus.

Just nu pågår Västerås största mångfaldsdag för näringslivet och organisationer på ABB Meeting Point. Över 100 deltagare från olika verksamheter runt om i regionen tar del av spännande föreläsningar på temat mångfald.

Endast tre procent av alla som arbetar inom förskolan är män. Nu tar Mälardalens högskola (MDH) och Eskilstuna kommun gemensamt krafttag för att få till en förändring genom ett nystartat projekt som fokuserar på att öka kunskapen om hur det går att rekrytera och behålla män i förskolläraryrket.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har gjort den första externa utvärderingen av verksamheten flyktingguide/språkvän - från uppkomst och etablering till regional och nationell spridning och samordning. Resultaten visar att de möten som skapas är viktiga för den praktiska integrationen av nyanlända även om det finns en del hinder på vägen.

Katarina Bälter har länge forskat på vilken betydelse matvanor, fysisk aktivitet och stress har för en individs välbefinnande och på senare år även hur människors sätt att leva påverkar miljön. Idag söker hon svaret på frågan om det går att äta klimatsmart, näringsriktigt och hälsosamt på en och samma gång.

Förskolorna jobbar aktivt med begreppet hållbarhet i sin verksamhet. Men MDH-forskaren Eva Ärlemalm-Hagsérs studier visar att de måste lyfta blicken och angripa de bakomliggande problemen på ett annat sätt än vad som görs idag. – Man måste ställa de kritiska frågorna för att uppnå en förändring, säger hon.

I samband med den internationella barndagen uppmärksammade Mälardalens kompetenscentrum för lärande (MKL) de förutsättningar som förskola och skola ger för barns språkutveckling genom att anordna MKL-dagarna på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

Genom att använda sång och musik i undervisningen skapas nya möjligheter till ett bättre integrationsarbete. Det visar MDH-forskaren Anna Ehrlins studie om musikens betydelse inom förskolan.

Personbilar, hushållsapparater och mobiltelefoner är några av de produkter som byts ut allt oftare och varje modell finns bara en kort tid på marknaden. Den ökande utvecklingstakten ställer stora krav på de fabriker som tillverkar dessa produkter. Jessica Bruch, ny docent vid Mälardalens högskola (MDH), forskar därför om hur smartare produktionsutveckling kan skapa konkurrensfördelar för svensk industri.

Edward Gillmore, doktorand i företagsekonomi på akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid MDH, vann nyligen, i mycket hård konkurrens Strategic Management Society (SMS) Best Conference PhD Paper Prize, för ”The impact om mandate Loss on Subsidiary Evolutionary Trajectories”.

Årets ForskarFredag avslutades med att Caroline Eklund, doktorand inom hälsa och välfärd, kammade hem första platsen i Forskar Grand Prix. Dessförinnan deltog närmare 900 personer i olika forskningsaktiviteter som arrangerades under dagen i Eskilstuna och Västerås.

Går du och bär på en idé men inte vet var du ska börja? Eller har du kanske en dröm om att starta eget? Då kan du besöka Idélab. Idélab är en del av MDH som kostnadsfritt erbjuder studenter och anställda rådgivning inom personlig utveckling och förverkligande av idéer. Under oktober månad drar Idélab ut på turné i högskolans lokaler. Håll utkik!

Föreställ dig att du får veta om du borde uppsöka läkare – bara genom att ta på dig ett par skor. Det är målet för MDH-doktoranden Per Hellström, som utvecklar sensorsystem med syfte att mäta hur din hälsa utvecklas över tid.

Forskningen visar att lärarhandledningar kan vara ett kraftfullt verktyg för lärares undervisning och att läromedel som utvecklats tillsammans med verksamma lärare har stora möjligheter att fungera bättre.

Vem sa att matematik behöver vara tråkigt och svårt? Tävlingen Unga matematiker, som arrangerades av Mälardalens högskola (MDH) och sparbankerna i regionen, visar på ett lekfullt sätt att matematik är ett ämne för alla.

Den 8 oktober är det Astronomins dag och natt på MDH i Västerås. Det bjuds bland annat på föreläsningar om "marsbilar", kolonisering av vårt planetsystem och nya astronomiska upptäckter. Utanför högskolebiblioteket finns möjlighet att se olika typer av amatörteleskop, samt använda dem till att observera solen och andra himmelsobjekt när det mörknar.

Ökad globalisering, hög förändringstakt och en växande efterfrågan på tjänster ställer allt större krav på verksamheters förmåga till anpassning. Därför höll MDH i veckan en konferens om pågående utvecklingstrender inom industri och om den senaste forskningen inom innovation.

Elaine Åstrand är forskare i intelligenta framtida teknologier på MDH. I en färsk studie visar hon att det går att avläsa belastningen på hjärnans arbetsminne. ”Det här är första steget mot ett mätinstrument som kan ge oss direkt återkoppling på hur hårt vår hjärna jobbar. Och vet vi det, så kan vi också lära oss att träna upp den”, säger hon.

Hallå där!

21 sep 2016

Fredrik Ekstrand, robotikforskare på MDH, som för tillfället befinner sig på Gran Canaria för att testköra undervattensrobotar i havet. MDH:s bidrag heter Naiad och är helt och hållet konstruerad av studenter.

En allt större del av landets elever är flerspråkiga. Här finns pedagogiska möjligheter som ännu inte tas till vara, enligt en ny studie av MDH-forskaren Annaliina Gynne. – Flerspråkighet är en outnyttjad resurs i undervisningen som många inte har insett, säger hon.

Över 300 handledare samlas under två dagar på stadshotellet i Eskilstuna och Västerås för att diskutera, inspireras och utmanas till utveckling inom den viktiga roll de fyller för MDH:s studenter som är ute på sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Fredagen 14 oktober anordnas Västerås största mångfaldsdag för näringslivet och organisationer. Dagen syftar till att ge kunskap och motivation att arbeta mer och effektivt med mångfaldsfrågor.

Sociala medier har blivit en naturlig del av många människors vardag. Ändå saknas forskning kring hur skolan kan använda detta kraftfulla verktyg i undervisningen. Forskare på Mälardalens högskola (MDH) kommer bidra med ny kunskap inom området i en studie som sker i samverkan med skolor i Västmanland.

Mälardalens högskola (MDH) har tillsammans med AB Arvid Svensson och Rocklunda Fastigheter beviljats finansiering från Energimyndigheten för att analysera och visualisera energiflödena på Rocklundaområdet. Målet är att skapa bättre förståelse för hur el, kyla och värme flödar på området för att man ska kunna ta bättre beslut när det gäller energianvändning och drift.

Manaporn Chatchumni har i sin avhandling studerat hur sjuksköterskors agerande påverkar nyopererade patienters återhämtning och kommit fram till att mer personcentrerad vård påskyndar återhämtningen. Hon är också den första doktoranden att disputera vid akademin för hälsa, vård och välfärd vid MDH.

Jinyue Yan, professor i energiteknik vid MDH, har valts som aktiv medlem i European Academy of Science and Arts. I dag finns det endast sex medlemmar från Sverige i akademin, dock inga av dem från det tekniska eller miljövetenskapliga området.

Virtuell verklighet som används för mer verklighetstrogna animerade filmer, dataspel och simulationer kan, förutom att användas i filmbranschen, öka personalsäkerhet och minska tillverkningskostnader inom industrin. Det är resultatet av ny forskning som presenteras av Daniel Kade, industridoktorand inom datasystem vid Mälardalens högskola (MDH).

Nu är programmet till årets Bemötandedagar spikat. Konferensen bjuder på allt ifrån föreläsningar om suicidprevention och sex och samlevnadsundervisning för nyanlända till en teaterföreställning om arbetslivet för personer med funktionsnedsättning.

Till minne av Björn Weichbrodt, den elektriska robotens fader, har ABB instiftat ett robotikstipendium för MDH-studenter. Stipendiet är på 25 000 kronor och delas ut varje år till ett exjobb, eller en idé, som har koppling till robotikområdet och fokuserar på teknik och innovation. Stipendiet kan sökas av alla MDH-studenter, oavsett vilket program du läser.

Projektet ROAR, där studenter från Mälardalens högskola (MDH), Chalmers tekniska högskola och Pennsylvania State University i USA, tillsammans med Volvo och Renova utvecklade en sophämtande robot, har fått uppmärksamhet över hela världen. Mannen bakom illustrationerna av roboten heter Adrian Wirén och läser informativ illustration på MDH. Nu ska bilderna användas av National Geografic – i en barnbok om framtidens sophantering.

Sandra Rothenberg är forskaren som vill förändra företags förhållningssätt, både när det gäller att hantera sina medarbetare och sina kunder för att få ett mer hållbart samhälle. Nu kommer den amerikanska forskaren inleda en tre månader lång gästprofessur vid MDH i Eskilstuna för att dela med sig av sin forskning.

MDH i Almedalen

30 jun 2016

För sjätte året i rad åker representanter från MDH till Visby för att ta del av aktuella frågor inom svensk högskole- och forskningspolitik. MDH medverkar i och besöker andra aktörers seminarier och passar på att boka möten med intressenter och samarbetspartners som finns på plats under veckan.

Vinnova har i uppdrag av regeringen att ta fram en modell för att värdera lärosätenas samverkan med det omgivande samhället. I den testpilot som genomförts under våren om lärosätens aktiviteter och resultat inom samverkan, tilldelar Vinnova MDH det högsta omdömet - utmärkt. ”Vinnovas omdöme är ytterligare ett bevis på att MDH är den samverkande högskolan”, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor.

I ett stort forskningsprojekt som startade våren 2016 jobbar flera länder tillsammans med att ta fram en europeisk plattform för säkerhetscertifiering av inbyggda system. ”Det här leder till säkrare och billigare produkter för många människor” säger Barbara Gallina, universitetslektor på Mälardalens högskola (MDH) samt Sverige-koordinator och globalt tekniskt ansvarig för projektet.

På inbjudan av Ashesi University College reser MDH-medarbetare den 17 juni till Accra, Ghana, för att bidra till undervisningen på lärosätets nystartade ingenjörsprogram. Resan sker inom ramen för Linneaus-Palmes partnerskapsprogram som ett första lärarutbyte i ett planerat tvåårigt akademiskt samarbete.

Nyligen hölls en festlig avslutning för alla deltagare som genomgått programmet på Tillväxtmotorn under de senaste åren. Ett 70-tal gäster infann sig på Sundbyholms slott där det bland annat bjöds på ”stand up”-komik, diplomutdelning och föreläsningar.

Större valfrihet för konsumenterna – men också andra krav på leverantörerna. Javier Campillo, doktorand vid MDH, ser både möjligheter och utmaningar i sin heltäckande studie om framtidens elförbrukning. – Jag har visat hur elmarknaden och konsumenterna måste integrera för att energiförsörjningen ska bli effektiv och pålitlig, säger han.

Den 14 juni hålls en konferens inom området hållbarhet på MDH i Eskilstuna. Över 40 personer från tillverkande industri deltar på konferensen där forskare och företag diskuterar hur hållbarhetsaspekter påverkar utvecklingen av framtida produktion.

Vid en högtidlig ceremoni på Kungliga slottet mottog i tisdags Emma Nehrenheim , universitetslektor i miljöteknik och Jesper Olsson, doktorand i miljöteknik, ett gemensamt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning om alger.

PISA- och andra resultat visar sjunkande kunskapsnivåer hos svenska elever och i media talas det ofta om att skolan är i kris. I boken "Skola på vetenskaplig grund " visar författarna hur skolan kan utvecklas åt rätt håll igen genom god styrning, fortbildning av lärare och en förankring i vetenskapen.

Andreas Gustavsson har utvecklat en analysmetod som med säkerhet kan beräkna hur lång tid ett inbyggt system tar för att genomföra de handlingar det är utformat för. Måndagen den 30 maj disputerar han med avhandlingen ”Static Execution Time Analysis of Parallel Systems” vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

I torsdags hölls riksfinalen i Teknikåttan på Uppsala slott. Bland de tävlande lagen fanns Mariefredsskolan som vann finalen i vår region när den avgjordes på MDH härom veckan.

Välkom – Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning – är ett forskningsprogram som bland annat undersöker orsakerna till den höga personalomsättningen bland socialsekreterare i kommuner. Den 19 maj presenterades de resultat som forskarna hittills kommit fram till vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har tagit fram en ny metod för utvärdering av utbildning på forskarnivå. Under 2015 och 2016 har UKÄ genomfört en pilotomgång av metoden på ett urval utbildningar på forskarnivå, däribland MDH:s forskarutbildning som leder till licentiatexamen och doktorsexamen i datavetenskap. Den 19 maj kom beskedet att UKÄ tilldelar MDH:s forskarutbildning i datavetenskap omdömet hög kvalitet.

Forskare på Mälardalens högskola (MDH) och Jönköpings tekniska högskola (JTH) ska försöka ta reda på vilka förmågor som krävs för att svenska huvudfabriker ska bli världsledande i företagens globala verksamhet. Onsdagen den 18 maj inleddes det nya forskningsprojektet ”COPE – core plant excellence” på MDH i Eskilstuna.

Imelda Coyne, gästprofessor till minne av Alva Myrdal, håller en öppen föreläsning om barns hälsa i Europa den 19 maj.

Emma Nehrenheim, universitetslektor i miljöteknik, och Jesper Olsson, doktorand i miljöteknik, vid MDH, har fått ett gemensamt stipendium på 85 000 kronor för sin forskning om alger.

Konstantinos Kyprianidis är ny professor i energiteknik vid Mälardalens högskola (MDH) och därmed kan 32-åringen vara landets yngsta med den befattningen. "Jag känner mig stolt och glad men inser även att det innebär ett stort ansvar".

Samproduktion av kunskap, innovationer och andra värden diskuteras numera flitigt på universitet och lärosäten runt om i världen. Med snart 40 års erfarenhet av nära samarbeten och samverkan med företag, organisationer och offentlig sektor har Mälardalens högskola (MDH) en gedigen kompetens och erfarenhet. I denna bok presenteras och belyses utmaningarna och möjligheterna, liksom vilka överväganden som forskare och lärare ställs inför i detta arbete.

Nu öppnar de första kurserna inom kurskonceptet Fri fart, fri start för anmälan. Det är en ny typ av uppdragsutbildning som ska underlätta kompetensutveckling. Nu kan medarbetare på företag, myndigheter och organisationer genomföra kursen när det passar dem bäst.

Världens ledares kompetens och förståelse för vad som behöver göras är avgörande för att bygga ett mer hållbart samhälle. Det konstaterade Karl-Henrik Robèrt, hedersdoktor vid MDH, vid sin föreläsning under Hedersdoktorernas dag. Under den efterföljande paneldiskussionen presenterades både farhågor om vart världen är på väg liksom goda exempel som inger hopp.

På MDH bedrivs forskning i nära samverkan med Eskilstuna kommun och global tillverkningsindustri i regionen. I en konferens som hålls imorgon, 28 april, presenteras resultaten från tre MDH-projekt som handlar om förbättringar inom produktionsområdet. Målsättningen är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden och skapa nytta för både regionen och industrin.

Med hjälp av en animerad och interaktiv applikation i en läsplatta ska 3-5-åringar få bättre insyn i hur olika hälsoundersökningar går till och lättare kunna reflektera och uttrycka sig i samtal med läkare och sjuksköterskor. Något som ska ge bättre upplevelse av vårdbesöket.

Karriärtorget på MDH söker nya mentorer till nästa läsår.

Karl-Henrik Robèrt, hedersdoktor vid MDH och grundare av Det Naturliga Steget, föreläser vid Hedersdoktorernas dag på MDH, men medverkar också i en paneldebatt om hur samhället kan bli mer hållbart och mindre klimatpåverkande. De övriga i panelen representerar näringsliv, kommun och högskola.

Samtliga 21 regioner i Sveriges hjälpmedelsverksamheters nätverk samfinansierar ett forskningsprojekt inom hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola (MDH). Projektet ska bidra till att se vilka ekonomiska effekter som hjälpmedel och välfärdsteknik ger.

Genom att använda rätt typ av teknik kan man öka lönsamheten och egenanvändningen av solenergi. Richard Thygesen är forskare vid Mälardalens högskola (MDH) och resultatet av hans unika studie visar att en kombination av bergvärmepump och solcellssystem är det mest effektiva alternativet.

En container som lätt kan monteras och transporteras och med hjälp av solenergi avsalta, rena och distribuera havsvatten till människor i utsatta länder, vid torka, eller vid humanitära insatser i katastrofområden. Det blir verklighet med Water-in-a-Box, ett nytt samarbetsprojekt som invigs med ett event på Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna torsdag 21 april.

MDH har beviljats närmare 60 miljoner kronor av EU-kommissionen för att leda ett forskningsprojekt som ska utveckla framtidens lösningar för hur industriprocesser och kraftverk ska optimeras. Resultaten kan komma att höja industriproduktionen samtidigt som mindre energi förbrukas.

En smart kamera med inbyggt stöd för artificiell intelligens, tillverkad för att ge robotar och självkörande bilar bättre och mer pålitlig syn. Med den produkten tog företaget Unibap, som grundades och drivs av bland andra MDH-forskaren Fredrik Bruhn, klivet in på tidningarna Ny Tekniks och Affärsvärldens lista över Sveriges hetaste teknikföretag 2016.

Mälardalens högskola (MDH) startar en ny företagsforskarskola med stöd av KK-stiftelsen och ett antal företag som jobbar med tillförlitliga sensorsystem för främst hälsoteknik. ”Att samverka på det här sättet gagnar alla parter. Det stärker våra olika verksamheter och ger oss möjlighet att tillsammans utveckla teknik som kan effektivisera morgondagens hälsovård”, säger Paul Pettersson, vikarierande rektor för MDH.

MDH:s samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik vill öppna upp för fler och nya samarbeten mellan högskolans akademier för att ta vara på idéer som kan skapas när forskare och medarbetare med olika bakgrund och perspektiv möts. För att uppmuntra till fler gemensamma flervetenskapliga forskningsprojekt arrangeras en temadag den 9 maj på MDH i Västerås.

Ungefär 160 000 personer lever med demenssjukdom i Sverige, enligt statistik från Socialstyrelsen. Lena Marmstål Hammar, docent i vårdvetenskap vid MDH, vill med hjälp av sin forskning om vårdarsång förbättra förutsättningarna för dessa individer, så att de kan leva ett bra liv trots vissa hälsohinder.

Vid föreningen Swedsofts årsmöte i veckan valdes Malin Rosqvist från MDH in i styrelsen. Malin Rosqvist är verksam inom forskningsområdet inbyggda system och projektledare för projektet PROMPT, professionell masterutbildning i programvaruteknik.

Den största utmaningen för planetens och civilisationens välfärd är inte klimatförändringen, förgiftningen, förstörelsen av jordbruket, fattigdomen, terrorismen eller något annat av alla dessa stora problem. Den största utmaningen är att våra ledare inte leder mot hållbarhet. Detta utgår MDH:s hedersdoktor Karl-Henrik Robèrt ifrån i sin föreläsning vid Hedersdoktorernas dag den 28 april på MDH i Västerås.

Under våren anordnas ett flertal evenemang på MDH med fokus på nyanlända elevers lärande och interkulturalitet.

Igår tog MDH-studenterna William Palm och Philip Linnskog hem segern i Volvo Groups idétävling Involve med sin idé ”The Involvometer”. Vinsten är en USA-resa där de kommer att besöka tre av Volvos verksamheter och ett av deras partneruniversitet. Utöver resan får de praktikplats då de kommer att utveckla sin idé tillsammans med Volvo.

Ulf Andersson, professor i företagsekonomi vid akademin för ekonomi, samhälle och teknik vid MDH, har blivit invald i Academy of International Business (AIB) Fellows. Att kvalificera sig som Fellow är ett prestigefyllt steg i karriären och ett kvitto på akademisk excellens.

Imelda Coyne, professor vid Trinity college i Dublin, innehar årets gästprofessur till minne av Alva Myrdal vid MDH. Under året kommer hon att dela med sig av sin forskning om barns hälsa och inkludering i den egna omvårdnaden med särskild fokus på deltagande i frågor som påverkar deras liv.

MDH är ett av 15 utvalda lärosäten som deltar i försöksverksamheten med övningsskolor och övningsförskolor. Syftet är att förbättra kvaliteten på studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU).

Hur kan man ta kontroll över arbetsrelaterad stress och vad kan en offentlig organisation göra för att få stolta medarbetare? För att visa upp en del av den forskning som pågår inom hälsa och välfärd vid MDH bjöds allmänheten igår in till Doktorandernas dag.

Projektet Future Automation Region (FAR) vid MDH har beviljats totalt 20 miljoner kronor under perioden 2016-2019 från Vinnova. Därmed är projektet ett av tre som beviljas pengar ur Vinnväxt 2016.

Just nu pågår Handledarårets inspirationsdagar på MDH i Eskilstuna och Västerås. Deltagarna är omkring 300 handledare som jobbar med att stödja MDH-studenter som är ute på verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom kommuner, landsting, skolor och andra verksamheter.

Forskning från Mälardalens högskola (MDH) visar att samhället dömer kvinnliga politiska ledare betydligt hårdare än manliga politiska ledare, samt att personifieringen i politiken innebär ett problem för kvinnor.

Linda Sellin är doktorand inom hälsa och välfärd vid MDH och forskar för att utveckla och förbättra vården inom psykiatrin. Hennes förhoppning är att kunna bidra till att främja patienters återhämtning och hälsa , minska risken för suicid, och stödja patienters och deras närståendes delaktighet i omvårdnaden.

Under en heldag samlades igår över 200 personer på MDH för att lära sig mer om en av vår tids största utmaningar – flyktingmottagandet. Kommuner, landsting och frivilliga organisationer berättade om sitt arbete och engagemang som bidrar till ett bra flyktingmottagande.

Studenter från MDH och två andra universitet samarbetade med Volvokoncernen och renhållningsföretaget Renova. Resultatet är en robot som automatiskt hämtar och tömmer sopkärl. En drönare på taket på sopbilen scannar av området från luften och hjälper roboten att hitta tunnorna.

I Sverige erbjuds alla kvinnor mellan 40 och 74 år mammografisk undersökning, men långt ifrån alla väljer att gå. Nu har forskare vid MDH kartlagt hur deltagandet i Mälardalsregionen ser ut. De har också identifierat orsaker som kan ligga bakom uteblivet deltagande.

Ulrika Florin är forskare vid Mälardalens högskola (MDH), där hon också undervisar i informationsdesign. På inbjudan av Örebro konsthall höll hon en välbesökt föreläsning om sina erfarenheter som konstnär och forskare under onsdagen. Och till hösten påbörjar hon forskning om utformningen av framtida undervisningsmaterial inom matematikdidaktik.

Aktuella forskningsstudier visar att klassegregationen mellan rika och fattiga ökar i de europeiska storstäderna och i Stockholm ökar den i snabbast takt. Nu visar ny forskning från Mälardalens högskola (MDH) att detta är långt ifrån ett storstadsfenomen. Det kan nämligen se likadant ut i de mellanstora städerna. Och det är ingen rättvis utveckling forskarna visar upp: under en tioårsperiod har medelklassens boendeutbredning fördubblats, medan underklassens har halverats.

Vid måndagens sammanträde med högskolestyrelsen fattades beslut om MDH:s nya forsknings- och utbildningsstrategi för perioden 2017-2022.

Den 1 mars startar forskarkurser i Deltagarbaserad forskning på 7,5 högskolepoäng om forskning som sker i samverkan mellan forskare och praktiker. Målet = en ömsesidig nytta för forskningen och samhället. Kurserna är öppna för forskarstuderande, men även för offentliga organisationer, näringsliv och civilsamhälle som vill lära sig mer om hur man ”forskar tillsammans”.

Rikard Lindell, nybliven docent vid Mälardalens högskola (MDH), menar att det idag finns en bestämd modell för hur programvaruteknik ska utformas, som stänger dörren för dem som inte passar in i normen. Genom att använda programkod som ett designmaterial i skapande av musik, konst och kultur vill han göra ny teknologi mer tillgänglig.

Behovet av att kunna rena vatten på ett energieffektivt sätt är stort med anledning av att befolkningen ökar och att det produceras allt mer avfall. MDH-forskaren Ivo Krustok undersöker hur man kan rena vatten med alger och bakterier och hans studier är ett viktigt bidrag för att utveckla tekniken i framtiden.

Jonatan Lundin är industridoktorand vid MDH och har i sin forskning kartlagt hur servicetekniker söker information i sin arbetsmiljö. Resultaten kan användas för att förbättra informationsdesign av tekniska användarmanualer. Detta kan framförallt göra arbete inom industri snabbare, säkrare och mer effektivt.

Månadens forskare brinner för rättvisa, delaktighet och solidaritet för individer, grupper och samhällen. På grund av förföljelse, tortyr och fängelsestraff i hemlandet norra Kurdistan i Turkiet flydde Osman Aytar till Sverige. Idag bor han i Stockholm och är docent i socialt arbete på Mälardalens högskola (MDH).

Svenska elevers kunskaper i matematik har kraftigt försämrats de senaste 20 åren. Störst fokus för att vända utvecklingen har legat på insatser utanför klassrummet. Det mest centrala i matematikundervisningen är emellertid det som sker i klassrummet och för att kunna planera, leda och lära ut behöver lärare ha tillgång till effektiva verktyg. Nu tar MDH och Sparbanken Rekarne tillsammans krafttag för att utveckla forskningsbaserade läromedel.

Forskare vid MDH har inom ramen för Samhällskontraktet tagit fram ett arbetsverktyg för att utveckla familjestödjares bemötande av föräldrar med kognitiva svårigheter. Verktyget har testats i en pilotstudie och resultaten visar att föräldrarnas möten med familjestödjaren har förbättrats.

Igår invigdes MDH Living lab, en ny samverkansmetod, vid Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna. Här kan företag utforma, utvärdera och utveckla nya produkter, tjänster och lösningar tillsammans med forskare och studenter vid högskolan. Satsningen finansieras med stöd från Eskilstuna kommun.

En ny avhandling vid Mälardalens högskola (MDH) visar hur man kan optimera industriella processer för att spara energi, minska kemikalieanvändningen och minska den skadliga miljöpåverkan. Forskningen har resulterat i matematiska modeller som redan till våren kommer att testköras på Mälarenergis kraftvärmeverk i Västerås.

Givande helklassdiskussioner kring matematiska problem utvecklar elevers matematiska förmågor och fördjupar deras matematiska förståelse. Ny forskning från Mälardalens högskola (MDH) hjälper matematiklärare att planera och genomföra framgångsrika helklassdiskussioner utifrån elevernas olika sätt att tänka kring matematiska problem.

Idag, fredag 11 december, tecknar MDH och Eskilstuna kommun ett nytt samverkansavtal med fokus på ett starkt näringsliv, en ökad social hållbarhet, en energieffektiv miljö samt Eskilstuna som en attraktiv studentstad.

Lena Marmstål Hammar, universitetslektor i vårdvetenskap, briljerade på scen igår på Nalen i Stockholm och fick toppbetyg av juryn. På fyra minuter lyckades hon ge en tydlig bild av sin forskning om vårdarsång till personer med grav demenssjukdom.

Birgitta Norberg Brorsson, universitetslektor vid MDH, håller en populärvetenskaplig docentföreläsning i svenska med didaktisk inriktning. Föreläsningen tar upp forskning som visar vilken viktig roll språket har för elevers lärande.

För fjärde året i rad arrangeras riksfinalen i Forskar Grand Prix – Sveriges största tävling i presentationsteknik för forskare. Vem är bäst i Sverige på att presentera sin forskning inför publik? Lena Marmstål Hammar, universitetslektor i vårdvetenskap vid MDH tävlar mot sju andra forskare från olika lärosäten runt om i Sverige.

Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) delar ut 250 miljoner kronor till åtta forskningsprojekt med syfte att utveckla ny teknik för svensk industri. MDH-projektet Molnbaserade produkter och produktion (Factory in a cloud) som leds av professor Hans A Hansson, tilldelades en av de högre summorna; nära 35 miljoner kronor. Syftet med projektet är att ge bättre förutsättningar för så kallad molnbaserad produktion.

I sin forskning undersöker Carina Sjödin hur verksamheter kan bli mer framgångsrika med hjälp av öppen innovation. Den 24 november försvarar hon sin licentiatuppsats ”User-involved service innovation – three perspectives on co-creation” på Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna.

Forskarskolan Innofactures verksamhet ger positiva effekter i form av kunskapsutbyte och utveckling av nya metoder inom innovation och produktion. Det stod klart när företagsrepresentanter, MDH-personal och doktorander samlades på Innofactures forskningsdag för en möjlighet att diskutera pågående och framtida forskning.

I förra veckan kom beskedet att Vetenskapsrådet (VR) finansierar ett nytt fyraårigt MDH-projekt med 4,5 miljoner kronor. Pengarna går till grundforskning inom testning av inbyggda system. "Beskedet är mycket välkommet. Denna typ av forskningsmedel möjliggör ett friare och längre perspektiv, och är därför viktigt som komplement till vår industrinära forskning", säger Paul Petterson, professor och prorektor på MDH.

Under fyra år framöver leder Mälardalens högskola (MDH) ett initiativ som ska utveckla 20 webbkurser för yrkesverksamma ingenjörer. De ska utformas så att det går att läsa dem vid sidan av ett heltidsjobb. ”Vi vill ge fler möjlighet att fortbilda sig mitt i livet”, säger rektor Karin Röding.

Vinnova har genomfört den första av två testpiloter där medel till universitet och högskolor fördelats efter prestation och kvalitet i deras samverkan med andra delar av samhället. MDH får högsta betyg samt 2,8 miljoner kronor av de totalt 60 miljoner kronor som fördelats mellan 27 lärosäten.

Förstelärarreformen tillkom 2013 som en satsning för att ge lärare karriärmöjligheter och att stärka elevers lärande och resultat. MDH samverkar med kommunerna i Västmanland kring kompetensutveckling av förstelärare. Den 4 november kommer över 170 förstelärare från hela länet till MDH för att diskutera försteläraruppdraget och dess betydelse.

Lena Hoelgaard har licputerat i didaktik och i sin uppsats ”Lärarhandledningen som resurs: en studie av svenska lärarhandledningar för matematikundervisning i grundskolans årskurs 1-3.” har hon studerat hur lärarhandledningen kan fungera som ett stöd för matematiklärare.

Nio inslag om MDH:s forskning under vecka 44.

Forskare vid MDH ska undersöka och analysera hur olika människor använder och uppfattar skogar, parker och motionsspår i Västerås. Syftet är att skapa trygga och attraktiva naturområden för alla.

​Förra veckan firades den internationella FN-dagen i Sverige och i övriga delar av världen. Det var också under denna vecka som Jonas Stier, professor i sociologi vid MDH, besökte Hamreskolans tredjeklassare och föreläste om varför människor har fördomar och hur fördomar påverkar oss i mötet med andra människor.

Antalet nyanlända barn och ungdomar i Sverige har ökat drastiskt de senaste månaderna. Situationen ställer ännu höga krav på skolväsendet och förskolors och skolors förmåga att bemöta dessa individer blir allt mer central. Den 27 oktober anordnar MDH en konferens i Oxelösund om nyanländas lärande och runt 160 personer förväntas delta.

Entreprenöriellt lärande är ett begrepp som blivit mer och mer aktuellt de senaste åren. MDH ligger i framkant som ett av få lärosäten i landet som har börjat införa entreprenörskap i lärarutbildningen. Den 21 och 22 oktober arrangerar MDH en nationell konferens i Eskilstuna inom området där runt 70 lärare och representanter från myndigheter väntas delta.

MDH-forskaren Åsa Öberg menar att man vid produktutveckling inte enbart ska fokusera på hur en produkt ska se ut eller fungera, utan på meningen med den. Det kan skapa förutsättningar för idéer som leder utvecklingen i en ny riktning.

Gunnlaugur Magnússon, doktorand vid MDH, forskar om hur särskilt stöd organiseras och beskrivs i svenska friskolor. I sin avhandling “Traditions and Challenges. Special Support in Swedish Independent Compulsory Schools” undersöker han huruvida friskolorna har utmanat specialpedagogiska traditioner eller inte.

– Att de starkaste faktorerna för att få ett jobb efter att ha blivit arbetslös är att vara man och att inte ha barn hade jag inte väntat mig, säger Kin Andersson, universitetsadjunkt vid MDH och doktorand vid Örebro universitet. Hon har undersökt vem som får ett arbete inom 15 månader efter att ha blivit arbetslös och varför.

Angelina Sundström är universitetsadjunkt och doktorand i industriell ekonomi och forskar om hur forsknings- och utvecklingsföretag kan bli så konkurrenskraftiga som möjligt. I sin avhandling beskriver hon hur ett svenskbaserat företag, som blev uppdelat och sålt, överlevde som tre separata företag. Baserat på dessa analyser presenterar hon fyra unika strategier för hur man kan hantera resurser.

For Women in Science-priset instiftades av L’Oréal och Unesco 1998 och har sedan starten uppmärksammat mer än 2 000 kvinnliga forskare världen över. Nationella program finns i över 50 länder och nu lanseras priset även i Sverige. Syftet är att lyfta fram fler kvinnor i inledningen av deras forskarkarriär.

I internationell konkurrens har MDH tillsammans med Västerås stad fått uppdraget att arrangera den internationella vetenskapliga konferensen SAFECOMP (Conference on Computer Safety Reliability and Security) i september 2018.

Utbredningen av onlinespel ger människor större möjlighet att spela när som helst och var som helst. Men spelandet ger inte bara glädje, det kan även ha negativa konsekvenser. Den viktigaste faktorn för om spelandet får negativa sociala konsekvenser eller leder till ohälsa är framför allt anledningen till varför man spelar. Det menar Charlotta Hellström i sin avhandling om spelvanor bland ungdomar.

Boken ”Migration och etnicitet - perspektiv på mångkulturellt Sverige” ger en introduktion till forskningen om etnicitet och migration i Sverige. Den riktar sig främst till studenter och forskare inom sociologi och socialt arbete, men lämpar sig även för andra utbildningar som behandlar etnicitet och migrationsfrågor. En av redaktörerna till boken är universitetslektor Mehrdad Darvishpour vid MDH.

Nyligen informerades Jinyue Yan, professor i energiteknik vid Mälardalens högskola, att den artikel han skrivit tillsammans med andra framstående forskare tagits med för Advance Online Publication (AOP) på Nature Climate Change.

Indiens ökande befolkningsmängd innebär en rad utmaningar inom avfallshantering, energiförbrukning och hållbar stadsplanering. I Mumbai, en av världens folkrikaste städer, har lärosätet Welingkar Institute of Management Development and Research (WeSchool) genomfört ett framgångsrikt biogasprojekt, något som inte varit möjligt utan medverkan från MDH.

Personer med utvecklad demenssjukdom är ofta beroende av andra för att röra och förflytta sig. Vårdpersonal som arbetar inom demensvården blir lätt frustrerade när de märker att beprövade rutiner och hjälpmedel inte fungerar. I en avhandling från Örebro universitet presenterar Charlotta Thunborg, fysioterapeut och forskare vid MDH, ett instrument som kan bli till stor hjälp för en individanpassad vård.

Lena Marmstål Hammar avslutade ForskarFredag genom att stå som slutgiltig vinnare då jury och publik sagt sitt i Forskar Grand Prix. Under dagen, dessförinnan, hade över 30 forskare mött Eskilstunabor och Västeråsare i en rad olika arrangemang - experiment, föreläsningar, forskarfrukost och bio med forskarpanel.

Över 100 000 besökare letar sig till Göteborg där Bokmässan nu pågår. MDH-forskaren Jennie Schaeffer, som doktorerade 2014, är inbjuden för att dela med sig av sin forskning. På lördag den 26 september har intresserade mässbesökare möjlighet att ta del av hennes avhandling ”Spaces for innovation”.

På cirka 300 platser runt om i Europa firas ForskarFredag sista fredagen i september. MDH deltar med över 30 forskare, men även studenter och andra medarbetare både i Eskilstuna och Västerås. Under kvällen kommer även Forskar Grand Prix att avgöras. Då koras det vem som är bäst på att kommunicera sin forskning. Vinnaren går till riksfinal i Stockholm.

Senhösten 2011 fick HVV i konkurrens med sju andra universitet och högskolor uppdraget att vara följeforskare och ge vetenskapligt stöd till det nationella Lärandeprojektet – Vård på lika villkor. Baserat på en överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och dåvarande regering initierades och genomfördes projektet vid sju vårdcentraler i fem län/regioner i Sverige.

Eric Hansen forskar i konsumentpsykologi och vill att människor ska basera sina köpbeslut på rätt grund. Han föreläser om hur kunder påverkas och varför de gör det under ForskarFredag den 25 september.

Med hjälp av sin forskning vill Ali Rastegari förebygga att maskinfel orsakar tillverkande industrier kostsamma produktionsavbrott. Den 24 september försvarar han sin licentiatuppsats ”Strategic maintenance development focusing on use of condition based maintenance in manufacturing industry” vid MDH.

För att minska industriers miljöpåverkan är effektiv hantering av produktionsmaterial en avgörande faktor. Sasha Shahbazi, doktorand vid MDH, forskar om möjligheter att förbättra sådan hantering under tillverkningsprocesser.

Ett mer hållbart samhälle kräver att man vet vad som gör skillnad. Det är det forskare vid MDH vill ta reda på. Att leva hållbart innebär att förändra både hur vi tänker runt energiförbrukning och miljö, men också hur vi beter oss mot medmänniskor och omvärld. På ForskarFredag möts två forskare som forskar för en mer inkluderande och klimatsmart framtid.

På ForskarFredag den 25 september får allmänheten möjlighet att diskutera hur självbilden kan påverkas, bland annat av sociala media. Litteraturforskaren Dan Landmark vill dels presentera sin forskning runt ämnet, dels diskutera med publiken om vad ett "jag" kan vara.

Forskare vid MDH har inom ramen för ett samverkansprojekt mellan högskolan och kommuner och landsting i Mälardalen, tagit fram ett nytt arbetsverktyg som ger goda förutsättningar för bättre stöd till föräldrar som är i kontakt med kommunernas socialtjänst.

Det så kallade Magna Charta Universitatum kom till när universitetet i Bologna firade sitt 900-årsjubileum 1988 och ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. I våras blev Mälardalens högskola (MDH) efter ansökan accepterad som signatär av Magna Charta och i dagarna signerade högskolans rektor dokumentet under högtidliga former på plats i Bologna.

I somras beviljades MDH en nytt, åtta år långt forskningsprojekt som finansieras med 88 miljoner från KK-stiftelsen och en grupp företag, bland andra ABB, Bombardier och Volvo. Syftet är att utveckla ny teknik som ska stärka svensk tillverkningsindustri. På torsdag den 1 oktober invigs projektet.

Tänk dig en robot som tyst och diskret rullar in i ditt bostadsområde, hämtar dina sopor och tömmer dem i lastbilen. Det sker utan att väcka sovande familjer och utan tunga lyft för renhållningsarbetaren. Det är målet med ROAR, ett samarbetsprojekt med syfte att utveckla morgondagens smarta transportlösningar.

Nu kan du som lektor eller professor med tillsvidareanställning vid MDH söka medel för att under 20 procent deltid under sex månader vistas vid ABB Sverige, Volvo Construction Equipment eller VafabMiljö.

Den 10-11 september välkomnas ett 50-tal deltagare från hela världen till konferensen Co-creation between academia and industry, CAI´15. Det är en internationell konferens om samverkan mellan akademi och industri och är ett samarrangemang mellan MDH och ABB.

Arenan för hälso- och välfärdsteknik kommer under hösten 2015 att arbeta med ett projekt finansierat genom avtalet med Regionförbundet Sörmland. Utredningsuppdraget syftar till att ta fram ett tvärvetenskapligt kunskapsunderlag som ska fungera som vägledning för att utveckla strategier för satsningar som ökar attraktionskraften inom olika vårdyrken.

Fredrik Ore forskar för att möjliggöra närmare samarbete mellan människa och robot vid monteringsstationer inom tillverkande industrier. Detta kan framförallt leda till ökad produktivitet och minskad fysisk arbetsbelastning. Den 8 september försvarar han sin licentiatuppsats ”Human – industrial robot collaboration: simulation, visualisation and optimisation of future assembly workstations” vid MDH.

Anna Stålberg, Anette Sandberg och Maja Söderbäck har fått artikeln Younger children´s (three to five years) perceptions of being in a health-care situation publicerad i Early Child Development and Care.

Lennart Bogg har fått artiklen Impact of Alternative Maternal Demand-Side Financial Support Programs in India on the Caesarean Section Rates: Indications of Supplier-Induced Demand publicerad i Maternal and Child Health Journal.

Anna-Lena Almqvist, Atcharawadee Sriyasak och Elisabeth Häggström-Nordin har fått artikeln The father role: A comparison between teenage and adult first-time fathers in Thailand publicerad i Nursing & Health Sciences.

Den 3-4 september samlas över 300 deltagare från hela landet i Västerås för att diskutera utmaningar och möjligheter när industrin och samhället digitaliseras. Den branschöverskridande konferensen Automation Summit bjuder på föreläsningar, panelsamtal och en utställning med forskningsprojekt och nya automationslösningar.

Fredrik Starfelt är doktorand på MDH och forskar kring hur man med ny teknik kan producera olika typer av förnybara produkter och hitta synergieffekter mellan olika produktionsprocesser. Resultatet av hans arbete kan användas av beslutsfattare för att påverka sättet vi producerar förnybar el, värme och drivmedel på.

John Hines, en av världens främsta inom rymdteknik, kommer till MDH i Västerås den 4 september. Här ska han gästföreläsa om bland annat Nasas strategi för digital tillverkning för rymden.

Professor Jinyue Yan vid Mälardalens högskola är huvudredaktör för den nyligen publicerade Handbook of Clean Energy Systems, en 4 000-sidig referensbok som väntas bli en av de mest inflytelserika referensböckerna inom energiområdet.

Jenny Wilder är docent i specialpedagogik på MDH. På måndag den 24 augusti berättar hon om sin forskning om barn med omfattande funktionsnedsättningar.

Lennart Bogg är professor i folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola (MDH). Han har i många år forskat om orättvisor och hinder för jämlik vård och hälsa ur ett globalt perspektiv - framförallt med fokus på mödra-, barnhälso- och sjukvård i ekonomiskt svaga och utsatta områden.

Ny forskning från MDH visar att barns lärande inom språk och skriftspråk i förskolan förbättras genom att pedagogerna har uttalade strategier för lek, kommunikation och emotionella behov. Personalen i förskolan måste få tid att prata med barnen, men också för planering och kompetensutveckling.

Sara Hägglund är en frontfigur i MDH:s arbete med entreprenöriellt lärande. Hon anser att viljan hos de som arbetar inom området att dela med sig av sina erfarenhet har bidragit till att MDH:s arbetssätt idag används i skolor och förskolor i 12 regioner runt om i landet.

I sin doktorsavhandling fastslår Ulrika Florin, vid Mälardalens högskola (MDH), att större konstnärlig frihet kan leda till högre kvalitet och fler möjligheter till utveckling i offentliga konstprojekt. Idag anpassar sig konstnärerna ofta mer efter uppdragsgivaren än de egentligen önskar, vilket ger ett sämre slutresultat.

MDH-forskaren Irfan Sljivo är doktorand inom inbyggda system vid Mälardalens högskola (MDH) och har utvecklat metoder som underlättar återanvändning av programvara i säkerhetskritiska system. Detta möjliggör minskade kostnader och ett mer strukturerat arbetssätt för tillverkande företag.

Magnus Elfström, universitetslektor i psykologi vid MDH, har beviljats ett anslag från AFA Försäkring på 840 000 kronor för en studie om: ”Individers egna uppfattningar om avgörande faktorer för återkomst till arbetslivet efter svårare psykisk ohälsa”.

Industridoktoranden Mats Ahlskog, vid Mälardalens högskola (MDH), vill göra det lättare att införa nya tillverkningstekniker inom produktion. I licentiatuppsatsen "Supporting pre-development of new manufacturing technologies" presenterar han metoder som kan öka tillverkande företags konkurrenskraft.

Lena Wiklund Gustin med flera har fått artikeln The multifacetted vigilance – nurses’ experiences of caring encounters with patients suffering from substance use disorder publicerad i Scandinavian Journal of Caring Science.

Narges Asadi, doktorand på MDH, vill utveckla en mer anpassningsbar produktion. I licentiatuppsatsen "Supporting flexibility in an assembly system through product design" presenterar hon metoder som kan göra tillverkning av olika produkter i samma tillverkningssystem både snabbare och mer kostnadseffektiv.

KK-stiftelsen har delat ut 17,3 miljoner kronor för att utöka företagsforskarskolan Reesbe som drivs av Högskolan i Gävle i samarbete med Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna.

Nu tar Mälardalens högskola (MDH) och industrin i Västmanland krafttag för att stärka sin konkurrenskraft och på så sätt hålla kvar tillverkningsindustrin i såväl regionen som i Sverige. I dagarna beviljades högskolan ett åtta år långt forskningsprojekt som till hälften finansieras av KK-stiftelsen, till hälften av en grupp företag, bland andra ABB, Bombardier och Volvo.

Salabon Clas Eriksson är professor i nationalekonomi vid Mälardalens högskola (MDH). På jobbet ligger fokus på ekonomisk tillväxt ur ett miljöperspektiv. Privat åker trumpinnarna fram och kalkylerna ersätts av rockiga tonarter. Som bandmedlem i Mr Snoid, där repertoaren främst består av äldre rockcovers, får han utlopp för sitt stora intresse: musiken.

Allt fler fysioterapeuter utgår från ett beteendemedicinskt förhållningssätt i behandling av patienter. Metoden är evidensbaserad och tar hänsyn till människors tankar kring skador och tillfriskande. Nu har forskare vid Mälardalens högskola (MDH) beviljats 4,6 miljoner kronor från AFA-försäkring för att införa och utvärdera arbetssättet på flera kliniska verksamheter i Mälardalsregionen.

Idag övergår många mjukvaruföretag från manuell till automatiserad testning av nya produkter. Men i en färsk doktorsavhandling från Mälardalens högskola (MDH) menar Kristian Wiklund, forskare vid högskolan samt operativ produktägare på Ericsson AB, att man bör vara försiktig vid övergången.

Inger K. Holmström med flera har fått artikeln Use of technical skills and medical devices among new registered nurses: a questionnaire study publicerad i Nurse Education Today.

Els-Marie Anbäcken med flera har fått artikeln Expressions of Identity and Self in Daily Life at a Group Home for Older Persons With Dementia in Japan publicerad i In Care Management Journals.

I dagarna får Mälardalens högskola (MDH) besök av professorer från hela världen. Just nu pågår nämligen Water and Industri 2015. Konferensen arrangeras av International Water Association (IWA) som är en av världens främsta organisationer inom vatten.

Christer Osterman forskar för att kartlägga vilka faktorer och förhållningssätt som påverkar arbete med att effektivisera processer inom svenska industrier. Den 9 juni försvarar han sin licentiatuppsats "Towards a Lean Integration of Lean" vid Mälardalens högskola (MDH).

Sedan 2012 samverkar Regionförbundet Sörmland och Mälardalens högskola (MDH) för att främja forskning, utveckling och tillväxt i Sörmland. Nu stärker de båda parterna sin samverkan ytterligare genom en fördjupad satsning på hälso- och välfärdsteknik och forskningsbaserad skolutveckling. Regionförbundet Sörmland går därför in med totalt 800 000 kronor för 2015.

Ett klädesplagg som känner hur du mår eller en robot som hjälper till att bedöma ditt vårdbehov? I veckan arrangerade Mälardalens högskola (MDH) konferensen pHealth 2015 där flera av världens främsta forskare inom hälsoteknik presenterade framtidens personliga hälsovård. – Utvecklingen är explosionsartad, säger Maria Lindén, professor i hälsoteknik vid MDH och projektledare för konferensen.

Den 3 juni besökte Camilla Waltersson Grönvall, Moderaternas talesperson för utbildningsfrågor, och Elisabeth Unell, oppositionsråd i Västerås, Mälardalens högskola (MDH) i Västerås. De diskuterade bland annat lärarutbildning, högskolans nya studiemodell ”unified engineering” och tillämpad forskning.

Om du är student eller forskare vid Mälardalens högskola (MDH) och har koppling till miljöteknik kan du söka ett resestipendium för att genomföra studier utomlands. Bakom stipendiet, som är på 50 000 kronor, står stiftelsen Tandläkare Gustaf Dahls Minne.

De utvecklar morgondagens teknik för vården; sensorer som bland annat kan mäta puls och blodsockernivå, och som kan användas i hemmet, kläder eller bilar. I veckan kommer de till Västerås, ett hundratal av världens främsta forskare inom hälsoteknik, för att presentera det senaste inom bärbara teknologier för hälsomonitorering. Konferensen heter pHealth 2015 och arrangeras på Aros Congress Center av Mälardalens högskola (MDH).

I sin unika forskning undersöker Siavash Javadi möjligheter att effektivisera produktutvecklingsprojekt för industrier som tillverkar i små volymer. Den 29 maj försvarade han sin licentiatuppsats "Towards tailoring the production introduction process" vid Mälardalens högskola (MDH).

Doktoranden Mohsin Raza vid Mälardalens högskola (MDH) forskar för att utveckla effektivare metoder att gjuta som möjliggör tunnare och lättare metallkomponenter. Detta kan framförallt möta en stigande efterfrågan hos industrier, och bidra till minskade koldioxidutsläpp.

Den 28-29 maj arrangerar Linnéuniversitetet konferensen HSS2015 i Kalmar. HSS står för Högskola och samhälle i samverkan, och är en konferens där akademi, näringsliv, beslutsfattare och offentlighet möts. MDH, som var arrangör 2013, medverkar i år med flera representanter. – Jag ser fram emot årets HSS-konferens. Det är i mötena som uppstår på en sådan arena som ny kunskap kommer fram samtidigt som vi kan påverka och förändra samhällsutvecklingen, säger Karin Röding, rektor för MDH.

Den 26 maj arrangeras en inspirationsdag om social hållbarhet. Tre framstående inspiratörer delar med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av social hållbarhet. En möjlighet att ta del av intressant forskning, praktik och goda exempel om att arbeta utifrån perspektivet social hållbarhet.

Mary Brydon-Miller och David Coghlan, två av de internationellt mer kända forskarna inom deltagarbaserad forskning och författarna bakom The SAGE Encyclopedia of Action Research, kommer till MDH för att diskutera de etiska aspekterna av forskning i samverkan. Föreläsningen den 26 maj bjuder på möjlighet till interaktion och dialog mellan både deltagare och föreläsare.

Magna Charta Universitatum ses som de europeiska universitetens rättighetsförklaring. MDH har ansökt om att bli så kallad signatär och har nu blivit accepterad. – Det är glädjande att MDH har utsetts till att vara signatär av ett sådant viktigt akademiskt dokument och fundament för demokrati som Magna Charta är, säger Karin Röding, rektor.

Margareta Asp med flera har fått artikeln Rest: A Health-Related Phenomenon and Concept in Caring Science publicerad i Global Qualitative Nursing Research.

Inger K. Holmström med flera har fått artikeln Telephone nurses' communication and response to callers' concern - a mixed methods study publicerad i Applied Nursing Research.

Ett superinstrument som bland annat kan mäta ozonlagrets tillväxt, förutsäga jordbävningar och lära oss mer om vad som egentligen hände när universum skapades. Det utvecklas just nu i ett forskningsprojekt som leds av Mälardalens högskola (MDH). – Det här instrumentet är banbrytande för rymdforskningen, säger Fredrik Bruhn, projektledare och adjungerad professor inom avionik och robotik vid MDH.

Den vanligaste formen av bränder under jord är fordonsbränder i gruvor. Richard Hansen från Mälardalens högskola (MDH) har i sin unika forskning tagit reda på hur man kan förutse hur dessa bränder beter sig och utvecklas. Resultatet av hans arbete kan leda till en ökad brandsäkerhet och utrymningssäkerhet för gruvpersonalen.

Samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor blir allt vanligare och forskningsråden har regeringens uppgift att föreslå modeller där samverkan är ett bedömningskriterium. Samverkan är därmed en uppgift som blir allt viktigare för forskare, men mindre diskuterat är hur den enskilda forskaren påverkas av samverkan. Det är dock ämnet för seminariet ”Samverkan – hur påverkas forskningen och forskarna?” arrangerat av Anderas Ryve för Sveriges Unga Akademi i samarbete tillsammans med Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien den 12 maj i Stockholm.

- De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det som brukar kallas New Public Management, har lett till en ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll försvagats. Målet är att välfärdsprofessionernas kunnande och yrkesetik ska bli mer vägledande, säger civilminister Ardalan Shekarabi som den 5 maj besökte Mälardalens högskola (MDH).

Inger K. Holmström m.fl har fått artiklen Walking the bridge: Nursing students' learning in clinical skill laboratories publicerad i Nurse Education in Practice 2015.

Karin Josefsson m.fl har fått artikeln Older adults’ experiences of participating in a study circle about aging and drugs publicerad i Healthy Aging Research.

Jonas Stier och Helena Blomberg har fått artikeln Lanseringen och etableringen av ett socialt problem – en analys av debatten om ledarkulturen inom svensk landslagsgymnastik i Dagens Nyheter 2012-2013 publicerad i Sveriges Sociologförbund.

Jonas Lindblom har fått artikeln Genrestratifiering och massmedias neutralisering av kritiken mot ADHD – ett kunskapssociologiskt perspektiv publicerad i Sveriges Sociologförbund.

Den 25 september är det återigen dags för Forskar Grand Prix - en tävling för forskare i att på fyra minuter göra den mest begripliga, fängslande och inspirerande presentationen av sin forskning. Årets deltävling arrangeras på Culturen i Västerås.

Forskning visar att förskoleklassen har en central roll för elevers framtida skolgång. Genom att, redan i förskoleklass, ge barn rätt stöd ges alla elever förutsättningar att nå skolans mål. 29 april och 5 maj anordnar Mälardalens högskola (MDH) en konferens på temat ”övergångar mellan förskola och skola”.

Den 23 och 24 april genomförde MDH Akademisk högtid. Under torsdagen hölls välbesökta föreläsningar av festföremålen på högskolan i Västerås. På fredagen genomfördes promotions- och installationsceremonin i Västerås konserthus.

Några av de största miljömässiga och ekonomiska hoten för Kina är uttorkning av gräsområden och jordbruksområden. Uttorkningen innebär inte bara att tillgången på mat och vatten blir sämre utan leder även till negativ påverkan för ekonomi, samhällsliv och klimat. Pietro Elia Campana vid Mälardalens högskola (MDH) forskar kring att utveckla solcellstekniken för pumpbevattning som kan förhindra uttorkning av gräsområden och gynna bevarandet av jordbruksområden i Kina.

Den här veckan är folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström på plats i Kina för att förnya ett avtal inom hälsoområdet. Lennart Bogg, professor i folkhälsovetenskap vid MDH, har i många år forskat om orättvisor och hinder för jämlik vård och hälsa i ett globalt perspektiv, och menar att Sverige har länge varit en förebild för hälsoministeriet i Kina.

Hållbara produktionssystem, framgångsrik produktutveckling och hur kundnöjdhet kan förbättras är ämnen som Magnus Wiktorsson, Glenn Johansson och Anders Fundin kommer att beröra under sina installationsföreläsningar. Du hör dem i sal Beta kl. 10.45 den 23 april.

Arenan för hälso- och välfärdsteknik vill uppmärksamma installationen av MDH:s första professor i hälsoteknik, samt bjuda in till installationsföreläsning av Maria Lindén, professor i hälsoteknik med inriktning medicintekniska sensorsystem.

Inger K Holmström, professor i vårdvetenskap, är sedan en tid ny styrgruppsmedlem i Arenan för hälso- och välfärdsteknik. På torsdag 23 april håller hon sin installationsföreläsning ”Personcentrerad och patientsäker kommunikation: en utmaning för sjuksköterskor” vid Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

Kan naturen ge svaret på hur framtidens beräkningsmodeller ska se ut och hur fungerar slumpmässiga funktioner? Svaret på de frågorna får du när du kommer på installationsföreläsningar i sal Gamma kl. 10.45-11.45 . Möt MDH:s nya professorer Gordana Dodig-Crnkovic och Anatoliy Malyarenko. Föreläsningarna sker på engelska.

Sundler AJ, Holmström IK, Hafskjold L, m.fl. har fått artikeln A cross-sectional study on person-centred communication in the care of older people: the COMHOME study protocol publicerad i BMJ Open 2015;5.

Birgitta Kerstis m.fl. har fått artikeln: Association between parental depressive symptoms and impaired bonding with the infant publicerad i tidskriften Arch Womens Ment Health, april 2015.

Under 20 år har forskaren Anders Fundin hjälpt företag att utveckla sina produkter, tjänster och produktionssystem på ett sätt som motsvarar, och helst överträffar, omvärldens förväntningar. Nu blir han professor i kvalitetsutveckling på heltid vid Mälardalens högskola (MDH).

MDH är stolt över sin starka och framgångsrika forskningstradition. En viktig del i relationerna med omgivningen, både internationellt och nationellt, är att utse för högskolan viktiga personer till hedersdoktorer. Den 23 april uppmärksammas, för fjärde året i rad, MDH:s hedersdoktorer med en särskild dag - Hedersdoktorernas dag. Alla är välkomna till de öppna föreläsningarna.

Robert Larsson m.fl. har fått artikeln Implementing health-promoting leadership in municipal organizations: managers’ experiences with a leadership program publicerad i Nordic Journal of Working Life Studies, 2015, Vol. 5, Nr. 1.

Migrationsverket förutspår att Sverige kommer ta emot mellan 81 000-105 000 asylsökande under 2015, många av dessa är barn och ungdomar. Det är en stor utmaning för förskolan och skolan som kräver rätt beredskap och kunskap. Den 24 mars anordnade Mälardalens högskolas (MDH) samverkans arena Mälardalens Kompetenscentrum för lärande (MKL) en konferens i Katrineholm för lärare, förskolepersonal och rektorer som lyfte nya perspektiv på nyanlända barn och unga i förskola och skola.

Utforskandet av hur ljud, sensorteknik, historiska föremål och utställningsformgivning kan kombineras har nu nått sin sista fas i projektet Sonotopia. I onsdags invigdes ljudverket "The moment before your first breath" av Johanna Byström Sims inför en engagerad publik på Historiska museet i Stockholm.

I april 2014 tecknade MDH och Bombardier Transportation ett strategiskt samverkansavtal som syftar till fördjupat samarbete. Det handlar om att skapa tydligare kontaktvägar, möjlighet till kompetensutveckling för medarbetare, forskningssamarbeten och aktiviteter som ger Bombardier större närhet till MDH:s studenter.

Sveriges innovationsmyndighet (VINNOVA) satsar 90 miljoner kronor under tre år på innovationscheckar som små och medelstora företag ska kunna använda för att köpa extern hjälp i tidiga utvecklingsfaser. Tre rikstäckande organisationer får i uppdrag att förmedla checkarna.

Som barn ville Inger bli hajforskare och under gymnasietiden var planerna att läsa litteraturvetenskap. Men starten på hennes karriär som forskare inom området hälsa och välfärd blev sjuksköterskeutbildningen på Vårdhögskolan i Västerås. Idag är hon professor i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola och driver ett flertal forskningsprojekt som handlar om patientcentrerad kommunikation och sjukvårdsrådgivning.

Marcus Persson, en av projektledarna för Arenan för hälso- och välfärdsteknik, har fått en artikel om interaktionen mellan individer och deras vardagliga föremål publicerad i The Journal of International Social Research, Vol: 8 Issue: 36.

Att vara en äldre kvinna, bo ensam, ha kronisk smärta och vara beroende av stöd är faktorer som kan vara krävande och ha stor inverkan på det dagliga livet. Sara Cederbom, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), skriver i sin avhandling att aktivitetsförmågan och välbefinnandet hos denna målgrupp kan förbättras om de får mer stöd att vara aktiva och delaktiga i sin vardag.

Karin Josefsson, Maria Harder, m.fl: Distriktssköterskors hälsofrämjande omvårdnadsåtgärder vid hypertoni: En litteraturstudie. Nordisk Sygeplejeforskning nr. 3, 2015.

Marcus Persson: Teddy Bear Says: Study Hard, Don’t be Lazy! Exploring the Symbolic interaction with Mundane Objects through Imaginary Conversations. The Journal of International Social Research, Volume: 8 Issue: 36.

Josefsson, K., Palm, K., Olausson, A., & Harder, M. (2015): Newly graduate public health nurses’ experiences of telephone advice nursing: An interview study. Research 2, 1320. DOI: 10.13070/rs.en.2.1320.

Lars Carlsson, Linda Lännerström, Thorne Wallman and Inger K Holmström: General practitioners’ perceptions of working with the certification of sickness absences following changes in the Swedish social security : a qualitative focus-group study. BMC Family Practice (2015) 16:21 DOI 10.1186/s12875-015-0238-5.

Arbetsplatsen är en arena för hälsofrämjande insatser, inte minst med tanke på den tid som anställda tillbringar på jobbet. Robert Larsson, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), har undersökt hur det arbetet bedrivs och skiljer sig mellan olika kommunala arbetsgivare. Han anser att insatserna behöver breddas när det gäller ohälsosam arbetsbelastning, graden av inflytande i arbetet samt kommunikation och samarbete.

Energimyndigheten har beviljat anslag på drygt åtta miljoner kronor för det fyraåriga projektet “Flexibla elkunders roll i ett framtida förnybart kraftsystem”. Syftet är att ta reda på vilken potential som finns för kunder att vara aktiva och anpassa sin elförbrukning i ett framtida förnybart kraftsystem. Projektledare är Iana Vassileva, doktor i energiteknik, vid Mälardalens högskola (MDH).

Att säga och göra rätt i vård av äldre i hemmet är inte alltid så lätt. En ny studie vid Mälardalens högskola (MDH) visar att personal som vårdar äldre ställs ofta inför kommunikativa utmaningar – främst när det gäller frågor om liv och död.

Fredrik Bruhn är adjungerad professor vid MDH sedan ungefär ett år. Den 24 april installeras han, tillsammans högskolans andra nya professorer, vid Akademisk högtid. Rymden är hans stora intresse och det är också inom rymdteknik som han forskar.

Doktorand- och praktikerkursen ”Deltagarbaserad forskning” vid MDH är en öppen, introducerande kurs till forskning som sker i samverkan mellan forskare och praktiker för ömsesidig nytta. Den 16 februari är det dags för kursstart.

En robotarm som hjälper personer som saknar armfunktioner att äta, larmtjänster för äldre på landsbygden, teknik för att lokalisera personer i inomhusmiljö samt hur en robotkatt påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö på ett demensboende i Eskilstuna. Intresset var stort när Arenan för hälso- och välfärdsteknik vid Mälardalens högskola (MDH) och Regionförbundet Sörmland nyligen presenterade fyra samverkansprojekt.

Enligt en prognos kommer vartannat jobb att automatiseras inom 20 år. Det innebär att många jobb i regionen försvinner eller omvandlas. Forskaren Eva Lindell vid Mälardalens högskola har fått i uppdrag att undersöka hur arbetsmarknaden i Södermanland och Västmanland påverkas av utvecklingen. Informationen ska användas som underlag för att forma strategier för hur länen ska möta utmaningen.

Så avslutade Fadime Sahindal sitt tal i riksdagen under ett seminarium om våld mot kvinnor. Hon var 26 år och ville ha friheten att själv välja sin egen pojkvän. På onsdag, den 21 januari, är det 13 år sedan hon mördades av sin far på grund av att hon var förälskad i en svensk man. Än idag lever cirka 70 000 unga i åldern 16-25 år i hedersförtryck, enligt en enkätundersökning som Ungdomsstyrelsen gjort.

Larmtjänster för äldre på landsbygden, äthjälpmedel för personer som saknar armfunktioner, ny teknik för att lokalisera personer i inomhusmiljö samt hur en robotkatt påverkar vårdpersonalens arbetsmiljö på ett demensboende i Eskilstuna. På onsdag 14 januari presenteras fyra spännande projekt som är goda exempel på samverkan mellan företag och akademi i Sörmland.

Maria Lindén är professor i hälsoteknik med inriktning mot medicintekniska sensorsystem vid Mälardalens högskola (MDH). Hon drivs av en vilja att lösa praktiska, konkreta problem och att göra tillvaron enklare och lättare för användarna.

Mälardalens högskola var lyckosamma när KK-stiftelsen delade ut forskningsmedel i slutet av förra veckan. Bland annat får högskolan över 20 miljoner kronor till mjukvaruutveckling inom inbyggda system och hälsoteknik.

12 december disputerade Louise Sund på sin doktorsavhandling i pedagogik där hon undersöker global etik i miljö- och hållbarhetsutbildningen. Avhandlingen granskar problematiska aspekter med pedagogiska projekt som tar för givet att miljö- och hållbarhetsutbildning ska ha ett gemensamt allomfattande innehåll.

Med hjälp av förbättrad korrekthet för modelltestning, menar Raluca Marinescu, doktorand inom inbyggda system, att det går att upptäcka fel tidigare i utvecklingen av ny programvara inom bilindustrin. Den 19 december försvarar hon sin licentiatuppsats på MDH i Västerås.

Meng Liu forskar för bättre resursanvändning i inbyggda realtidssystem. Det går att uppnå med bättre schemaläggning av de processer som det inbyggda systemet ska utföra. Den 18 december försvarade han sin licentiatuppsats vid ett seminarium i Västerås.

Prisma är ett nytt ansökningssystem för forskningsfinansiering som är utvecklat av Vetenskapsrådet, och ska användas för alla ansökningar till Vetenskapsrådet och Forte.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK) har beviljat anslag till 22 forskningsprojekt som ska bedrivas i samverkan mellan högskola och näringsliv. Ett av dem är More Sense-projektet på Mälardalens högskola (MDH) som får 3 654 253 kronor. Projektet leds av Emma Nehrenheim, forskare i miljöteknik, och fokus ligger på medveten odling av alger för biomassa och hållbar vattenrening.

Sara Afshar, doktorand inom inbyggda system, försvarade sin licentiatuppsats den 11 december och presenterade en ny metod som förbättrar prestandan på datorer genom att datorprogrammen får lättare att dela vissa resurser med varandra, till exempel minne.

Regionförbundet Sörmland har under 2014 stött fyra olika projekt inom hälso- och välfärdsteknik med samverkansbidrag. En slutredovisning av projekten kommer att ske vid seminariet "Goda exempel på samverkan mellan företag och akademi" den 14 januari 2015 vid MDH i Eskilstuna. Arrangör är Arenan för Hälso- och Välfärdsteknik.

Andreas Gustavsson är doktorand inom inbyggda system på Mälardalens högskola (MDH). Den 15 december försvarar han sin licentiatavhandling Static Timing Analysis of Parallel Systems Using Abstract Execution. Avhandlingen beskriver en metod för att beräkna hur lång tid ett datasystem tar på sig för att utföra en viss handling.

Den 8 december disputerade Batu Akan vid Mälardalens högskola (MDH). Med hjälp av sin forskning vill han utveckla nya system som ska möjliggöra enklare och billigare programmering av industriella robotar. Detta kan framför allt effektivisera verksamheten på små och medelstora industriföretag.

Skräddarsydd, kostnadsfri utbildning för ingenjörer och utvecklare ska säkra tillgången på mjukvaruexperter i industrin. Mälardalens högskola och Automation Region med medlemsföretag står bakom satsningen PROMPT, Professionell masterutbildning i programvaruteknik.

Den 8 december disputerar Kan Yu, doktorand inom inbyggda system på Mälardalens högskola (MDH). I sin doktorsavhandling presenterar han en ny lösning för trådlös kommunikation inom automationssystem, som möjliggör en säkrare och mer precis informationsöverföring. För industrin kan lösningen minska risken för kostsamma produktionsstopp.

Syftet med IDT-doktoranden Mohammad Ashjaeis forskning är att förbättra kommunikation mellan flera inbyggda system, samt garantera att meddelandena dem emellan skickas i rätt tid. Detta skapar säkrare och mer resurseffektiva system. Den 18 november försvarade han sin licentiatavhandling på MDH i Västerås.

Språk har en central roll för elevers kunskapsutveckling och studieframgång inom skolans alla ämnen. Den 2 december anordnar Mälardalens högskola (MDH) konferensen ”Språk i alla ämnen för alla elever” i Eskilstuna. Där presenteras hur lärare kan utforma språkutvecklande undervisning inom alla skolämnen för att eleverna ska uppnå studiemålen.

På Rekarnegymnasiet i Eskilstuna testades under november två nya klimateffektiva tekniklösningar, en som visuellt visade skolans energianvändning och en som fångade solens strålar och ledde in ljuset i skolans fastighet. Lösningarna är båda vinnare av LYS, en innovationstävling som anordnades av Mälardalens högskola (MDH), Eskilstuna kommun och Västerås stad inom ramen för Samhällskontraktet tidigare i år för att hitta ny klimatsmart teknik.

Eric Hansen, universitetslektor med konsumentpsykologi som specialitet, representerade MDH i riksfinalen av Forskar Grand Prix när den i går kväll avgjordes på Debaser Medis i Stockholm.

Att säkerställa att en dators inbyggda system väljer korrekta uppgifter och bibehåller den kritiska funktionen är en stor utmaning. Nu presenterar Leo Hatvani, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), en ny modell för att förbättra säkerheten. I sin licentiatavhandling föreslår han en metod där datorn kan välja vilka uppgifter ska utföras samt när, på ett sätt som säkerställer att allt sker inom den givna tidsramen.

David Rylander forskar för att ta fram operativa förbättringar av säkerhet och produktivitet för bergtäkter och vägbyggen genom trådlös kommunikation och inbyggda realtidssystem. Den 16 december presenterar han sin licentiatuppsats vid ett seminarium på MDH i Västerås.

Tisdagen den 25 november tävlar Eric Hansen, forskare inom konsumentpsykologi vid Mälardalens högskola (MDH), i riksfinalen om vem som bäst kommunicerar sin forskning på fyra minuter.

En ny utvärderingsstudie gjord vid Mälardalens högskola (MDH) visar att de faktorer som främst påverkar patienters tillgång till vård på lika villkor är bland annat brist på resurser inom vården, bostadsområde och patientens bakgrund. Nu har 48 arbetssätt utvecklats och prövats för en mer jämlik vård.

Den svenska skolan står inför stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter, det visade bland annat resultaten i PISA-undersökningarna och närstudier av de nationella proven. Den 18 och 19 november anordnar Mälardalens högskola (MDH) konferensen MKL-dagarna, där presenteras aktuell skolforskning kring bland annat matematikundervisning, nyanländas lärande och hur det kommer sig att vissa barn inte når skolans mål i att läsa, skriva och räkna.

Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik på Mälardalens Högskola (MDH), har fått Vetenskapsrådets forskningsbidrag till framstående yngre forskare på 18 miljoner kronor. Andreas ska forska kring det stödmaterial som 30 000 matematiklärare erbjuds genom Skolverkets mångmiljonsatsning Matematiklyftet och som syftar till att öka svenska elevers matematikkunskaper.

Eduard Enoiu är doktorand inom inbyggda system på Mälardalens högskola (MDH) och har utvecklat ett verktyg som effektiviserar testning av säkerhetskritiska system. Fredagen den 7 november försvarade han sin licentiatavhandling där han presenterade metoden bakom verktyget.

Idag visar många kommuner intresse för innovation, vilket bland annat syns i olika styrdokument och policyer. Däremot saknar kommunerna ofta rutiner, kunskap och förståelse om innovation. Thomas Wihlman, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), skriver i sin avhandling om kommuners förutsättningar för att skapa innovationer som utvecklar och stärker kommunala verksamheter och som är till nytta för både invånarna och samhället i stort.

Nyanlända barn och ungdomar är en växande grupp i skolan. I samverkan med Länsstyrelsen Västmanland län, Länsstyrelsen Sörmland län och Skolverket anordnar Mälardalens högskola (MDH) en nationell konferens den 12/11 för lärare och rektorer om att möta nyanlända elever.

Växthusgaser från fossila bränslen som diesel och bensin orsakar klimatförändringar. För att stoppa den negativa utvecklingen är det nödvändigt att vi minskar användningen av fossila bränslen och istället går över till förnybara bränslen som biogas. Forskaren Johan Lindmark vid Mälardalens högskola (MDH) har undersökt metoder för att effektivisera biogasproduktionen och visar på möjligheten att framställa upp till 60 procent mer biogas än tidigare, vid samma process.

Tänk dig att du låtsas springa genom en skog, ducka för grenar och hoppa över fallna trästockar. Men gör det i ett helt tomt rum, på ett plant golv och utan något att vika undan för. Troligtvis kommer ditt skådespel inte bli särskilt trovärdigt. Men om du kan se den virtuella skog du låtsas röra dig genom? Eller höra grenarna knäckas? Daniel Kade är doktorand inom datavetenskap på Mälardalens högskola (MDH) och har utvecklat en teknik som hjälper motion capture-skådespelare med just detta. Fredag den 31 oktober försvarar han sin licentiatavhandling.

Karin Taube, professor i didaktik med inriktning mot språk-, läs- och skrivutveckling i skolans tidiga år, kommer att vara affilierad professor vid MDH fram till 31 december 2017. Hennes huvudarbetsgivare är Umeå universitet där hon är senior professor.

Fredag 17 oktober avslutades förskollärarutbildningens jubileumsår med ett särskilt firande. Ett 60-tal personer, lärare och studenter såväl från förskoleseminariets tid till dagens medarbetare och studenter medverkade under dagen.

Det syns inte på utsidan, men i MDH-forskaren Erik Dahlquists hus pågår ett test av en innovativ solavskärmning, HALO. HALO var den innovation som tidigare i år vann innovationstävlingen LYS som sökte lösningar inom klimateffektiv teknik. LYS arrangerades av Mälardalens högskola (MDH), Västerås stad, Eskilstuna kommun och Sustainable Business Mälardalen (Suzbiz) genom samverkansprojektet Samhällskontraktet.

Hillevi Gavel, Eric Hansen och Niklas Friedler fick ta emot pris för sina framstående pedagogiska insatser inom grund- och avancerad utbildning, när det pedagogiska priset delades ut för första gången på MDH vid Akademisk högtid 2013. De fick dela på prissumman 50 000 kronor som öronmärkts för att bidra till pristagarnas pedagogiska utveckling. Snart är det dags att nominera nya personer till utmärkelsen.

Näringslivsdagen i Eskilstuna den 16 oktober är en dag som anordnas för att visa trender i omvärlden. Dagen ordnas i år för första gången och MDH medverkar i programmet som vänder sig till beslutsfattare och medarbetare i företag, akademi eller kommun.

Idag är många system stora, komplexa och svåra att överblicka. Med hjälp av en ny metod för kravvalidering vill Jiale Zhou göra dem säkrare. Måndag 13 oktober försvarar han sin licentiatavhandling på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

– Ett flaschigt innovationslabb är inte det enda svaret, säger Jennie Schaeffer som har forskat om hur användaren upplever relationen mellan arbetsmiljö och innovation i en industriell kontext. På fredag den 26 september försvarar hon sin doktorsavhandling ”Spaces for innovation”.

Den 14-19 september står Västerås som värdstad för den internationella konferensen ASE2014, som arrangeras av Mälardalens högskola (MDH) och där mer än 250 deltagare från akademi och industri samlas för att ta del av den senaste forskningen inom programvaruutveckling.

Den 26 september anordnar Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande forskarbio på biograf Rio i Eskilstuna. Där får du chans att se klassikern Döda poeters sällskap och därefter diskutera filmen tillsammans med tre forskare från MDH.

På måndag arrangerar Mälardalens högskola (MDH) den internationella kongressen COMPSAC 2014 i Västerås. 300 deltagare från hela världen beräknas delta i den världsledande kongressen inom datorer, programvara och teknik.

Forskningssamordnare från Mälardalens högskola (MDH) är inbjudna till en stor internationell konferensen för forskningsledare och -administratörer för att berätta om hur högskolans forskningsinriktning inbyggda system samarbetar med företag i Sverige och i Europa.

IT-hotet mot industriella datorsystem som kan slå ut hela anläggningar ökar, vilket medför ett större behov av säkra datorsystem. IT-säkerheten måste därför förbättras i de industriella systemen och ta hänsyn till krav på personsäkerhet och tillgänglighet. Apala Ray presenterar i sin licentiatavhandling en ny lösning inom inbyggda datorsystem som förbättrar säkerheten.

Robotdalen flyttar i juni månad till expectrum i Skrapan i Västerås, en ny miljö för näringslivsutveckling och kompetensförsörjning inom teknikområdet.

Inbyggda system har en nyckelroll i samhället och kraven på datorerna ökar. På allt kortare tid måste datorerna klara av allt mer avancerade uppgifter, vilket kräver en hög datorprestanda. Detta i sin tur kräver nya sätt att utveckla konfigurationen, vilket industridoktoranden Gaetana Sapienza undersöker i sin licentiatavhandling där hon sett över hur den optimala konfigurationen av presentandan ska utvecklas och utformat en process för att på så sätt bli effektivare.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Under de senaste årtiondena har chansen att bli botad ökat, vilket till stor del beror på att fler tumörer upptäcks i ett tidigt skede samt på förbättrade behandlingsformer. Att kunna ställa rätt diagnos är av betydande vikt och inom detta område disputerar Nikola Petrovic den 28 maj på MDH med sin forskning inom mikrovågsteknik.

19 bidrag har tävlat i LYS – en innovationstävling där Eskilstuna kommun och Västerås stad vill få fram smarta lösningar inom klimateffektiv teknik. De fyra vinnarbidragen kommer nu att provas i kommunernas testmiljöer i samarbete med forskare från Future Energy Center på Mälardalens högskola.

Den matematikdidaktiska forskargruppen M-TERM vid Mälardalens högskola (MDH) leder kartläggning av forskning som kommer ligga till grund för arbetet kring skolmatematik inom det nya nationella Skolforskningsinstitutet.

Idag är vi ständigt uppkopplade och integrerar med en virtuell tillvaro. Wii och andra tv-spelsmoduler gör det möjligt att spela med hela kroppen och snart öppnar Google Glasses och liknande produkter en helt ny värld. Inom kort finns även det virtuella tangentbordet på marknaden, som skapats av forskare på MDH. En avancerad teknisk produkt för den moderna människan som kommer förändra möjligheterna att arbeta och utnyttja den moderna tekniken.

Salvatore Grimaldi höll en inspirerande föreläsning vid Hedersdoktorernas dag. Han lockade både till skratt och bjöd på finsk sång när han berättade om sitt liv som entreprenör.

Taha Khan, doktorand i datavetenskap vid Mälardalens högskola och Högskolan Dalarna har i sin doktorsavhandling arbetat med att fram tekniska applikationer som gör det möjligt för vårdpersonal att på distans bedöma symptom hos patienter med Parkinsons sjukdom. Den 16 april disputerar han på Högskolan Dalarna i Borlänge.

Nyligen presenterade Västerås stad, Eskilstuna kommun och Mälardalens högskola (MDH) resultaten av det tvååriga forskningsprojektet STOLT - om yrkesstolthet och organisationsidentitet.

För att arbeta med global produktutveckling på ett framgångsrikt och långsiktigt hållbart sätt behöver företag anpassa sig till komplexiteten gällande offshoring. För att lyckas är mellanchefernas roll central och engagemang krävs från medarbetare på alla nivåer. Det visar Petra Edoff vid Mälardalens högskola, MDH, i sin doktorsavhandling som hon presenterar den 4 april.

”Bilden av ingenjören” är en forskarantologi som uppmärksammar teknikens roll i samhället samt synen på ingenjören. Boken är skriven av forskare inom humaniora, samhällsvetenskap och teknik på MDH och kommer att presenteras på högskolebiblioteket i Västerås i slutet av maj.

Kunskaper från modern dans och koreografi kan stärka innovationsförmågan i organisationer. Genom att inspireras av modern dans, där någonting nytt skapas vid varje uppträdande, går det att förstå och utveckla innovationsprocessen i grupper. Det visar Nina Bozic vid Mälardalens högskola, MDH, i sin licentiatavhandling och presenterar även en praktisk metod för att stimulera den kreativa processen.

Efter en lång och lyckad tradition av samverkan med Mälardalens högskola tar nu Munktell Science Park steget längre och anställer MDH-forskaren Anders Wikström som forskningsledare i innovation. I sin nya tjänst ska han bidra till att öka samverkan mellan högskolan och regionens näringsliv och vara ett stöd för företag som vill bli ledande genom att utveckla deras innovationsarbete.

Mälardalens högskola söker tillsammans med Västerås stad och Eskilstuna kommun innovativa och klimatsmarta lösningar på aktuella utmaningar och behov. För att hitta dessa lösningar utlyser de tre parterna innovationstävlingen LYS inom klimateffektiv teknik. Vinnarna får testa sina produkter eller prototyper i testbäddar hos de båda kommunerna. Testerna sker i samarbete med forskare från forskningsprofilen Future Energy vid Mälardalens högskola.

Internlogistik, det vill säga hanteringen av materialflöden, utgör en viktig del av verksamheten i många olika typer av branscher. En förbättrad internlogistik kan leda till ökad konkurrenskraft. I sin doktorsavhandling presenterar Anna Granlund, MDH, ett nytt unikt ramverk inom automation, som både förbättrar logistiken och ökar konkurrenskraften:

Det fanns en blankett över när lumparkompisarna fyllde i högskoleansökningar och planerade för framtiden. Det var tur, för annars hade Ulf Andersson aldrig börjat plugga. Nu, 30 år senare, är han professor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola, MDH, med fokus att öka forskningen inom industriell förnyelse och internationellt företagande.

Mikael Åsbergs doktorsavhandling inom datavetenskap visar hur mjukvaran i tidskritiska datorsystem, som bland annat finns i bilar, kan bli snabbare, säkrare och effektivare. I förlängningen leder detta till en mindre kostsam biltillverkning tack vare en effektivare integrering av mjukvarukomponenter vid slutfasen av utvecklingsprocessen.

Samhällskontraktet är namnet på den gemensamma satsning som Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad gör på forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat skola, vård och stadsdelsutveckling. Under ett event den 20 januari summerar de tre parterna fyra framgångsrika år och kastar loss för ytterligare fyra år av kunskapsutveckling för välfärd och tillväxt.

Elever med högre motivation, större framtidstro och bättre ämneskunskaper är målet med den fortbildning för förskollärare och lärare som avslutas i Nyköping torsdagen den 16 januari. Utbildningen, som ges av MDH, ger lärarna nya verktyg för att bättre rusta eleverna för yrkeslivet. Genom ett bidrag på en miljon kronor från Regionförbundet Sörmland får kommuner i hela länet möjlighet att ge förskollärare och lärare kompetensutveckling i samarbete med högskolan.

Ett nytt forskningsprojekt vid MDH i samverkan med företagen Bruhnspace AB och AMD ska med hjälp av teknik från spelkonsoler utveckla en superdator för framtidens dataanalysberäkningar i satelliter. Syftet är att stärka den svenska rymdindustrins konkurrensförmåga i världen.

De inbyggda systemen som till exempel finns i flygplan och bilar blir mer komplexa, avancerade och svårare att implementera. Ett kostnads- och tidseffektivt sätt som förenklar utvecklingsprocessen är att använda modelldrivna tekniker istället för att koda manuellt var sak för sig.

Med ett stöd på tolv miljoner kronor startar nio svenska lärosäten, däribland MDH, ett gemensamt utvecklingsarbete inom strategisk samverkan. Syftet är att stärka Sverige som kunskaps- och näringslivsnation och öka samverkan mellan utbildning och forskning samt omgivande samhälle och näringsliv.

Anne Söderlund, professor i sjukgymnastik på HVV, har beviljats 629 000 kronor från AFA Försäkring för att ta fram ett evidensbaserat, skräddarsytt och interaktivt e-hälsoprogram. Programmet ska, genom beteendeförändringar, minska problemen hos personer med arbetsrelaterad stress.

”Empati. Teoretiska och praktiska perspektiv” är en ny bok som samlar ledande svensk och internationell forskning om empati. Den riktar sig främst till dem som arbetar med bemötande av människor och tar upp frågor som empati vid professionellt bemötande, hur hjärnan fungerar och empatitankens utveckling. En av redaktörerna för boken är Jakob Eklund, docent vid Mälardalens högskola (MDH).

Problemet med integrationspolitiken är att den fokuserar på kulturella skillnader, menar Mehrdad Darvishpour, lektor vid Mälardalens högskola (MDH). Han vill lämna dagens syn på etniska minoriteter som ett problem och vill att integration ska bygga på delaktighet. Han anser också att en höjning av straffen för diskriminering kan vara ett sätt att få en utveckling i rätt riktning.

I januari startar den nya samverkansarenan för hälso- och välfärds teknik på Mälardalens högskola (MDH). Arenan är öppen för all alla på högskolan som vill se närmare på hälso- och välfärdsteknik. Tanken är att ta vara på de idéer och synergieffekter som uppstår när forskare och medarbetare med olika perspektiv möts.

Den store ledaren är inte en ensam superhjälte som klarar allt. Ledarskap handlar istället om handlingsutrymme och vilka positioner man tar och får i samspelet med andra i en organisation. Lucia Crevani, forskare vid Mälardalens högskola, vill skapa förståelse för hur ledarskap fungerar i vår tidsanda, men också hur ledarskapet ser ut i entreprenöriella processer.

Det är viktigt att realtidssystem, tidskritiska datorsystem som till exempel finns i bilar, fungerar som de ska och aktiveras inom angiven tid i händelse av en olycka. För tidig eller för sen aktivering av exempelvis krockkuddar ger inte önskat skydd och kan orsaka ytterligare skador. För att utveckla dessa system kostnadseffektivt och på kortare tid behövs modellbaserade metoder. Jagadish Suryadevara har i sin doktorsavhandling forskat om modellbaserad utveckling för konstruktion och analys av realtidssystem under de tidiga faserna av utvecklingsprocessen.

Å ena sidan anses aktivisten vara godhjärtad och osjälvisk. Å andra sidan betraktas aktivisten som en hänsynslös aktör som inte bryr sig om konsekvenserna av sitt agerande. Hur aktivisten hanterar dessa motstridiga värderingar har Jonas Lindblom, docent i sociologi, undersökt i sin forskning.

Tillsammans med världsberömde logikern Jakko Hintikka, framstående forskare och grundaren till epistemisk logik och spelteoretisk semantik, har MDH-studenterna Linda Sebek och Juan Duran som första studenter från Sverige blivit publicerade i den välansedda forskningspublikationen ”Newsletter on Philosophy and Computers” som The American Philosophical Association ger ut.

Vinnaren av årets Womentorpris, IT-branschens utmärkelse för insatser för att få fler kvinnor i ledande positioner, utsågs igår. Jonas Stier, professor i sociologi på MDH, var en av jurymedlemmarna och tycker det är viktigt att en hel bransch står bakom och sätter fokus på jämställdhetsfrågor.

Zarina Osmonalieva, industridoktorand i industriell ekonomi och organisation på MDH, har vunnit pris för bästa konferensbidrag under International Entrepreneurship Forum i Vilnius.

Hur kan hälsan för barn, vuxna och äldre förbättras? Hur ska vi kunna erbjuda rätt förutsättningar för de som arbetar inom hälso- och sjukvårdssektorn? För att visa upp en del av den forskning som just nu pågår inom området hälsa, vård och välfärd arrangerar MDH Doktorandernas dag i morgon torsdag 31 oktober.

Hur ser hälso- och sjukvården ut år 2025? Finns sjukhus, vårdcentraler och hemsjukvård i samma former som idag? Och vad innebär den nya tekniken för vården? Hur ser framtidens patienter ut? Det vill säga, hur kommer framtidens hälso- och sjukvård se ut och hur kan vårdutbildningarna motsvara dessa behov?

Att släcka bränder och genomföra räddningsinsatser i tunnlar och andra undermarksanläggningar innebär stora utmaningar för räddningstjänsten. För att öka kunskaperna om räddningsinsatser under mark genomförs brandförsök i Tistgruvan i Sala den 25 och 26 oktober, inom ramen för ett forskningssamarbete mellan Mälardalens högskola, Lunds Tekniska Högskola, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Storstockholms brandförsvar, Södra Älfsborgs Räddningstjänstförbund samt Räddningstjänsten i Sala-Heby.

Förskolan har förändrats mycket de senaste 20 åren, exempelvis har 25-30 procent av barnen i förskolan en annan etnicitet än den svenska. Segregationen i samhället är större, arbetslösheten ökar och fler är ensamstående föräldrar. Det är några förklaringar till att fler barn än tidigare har behov av särskilt stöd. Nu presenteras forskning kring förskolan som skyddande miljö vid Bemötandedagen på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås den 29 oktober och i Eskilstuna den 30 oktober.

Karin Taube är professor emerita vid institutionen för språkstudier vid Umeå Universitet. Hennes specialintresse är barns och ungdomars läsning och läsförmåga och hon är en av Sveriges främsta profiler på området. Hon är också författare av populärvetenskapliga böcker för lärare, tidigare nationell projektledare för PISA, medlem i EU:s High Level Group of Literacy experts och, fram till 1 juli 2014, gästprofessor vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), ett uppdrag hon verkligen trivs med.

Samhällskontraktet är en gemensam satsning som Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås stad gör på forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat skola och äldreomsorg. Nu har kommunstyrelserna i de båda kommunerna fattat beslut om att fortsätta samarbetet ytterligare fyra år, fram till år 2017. Ett beslut som innebär att högskola och kommuner gemensamt kan kraftsamla - för regionens bästa.

Anders Garpelin har haft en spännande resa från att ha varit psykologistuderande till att idag vara professor i pedagogik vid MDH. Han vill forska för att kunna förbättra för dem som har det svårt, framför allt barn och ungdomar, och han drar sig inte för att stå för sin åsikt.

Tävla med dina forskningsresultat i Idélabs årliga idétävling. I år finns nämligen en tävlingskategori – Nyttiggörande av forskningsresultat - specifikt för dig som är doktorand eller forskare vid MDH. Sista dag för att lämna in ditt bidrag är den 30 oktober.

En ny samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik byggs upp på MDH. Redan i dag pågår flera forskningsprojekt på MDH som kan hänföras till området hälsa- och välfärdsteknik. Högskolans starka kompetenser inom teknik, hälsa och välfärd innebär goda möjligheter att vidareutveckla forskningen som redan idag bedrivs inom området.

Industriella kommunikationssystem har höga krav på tillförlitlighet och fördröjning. Trådlösa system har större flexibilitet men är också mindre tillförlitliga. Hur kan man använda trådlös kommunikation i industrin för att utveckla flexibla men ändå pålitliga system?

Joakim Netz, MDH-forskare i Industriell ekonomi och organisation, är utvald som en av fem finalister i en av världens högst rankade konferenser som arrangeras av organisationen Strategic Mangagement Society. I år arrangeras den i Atlanta. Totalt har 1670 bidrag skickats in till konferensen.

MDH:s vision är att bli en excellent samproducerande högskola till 2016. En av punkterna inom kraftsamlingsarbetet handlar om hur högskolan kan förtydliga och bättre samordna sättet vi arbetar med samverkan och samproduktion på - både internt och externt. Som ett led i detta beslutade rektor tidigare i höst att anlita en konsult som får i uppdrag att utreda Enheten för externa relationer, EER, och dess verksamhet. Nu har rektor fattat beslut om utredningsdirektiv som visar mer exakt hur genomlysningen kommer att gå till.

Kommer vi om några år att åka med eldrivna höghastighetståg eller få se lastbilar som går på elektriska vägar? Dessa och andra alternativ till framtidens transporter presenteras och diskuteras under seminariet Framtidens transporter idag på Mälardalens högskola.

Anders Wikström vid Mälardalens högskola (MDH) har inom ramen för sin doktorsavhandling anpassat en metod hämtad från filmindustrin, storyboard, för att hjälpa företag definiera korta projektbeskrivningar, ”briefs”, som utgår från människors behov i en specifik situation.

Hur kan personer med utvecklingsstörning få stöd till ett bra liv och en meningsfull vardag? Här har personalen en viktig uppgift. Men för att kunna lyckas måste de ha rätt stöd och verktyg.

Gordana Dodig-Crnkovic har blivit befordrad till professor i datavetenskap vid Akademin för innovation, design och teknik. Hennes forskning handlar om beräkningsmodeller av informationsprocesser. Hon undervisar i relaterade ämnen inom forskarutbildningen och grundutbildningen vid Mälardalens högskola.

MDH:s vision är att bli en excellent samproducerande högskola till 2016. En av punkterna inom kraftsamlingsarbetet handlar om hur högskolan kan förtydliga och bättre samordna sättet vi arbetar med samverkan och samproduktion - både internt och externt. Som ett led i detta har rektor beslutat att anlita en konsult som får i uppdrag att utreda Enheten för externa relationer, EER, och dess verksamhet.

Mälardalens högskola har fått en ny professor inom vårdvetenskap, Inger K. Holmström. Ingers expertområde inkluderar bland annat patientcentrerad vård, vårdmötet och vårdkommunikation samt kompetensutveckling. Speciellt fokus ligger på patientsäkerhet i telefonrådgivningssamtal. Metodologiskt sett har hon ett stort intresse för kvalitativa forskningsansatser.

Idag finns en omfattande volym av forskning inom området av såväl seniora forskare som doktorander som kan hänföras till hälso- och välfärdsteknik. Främst är det vid akademierna IDT och HVV som denna forskning bedrivs.

Peter Sunehag, forskare vid Australien Nationella Universitetet i Canberra och med sina rötter i Västerås gav i onsdags en spännande gästföreläsning inom belöningsbaserad maskininlärning (BM).

Den nyzeeländska forskaren Sally Peters besöker just nu Mälardalens högskola för att bland annat tala på en konferens för totalt 450 lärare och förskollärare i Västerås och Eskilstuna den 15 och 16 augusti. – Jag hoppas att jag ska kunna dela med mig av mina erfarenheter och min forskning till de svenska deltagarna och att de ska kunna dra nytta av den forskning som finns inom området skolövergångar, säger Sally Peters.

Björn Karlsson är expert på solenergi. Han har arbetat och forskat på olika möjligheter att ta vara på den mest förnybara energikälla vi har i över 30 år. I dag kretsar hans forskning runt energieffektivisering av byggnader och förnybar energi, oftast med solen i centrum.

Paul Pettersson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola, har tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen CAV award 2013 för sin forskning kring modellering, simulering och verifiering av tidskritiska datorsystem och för utvecklingen av verktyget UPPAAL.

MDH medverkar i det internationella forskningsprojektet Giraffplus. Målet är en tryggare och friskare ålderdom och inom projektet utvecklas avancerade tekniska hjälpmedel för äldre i nära samarbete med användarna.

Utnyttja semestern till att bli smartare. Genom att röra på dig skaffar du dig fler – och intelligentare – hjärnceller. Dessa nya hjärnceller bildas nämligen i området där du fattar viktiga beslut, området är även centrat för minne och inlärning. Så ta en simtur och kom tillbaka från semestern smartare än någonsin.

IMIT:s styrelse, Institute for Management of Innovation and Technology, har beslutat att tilldela MDH-forskaren Joakim Netz sitt årliga stipendium på 25 000 kronor för goda forskningsinsatser av en ung och lovande forskare. – Stipendiet känns hedrande och ger mig energi att fortsätta mitt forskningsarbete, säger Joakim.

Bättre metoder för test av mjukvara i inbyggda datorer kan sänka utvecklingskostnaderna och öka produktkvalitén i svenska industriföretag. Därför satsar KK-stiftelsen 27 miljoner kronor på en ny forskningsmiljö vid bland annat Mälardalens högskola som ytterligare stärker den redan framstående forskningen inom inbyggda system.

Forskningsdagen – Science@MDH – mottogs mycket positivt av gymnasieelever i Eskilstuna och Västerås. Därför återkommer eventet i höst, men med ny moderator och nya forskare.

Ett helt nytt sätt att se på programmering framförs av forskaren Rikard Lindell vid Mälardalens högskola i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Personal och Ubiquitous Computing (PUC). Han ser på kod som det material av vilket programmeraren skapar programvara. Det gör programmering till design och ett hantverk.

Många, men ganska lugna aktiviteter som fungerar bra i hemmiljö, så ser fritiden ut för barn med funktionsnedsättning i Sverige. Att barnen själva får bestämma vilka aktiviteter de ska delta i är viktigt för att främja deras delaktighet. Det visar forskning av Anna Ullenhag, lektor vid sjukgymnastutbildningen vid Mälardalens högskola, som nu publiceras i den vetenskapliga tidskriften ”Disability & Rehabilitation”.

En felaktig funktion i ett tillförlitligt inbyggt system såsom i till exempel elektroniska styrsystem i flygplan eller bilens farthållare kan vara kostsamt och leda till fara för människor och omgivning. På grund av detta är det viktigt att säkerhetsställa att det inbyggda systemet uppnår alla kvalitetskrav vilket kan ske genom analys av systemets arkitektur.

Nyckeltal hjälper företag att uppnå sina mål. Men för att de ska göra bäst nytta måste de vara aktuella och förändras över tid. I sin doktorsavhandling “Managing change in performance measures within a manufacturing context” presenterar Mohammed Salloum åtta riktlinjer för att hantera förändringar som påverkar nyckeltalens relevans.

Runt omkring oss finns en mängd datorer som vi inte tänker på. De kallas inbyggda system och kan sitta i allt från mikrovågsugnar till väckarklockor. I exempelvis en bil kan det finnas upp till ett hundra sådana här inbyggda system, som utför så mycket som 800 olika uppgifter. Det är förstås kostsamt att bygga in så många datorer, så om samma processor kan utföra fler uppgifter kan man spara en hel del pengar. Detta har Nima Moghaddami Khalilzad forskat på under de senaste två åren, och den 13 juni är det dags för honom att försvara sin licentiatavhandling.

Framtidens internet, Internet of Things (IoT), är så mycket mer än dagens internet. Det förbinder traditionella datorer och ett stort antal smarta objekt eller nätverk såsom trådlösa sensornätverk. IoT, som är ett IPv6-nätverk, kommer att vara grunden för många tjänster och vårt dagliga liv kommer att bero på dess tillgänglighet och säkra drift. Just lösningar för säkerheten har Shahid Raza fokuserat på i sin doktorsavhandling vid Mälardalens högskola, där han som förste person har tagit fram lösningar för att säkra kommunikationen för resurssvaga sensornoder i framtidens internet.

I doktorsavhandlingen ”Quality of Test Design in Test Driven Development” undersöker Adnan Causevic vid akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens högskola (MDH) kvaliteten hos testfall producerade vid testdriven utveckling.

I ett realtidssystem är det nödvändigt att säkerställa att alla delar i systemet fungerar som de ska och vid exakt rätt tidpunkt. Om ett säkerhetskritiskt system inte fungerar i tid, såsom till exempel krockkudden vid en bilkollision, kan detta innebära en katastrof. Stefan Bygdes doktorsavhandling vid Mälardalens högskola (MDH) beskriver en metod för säkerhetskritiska system. Syftet är att göra systemen säkrare och kunna garantera att ett program kan slutföra sin uppgift inom en viss tidsram.

Den 28 maj beslutade rektor, i enlighet med Forsknings- och utbildningsstrategin att MDH ska genomföra en extern forskningsutvärdering. Namnet på utvärderingen kommer att vara MER14 vilket står för ”MDH:s Evaluation to improve Research quality".

I torsdags, 23 maj, invigdes Mälardalens högskolas nya forskningsprofil Inbyggda sensorsystem för hälsoteknik (ESS-H). Profilen sker i samverkan med nio företag och syftet är att stärka den svenska industrins kompetens och konkurrenskraft inom hälsoteknik. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 84 miljoner kronor.

I juni sker åtta stycken doktors- och licentiatavhandlingar vid MDH.

Måndagen den 27 maj har du möjlighet att lyssna till en av MDH:s nyinstallerade professorer, Lena Hellström-Färnlöf. Hennes installationsföreläsning/master class har titeln Sångarens förlustelser och vedermödor.

Forskning är till nytta för samhället och kan stärka tillväxt och konkurrenskraft. Men för att den ska komma till nytta måste det finnas ett samspel mellan högskola, näringsliv och offentlig sektor. Den 16-17 maj möts nästan 300 personer i Munktellstaden i Eskilstuna för att diskutera frågor om forskning, innovation, arbetsliv och nytta. Näringsminister Annie Lööf är en av huvudtalarna.

I samband med Akademisk högtid 26 april tilldelades de tre MDH-lärarna Niklas Friedler, Hillevi Gavel och Eric Hansen det nyinstiftade Pedagogiska priset. Den 15 maj är du välkommen att lyssna till hur dessa tre vinnare ser på sitt pedagogiska arbetssätt.

På lördag den 11 maj är det Fairtrade-dagen där rättvis handel kommer uppmärksammas över hela världen. Men forskning på Mälardalens högskola visar att fairtrade inte är oproblematiskt eftersom det handlar om västerländska idéer som ska användas i utvecklingsländer. Dessutom är det en företagsform som försöker kombinera vinstintresse med ideellt arbete.

MDH och Strängnäs kommun har upprättat ett samarbetsavtal som kommer att medföra utvecklingsmöjligheter för ungdomar och småföretagare i Strängnäs. Det högtidliga undertecknandet firas med bubbel och tårta på Näringslivskontoret, Campus Strängnäs, den 8 maj.

Monica Bellgrans arbete som forskare tagit henne på en resa runt om i Sverige och världen. Hon har arbetat vid flera lärosäten och även i industrin, något som hon anser berikar hennes forskning. Sedan 2012 är hon professor i produktionsutveckling vid Mälardalens högskola.

Bengt Stridh, gästforskare på MDH och som arbetar på ABB, har fått utmärkelsen Årets solenergipris för sin blogg om solcellsystem.

Varje människas sociala verklighet avgörs till stor del av hur vårt liv ser ut för stunden. Det gör att vi har flera ”jag” vi förhåller oss till. Det menar Helena Blomberg som bland annat forskat om hur människor som blivit mobbade på sina arbetsplatser beskriver sig själva och sin situation, under tiden de mobbades och efteråt.

Hur kan samverkan mellan MDH och Landstinget Västmanland stärkas för att förbättra utbildning, forskning och arbetsliv inom hälsa och välfärd? Kring detta diskuterade landstingsråd från Västmanland (S, V & MP) samt representanter från högskolan.

I fredags presenterades resultaten av Samhällskontraktet, ett framgångsrikt samarbete mellan Mälardalens högskola, Västerås stad och Eskilstuna kommun. Under fyra år har man gemensamt satsat på forsknings- och utvecklingsarbete inom bland annat skola och äldreomsorg. Under seminariet fick vi inblick i projekt som RoboCat, STOLT och Hållbar samhällsutveckling. Projekt som stärker högskolans forskning och utbildning och dessutom kommer till direkt nytta i de kommunala verksamheterna. Samhällskontraktets fyraåriga avtal är nu inne på sista året. Som avslutning på dagen inleddes därför samtal om hur samarbetet ska fortsätta, i en gemensam kraftsamling för regionens bästa.

Samhällsentreprenörer dyker upp där samhällstjänster eller gemensam service inte fungerar eller saknas. Den 11 mars hålls en debatt vid Mälardalens högskola (MDH) om vad som händer när entreprenörer kommer med innovativa lösningar på samhällsproblem, baserade på affärsmässiga metoder. Medverkar gör bland annat Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta, Anders Teljebäck, kommunalråd i Västerås och Caroline Drabe från Västerås Science Park.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har utvecklat robotkatten Robocat för att öka välbefinnandet och höja livskvaliteten för personer med demens i ett sent skede av sjukdomen. Den interaktiva och artificiella katten är unik genom sammanvävning av områdena vård och teknik.

Ökade utsläpp av koldioxid driver på växthuseffekten och klimatförändringarna. Men det finns teknik för att fånga in och lagra koldioxid i marken istället för att släppa ut den i luften. Forskare från Mälardalens högskola ska i ett nytt projekt utveckla och förfina den tekniken.

Mälardalens högskola (MDH) tillsammans med Swerea IVF och sju lärosäten fortsätter att driva Produktionslyftet genom ny finansiering om 25 miljoner kronor från VINNOVA. Syftet med projektet är att skapa ökad konkurrenskraft för små och medelstora företag i Sverige.

Mälardalens högskola har fått 1,2 miljoner i forskningsmedel från Ragnar Söderbergs stiftelse. Pengarna går till att undersöka varför vissa investeringsprojekt skiljer sig stort mellan budget och utfall och vilka konsekvenser det kan få.

Det europeiska trafiksäkerhetsprojektet SAFEWAY2SCHOOL, där Mälardalens högskola (MDH) ingår, har mottagit Stora Trafiksäkerhetspriset 2013. Projektmålet är att göra Europas skolvägar säkrare, från hem till skola och tillbaka hem.

Det europeiska trafiksäkerhetsprojektet SAFEWAY2SCHOOL, där Mälardalens högskola ingår, har nominerats och gått till final i Stora Trafiksäkerhetspriset 2013.

Två nya forskningsprofiler inom energi och hälsoteknik vid Mälardalens högskola (MDH) i samverkan med 15 företag ska utveckla hälsoteknik och förnybara energisystem. Två profiler som svarar mot utmaningar i välfärden både nationellt och internationellt. Totalt satsar KK-stiftelsen, MDH och företagen 143 miljoner kronor.

Efter ett par års forskarstudier är det nu dags för Han Song att försvara sin doktorsavhandling inom energi- och miljöteknik vid Mälardalens högskola. Hans forskning handlar om att hitta bra strategier för att producera mer energi på ett renare och grönare sätt.

DN, TT, SvD och Expressen. Aktuellt, Rapport, Text-TV, Ekot och P4 Sörmland. Det är några exempel på var MDH-professorn Jonas Stiers utredning om tävlingsgymnastikens ledarkultur har uppmärksammats de senaste dagarna. Den bild som träder fram av tävlingsgymnastiken och dess ledare är kritisk och visar på en ledarkultur som är allt annat än sund.

Prestandan i realtidssystem kan ökas genom att använda processorer med varierande hastigheter, enligt Abhilash Thekkilakattils licentiatavhandling ”Resource Augmentation for Performance Guarantees in Embedded Real-time Systems”, som han försvarade med lyckat resultat den 30 november.

I november kom Anatoliy Malyarenkos bok Invariant Random Felds on Spaces with a Group Action ut på Springer, som är ett framstående internationellt bokförlag inom Matematik, Teknik och naturvetenskap. Boken är ett omfattande matematiskt verk och tar upp matematiska objekt som används i många tillämpningar, exempelvis kosmologi och jordbävningsteknik.

För att stärka konkurrenskraften behöver företag arbeta med produktutveckling genom nya produkter. Minst lika viktigt är att hitta nya användningsområden och en annan mening för befintliga produkter, det vill säga ”innovation by meaning”.

Opera, design och datavetenskap är ämnen som kännetecknar de nya hedersdoktorerna vid Mälardalens högskola (MDH). I april 2013 kommer Birgitta Svendén, vd och operachef vid Kungliga Operan, Luciënne Blessing, professor vid Université de Luxembourg samt Kurt-Lennart Lundbäck, vd för Arcticus Systems att promoveras vid Akademisk högtid.

Den 15-16 november bjuder MDH in till en arenaträff för medlemmar i UniLink. Träffarna arrangeras varje år och används av medlemmarna som tillfällen att utbyta erfarenheter som till exempel samverkansarbetets innehåll och former. Temat för i år är Förankring – hur du på bästa sätt mobiliserar och legitimerar internt engagemang för samverkansfrågor.

Vetenskapsrådet har tilldelat Mälardalens högskola (MDH) cirka 15 miljoner kronor för fyra forskningsprojekt, två inom inbyggda system, ett inom utbildningsvetenskap och ett inom litteraturvetenskap.

Trådlös kommunikation finns inom många olika miljöer men inom industrin är efterfrågan ännu inte tillgodosedd. Om detta handlar Kan Yu licentiatavhandling som han försvarar den 16 oktober. Hans mål är att göra kommunikation i industrimiljö mer lättillgängligt genom tillägg av en felrättande kod.

Svenska tillverkningsföretag efterfrågar produktionssystem som snabbt kan hantera förändringar i såväl volymer som produkttyper och produktionsort. För att möta detta behov har Carin Rösiö, doktorand vid Mälardalens högskola (MDH), i sin doktorsavhandling tagit fram en modell för hur företag kan utveckla rekonfigurerbara produktionssystem.

Mälardalens högskola (MDH) medverkar i det europeiska forskningsprojektet MBAT, Combined Model-based Analysis and Testing. Projektet kommer att stärka transportsektorn genom framtagning av nya och effektivare tekniker för inbyggda system.

Behovet av att spara data och göra komplicerade databeräkningar ökar på grund av att dagens datorsystem kräver mer kraft än tidigare. Det är viktigt att överföringen av data i dessa processer sker på ett säkert sätt så att data inte försvinner eller blir stulen. Detta område handlar Mudassar Aslams licentiatavhandling om som han presenterar på Mälardalens högskola (MDH) den 9 oktober.

Den 22 september avgjordes finalen i årets matematiktävling Unga matematiker. I tävlingen deltog lag från Rinmanskolan i Eskilstuna, Nyköpings gymnasium och Rudbeckianska gymnasiet och Wijkmanska gymnasiet i Västerås.

Det europeiska forskningsprojektet EC DeEP, Design in European Policies, har startat med Mälardalens högskola (MDH) och Munktell Science Park som enda svenska partners.

Det råder delade meningar om hur kopplingen mellan omvärld och organisation ser ut. Somliga menar att omvärlden inte är något organisationen ska bry sig om, medan andra hävdar att omvärlden är en viktig påverkansfaktor för varje organisation.

Idag har du mer mjukvara i mobiltelefonen än vad som användes för Apollo-resorna till månen!

Under Forskarfredag på fredag 28 september kommer Monica Bellgran, professor inom produktionsutveckling, att prata om produktion i Sverige.

Varför är kunskap om robotik så viktigt och vad kan robotar ge för nytta i samhället? Det är några av de frågor Lars Asplund, professor inom datavetenskap vid Mälardalens högskola kommer ge svar på under ForskarFredag den 28 september.

Har du funderat på vad de nyaste forskningsrönen säger om vårt universum? De modernaste teorierna ser naturen som ett stort beräkningsmaskineri. Vad kan vi lära oss från denna approach som omfattar både levande och icke-levande natur?

Lördag den 22 september arrangeras Västerås Kulturnatt av Västerås stad. I år kommer Rikard Lindell, universitetslektor i datalogi på Mälardalens högskola (MDH) att vara en del av invigningen med sitt musik- och videoinstrument C3LOOPS.

Jonas Stier, professor i sociologi på Mälardalens högskola, har fått i uppdrag av Gymnastikförbundet att undersöka om tävlingsgymnaster utsätts för alltför hård press och om ledarkulturen är osund.

UKK deltar i International Science Program (Uppsala) och SIDA-program i matematik och i utbytte med Nepal i Matematik/Tillämpad Matematik inom IDEAS projektet.

Forskare vid Mälardalens högskola (MDH) har tagit fram nya metoder för hur företag kan arbeta mer miljövänligt i produktionen. De nya metoderna gör det möjligt att sänka utsläppen och minska energianvändningen.

Den 21 augusti höll Niclas Månsson sin docentföreläsning Låt skillnaden vara. Mot en pedagogisk polyvalens. Den handlade om varför vi betraktar vissa människor som mer annorlunda eller främmande än andra och vad det leder till.

Akademin för Innovation, design och teknik (IDT) vid Mälardalens högskola stärker sin forskningskompetens ytterligare genom att anställa fyra nya professorer.

För cirka 11 år sedan lämnade Nina sitt lärarjobb i Ryssland för att istället åka till Sverige och jobba som aupair. Hon är fortfarande kvar, men nu är hon doktor i handikappvetenskap vid Örebro universitet och undervisar i specialpedagogik på Mälardalens högskola.

För andra året i rad anordnade Mälardalens högskola och Västerås stad sommarpraktiken Hello People för gymnasiekillar. Tidigare har praktiken koncentrerat sig på vårdrelaterade program, men i år var även förskollärarprogrammet med. Eftersom programmen som är med är utvalda ur ett genusperspektiv passade även förskollärarprogrammet in.

Nu utlyser fakultetsnämnden nya medel för konstnärligt utvecklingsarbete för åren 2012 och 2013. Totalt utlyser nämnden 250 000 kronor och utskottet har som ambition att stödja flera olika forskningsprojekt.

I juni 2012 avslutades Mälardalens högskolas forskarskola PROGRESS då de fem sista doktoranderna i forskarskolan avlade sina doktorsavhandlingar. Forskarskolans inriktning har varit inbyggda system, vilket är Mälardalens högskolas spetsforskningsområde. Sedan hösten 2011 finns en ny forskarskola inom inbyggda system på Mälardalens högskola, ITS EASY.

Just nu genomför 25 gymnasiekillar sommarpraktik inom hälsa, vård, välfärd och utbildning på Mälardalens högskola i Västerås. De får kunskap om vad en sjuksköterska, sjukgymnast, folkhälsovetare, socionom och förskollärare arbetar med och information om dessa utbildningar. Praktiken, Hello People, är ett samarbete mellan Västerås stad och Mälardalens högskola.

Lena Marmstål Hammar, sjuksköterska och lektor i vårdvetenskap på Mälardalens högskola, har utsetts till Vårdalinstitutets profil sommaren 2012.

Kimmo Eriksson är professor i matematik vid Mälardalens högskola sedan 1999. Men inte nog med det, nu är han också bloggare på Vetenskapsrådets nya webbplats Curie.

Den 9 maj arrangerade Karriärtorget en avslutningskväll för de arbetsgivare och studenter som deltagit i årets mentorprogram. Under kvällen utsågs årets mentor och adept till dem som haft det mest lyckade samarbetet.

Hur mycket vill du kunna spara på att köra tvättmaskinen på natten istället för på dagen – räcker det med 3 kronor per tvätt eller vill du spara minst 20 kronor? Detta vill forskare på Mälardalens högskola ta reda på genom en enkät som de närmaste veckorna når 1000 hushåll i Eskilstuna. Svaren ska hjälpa till att ta fram framtidens elavtal där konsumenter lättare ska kunna påverka sina elpriser.

Batu Akan, forskarstudent i datavetenskap vid Mälardalens högskola, har blivit utsedd till Global Swede av Utrikesdepartementet. Som Global Swede kommer han att vara representant för Sverige i sitt hemland Turkiet och fungera som ambassadör för Sverige och den högre utbildningen.

Professor Angie Hart från universitetet i Brighton kämpar för att utsatta barn ska få stöd. För att klara motgångar bättre anser hon att barn behöver skratt, en omtyckt hobby och ett varaktigt engagemang av någon vuxen som bryr sig om dem. Under det kommande året är hon gästprofessor på en professur till Alva Myrdals minne vid Mälardalens högskola (MDH).

För att möta de utmaningar som finns i skolan riggas nu Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL). Initiativtagarna till satsningen är MDH, Västerås stad och Eskilstuna kommun men alla kommuner i regionen är inbjudna. I satsningen går högskolan in med sina främsta skolforskare. Totalt satsas 40 miljoner kronor.

Kerstin Isaksson, professor i psykologi på Mälardalens högskola, har nyligen släppt boken Arbets- och organisationspsykologi tillsammans med fem andra författare.

Professor Angie Hart från universitetet i Brighton är känd för sitt hängivna arbete med utsatta barn och familjer i nära samarbete med kommunens välfärdssystem. Den 2 april inleder hon sin gästprofessur till Alva Myrdals minne vid Mälardalens högskola.

De företag som lyckas bäst i dag är de som skapar nya marknader genom att radikalt förnya sina produkter och därmed orsaken till varför kunderna köper och använder produkten. Professor Roberto Verganti, tidigare forskare vid Harvard Business School, är expert på området och har precis börjat sitt arbete vid Mälardalens högskola.

Regionförbundet Sörmland ger nu klartecken att de medfinansierar Mälardalens högskola (MDH) med 2,5 miljoner kronor. Pengarna ska användas till att säkerställa att MDH får behålla examinationsrätten för utbildningar inom hälsa, vård och välfärd. Ett glädjande besked för regionen som behöver sjuksköterskor.

Tidigare MDH-forskaren Johan Kraft blev Årets innovatör vid Guldstänk-galan igår. - Det är oerhört smickrande att få en så fin utmärkelse från sin hemstad. Det är också ett kvitto på att vi gör något bra, säger Johan Kraft.

Johan Kraft är MDH-forskaren som blev företagare. Nu kan han bli Årets innovatör vid Guldstänk-galan.

Nu finns ett ramverk för att hantera och dela information för att på ett effektivt sätt ta fram smarta produktionssystem i tillverkningsföretag. Det gör att nya produkter snabbare kan nå ut på marknaden, vilket kan ge värdefulla konkurrensfördelar.

Tidspressen är hög och oväntat många har utsatts för våld på jobbet. Det visar forskning om sjuksköterskan i kommunernas äldreomsorg från Mälardalens högskola. Den visar också att kompetensen och kamratandan är god men att det behövs mer resurser från kommunerna för att säkra äldrevården.

Jonas Stier har blivit befordrat till professor i sociologi, med inriktning mot gränsöverskridandets och identitetsskapandets socialpsykologi.

För andra året i rad besökte elever från Vård- och omsorgscollege i Västmanland, Mälardalens högskola för att få veta mer om högskolestudier i allmänhet och om folkhälso-, sjukgymnast-, sjuksköterske- och socionomprogrammen i synnerhet. Att denna VIP-dag ger effekt visade sig direkt efter förra årets arrangemang.

En ny forskarskola, Innofacture, vid Mälardalens högskola (MDH) ska samverka med åtta av landets största tillverkningsföretag. Syftet är att stärka svensk konkurrenskraft på den globala marknaden. Hela projektet är unikt då det fokuserar både på innovation och produktion för att utveckla produktionsprocesser i företagen.

På uppdrag av regeringen gör högskoleverket nationella utvärderingar av samtliga högskoleutbildningar som leder till minst kandidat- eller yrkesexamen. Från Mälardalens högskola har två professorer blivit uttagna som experter, Sture Packalén i tyska och Eva Sundgren i svenska/nordiska språk.

Under morgondagens deltävling, 11 februari, av Melodifestivalen i Göteborg kommer mellanakten att utgöras av elektronisk musik på ett nytt musik- och videoinstrument som tagits fram av Håkan Lidbo, Quantum White och Rikard Lindell på Mälardalens högskola (MDH). Instrumentet visas då på tv för första gången.

Mälardalens högskola (MDH) och Kungliga tekniska högskolan (KTH) har startat ett samarbete inom forskningsområdet produktionsteknik i och med projektet XPRES, Excellence in Production Research. Nu har XPRES samlat ett 200-tal till konferens och invigning av ett nytt labb.

Den 17 januari blev Andreas Ryve utnämnd till professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola(MDH). Det gör honom till den yngste professorn i ämnet i hela världen. Eftersom forskning inom matematikdidaktik typiskt blir bättre om man jobbat som lärare i skolan under ett antal år är professorerna ofta lite äldre.

Ett nytt forskningsprojekt om yrkesstolthet har startat på Mälardalens högskola. Kommunerna står inför stora utmaningar när det gäller att rekrytera unga i framtiden. Därför har Västerås stad, Eskilstuna kommun och högskolan inlett ett forskningssamarbete för att undersöka hur kommunerna kan bli mer attraktiva arbetsgivare.

Visst är vi medvetna om att vi pratar på olika sätt i formella och informella situationer, men frågan är om vi förstår hur mycket vi styr vårt språk för att passa in, för att utöva makt eller för att påverka hur andra ser på oss.

För några veckor sedan tilldelades Björn Lisper, professor inom i datateknik på IDT och Marcelo Santos, doktorand på IDT ett pris för bästa artikel vid konferensen Workshop on Compositional Theory and Technology for Real-Time Embedded Systems, i Wien, för deras artikel "Sequential composition of execution time distributions by convolution". Medförfattare till artikeln är Veronica Lima och George Lima.

Personer med grav demenssjukdom reagerar ofta med motsträvighet och aggressivitet under omvårdnad. Men en ny studie visar att aggressiviteten minskar när vårdpersonalen sjunger för och tillsammans med dem med så kallad vårdarsång. Att sjunga förbättrar även kommunikationen och mötet mellan personer med demens och deras vårdare.

Karin Röding, rektor för Mälardalens högskola, är dagens gästbloggare på Näringsdepartementets blogg.

Under gårdagen fick Mälardalens högskola det positiva beskedet att fyra nya forskningsprojekt beviljats nära 15 miljoner kronor i finansiering från KK-stiftelsen, stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. KK-stiftelsen delade ut nära 60 miljoner kronor till forskning med näringslivet och Mälardalens högskola fick den högsta tilldelningen.

Den 7 december arrangerades Kunskapsdagarna på MDH i Västerås.

Lars Asplund, professor inom robotik på IDT vid Mälardalens högskola har nyligen släppt en efterlängtad bok inom ämnet robotik. Bokreleasen, där Lars Asplund berättar om boken, sker imorgon, torsdag den 8 december i högskolebiblioteket på Mälardalens högskola i Västerås.

Företag samarbetar allt mer med varandra men det är ingen enkel uppgift att navigera mellan att vara tydlig i relationer till samarbetspartners och att vara flexibel inför oväntade möjligheter som samarbetena erbjuder. Love Börjeson, doktorand på Mälardalens högskola, har i sitt avhandlingsarbete kommit fram till att medarbetare som jobbar med företagssamarbeten ofta blir anklagade för svek från samarbetspartners som tycker att man lovat för mycket.

Den 10-11 oktober kastar Mälarbåten loss igen och Mälardalens högskola medverkar bland annat med ett seminarium om innovationer i vård och omsorg.

Den 13 september gör riksdagens förste vice talman, Susanne Eberstein (S), ett besök på Mälardalens högskola i Västerås. Det är ett led i högskolans arbete med att uppmärksamma politiker vilka utmaningar högskolan står inför.

Överbelastade väg- och tågnät gör att transportsystem under mark blir allt mer populära. Men med fler tunnlar följer större risker för allvarliga olyckor där det kan vara svårt att utrymma resenärerna på kort tid. För att bättre kartlägga brandutveckling och möjlighet till räddningsinsatser i tunnlar kommer fyra fullskaliga brand- och explosionsförsök att göras utanför Arvika, inom projektet METRO som leds från Mälardalens högskola.

När höstterminen startar om några veckor börjar de nya läroplanerna att gälla med det nya ämnet entreprenörskap. Men ämnet har redan väckt debatt och det finns en osäkerhet kring hur undervisningen i ämnet ska se ut. Den 19 augusti arrangerar Nätverket LiFE (Lärande I och För Entreprenörskap) och Idélab vid Mälardalens högskola en icke-konferens om entreprenöriellt lärande.

Karin Röding tog ordet i Almedalsdebatten. Inbjuden av bland andra Vinnova och Teknikförtagen fick högskolans rektor möjlighet att bidra med viktiga perspektiv på dagens forskningspolitik.

Mälardalens högskola åker till Gotland och Almedalsveckan. Där tar högskolans rektor Karin Röding plats i paneldebatter om svensk forskningspolitik, allt för att stärka argumenten för en höjd forskningsfinansiering.

Högskoleverket har beslutat att ge Mälardalens högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen samt mastersexamen inom området hälsa och välfärd. Beskedet kom idag och det innebär att Mälardalens högskola nu får examensrätt för forskarutbildning inom området hälsa och välfärd, vilket är en viktig milstolpe i högskolans utveckling.

Projektet NovaMedTech beviljades i veckan finansiering från Tillväxtverket i ytterligare 3 år. Projekt omsluter totalt 57,8 MSEK och innebär en satsning på entreprenörskap inom medicinsk teknik. Projektet utgör ett samverkansprojekt mellan akademier, näringsliv, vård och omsorg från fyra olika län i Sverige. Mälardalens högskola är en av huvudaktörerna i projektet.

Mälardalens högskolas samarbetsprojekt Automation Region har av Europeiska Socialfonden tilldelats tio miljoner för ett kompetensutvecklingsprojekt inom området automation. Syftet med projektet är att stärka anställda och företagens konkurrenskraft.

I måndags, den 13 juni, anlände 25 gymnasiekillar för att påbörja sin sommarpraktik inom hälsa, vård och välfärd på Mälardalens högskola. Under fyra sommarveckor får dessa killar möjlighet att skaffa sig kunskap om vad en sjuksköterska, sjukgymnast, folkhälsovetare och socionom arbetar med och få information dessa utbildningar.

Under veckan har Regionalfonden beviljat stöd till Mälardalens högskola genom projektet minSTInnovation i Mälardalen på 2 miljoner kronor. – Tack vare de nya forskningspengarna kommer vi att kunna utveckla vår verksamhet och hjälpa små och medelstora företag att omsätta våra kunskaper i deras verksamhet, säger Anders Martinsen, processledare på minSTInnovation.

Det är inte genom att räkna på egen hand som elever blir bra på matematik, utan det krävs mer lärarledda samtal och diskussioner. Det säger Andreas Ryve, matematikforskare vid Mälardalens högskola, som medverkade i Sveriges televisions Rapport igår.

Tillväxtmotorn är Mälardalens högskolas projekt som erbjuder ledare av Sörmlandsföretag med upp till 50 anställda möjligheten att utvecklas och växa. Initiativet togs förra året och eftersom projektet varit en stor succé fortsätter Tillväxtmotorn ytterligare ett år med nya medel. Sparbanken Rekarne, Sparbanksstiftelsen Rekarne och Sörmlands Sparbank går in med 500 000 kronor och Eskilstuna kommun med 200 000 kronor.

I fredags brann det i Tistgruvan utanför Sala. Branden var planerad och en del av ett världsunikt forskningsprojekt för att se hur bränder utvecklas i arbetsfordon under mark.

Igår, tisdag den 17 maj arrangerade Mälardalens högskola forskningsdebatten ”Hjärnbrist” i riksdagen. Över 120 personer samlades från näringsliv, offentlig sektor, forskningsfinansiärer, politiken och från andra lärosäten – för att prata om framtidens forskningspolitik. Det blev en levande och livlig diskussion kring konsekvenser av dagens forskningspolitik.

Forskningsanslagen har aldrig varit större. Men samtidigt hotas såväl landets kompetensförsörjning som konkurrenskraft, om dagens forskningspolitik får fortsätta. Forskningsresurser ligger oanvända samtidigt som vissa lärosäten har svårt att uppfylla kraven på ökad kvalitet och behålla sina examensrätter. Nu reser sig företrädare för näringslivet, offentlig sektor, forskare och rektorer och går gemensamt ut i en ”Vitbok i färg” för att belysa den allvarliga problematiken. Vitboken presenteras i en forskningsdebatt i riksdagen den 17 maj.

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, delar ut över 7 miljoner kronor till nydisputerade forskare som bedöms ha potential att bli framtidens forskningsledare. Trots många sökanden lyckades Mälardalens högskola få nära hälften av forskningspengarna, 3,5 miljoner, och är därmed det lärosäte som får högst utdelning från stiftelsen.

Mälardalens högskola är bland de bästa högskolorna i Sverige på att samverka med näringsliv och offentlig sektor. Nu är det dags att berätta för andra högskolor, kommuner och företag om våra goda resultat. Mälardalens högskola har blivit inbjuden att lära ut kunskaper och metoder vid den nationella konferensen Högskola och samhälle i samverkan (HSS).

2011 års hedersdoktorer vid Mälardalens högskola heter Björn Stigson och Paola Inverardi. De har gjort betydelsefulla insatser inom områdena hållbar utveckling och programvaruteknik.

Åtta företag och 14 doktorander ingår i en ny, sjuårig forskarskola inom inbyggda system, vid Mälardalens högskola. Enligt finansiären KK-stiftelsen är det ”en företagsforskarskola med mycket hög industrirelevans.” Även Svenskt Näringsliv understryker nyttan av ett nära samarbete mellan doktorander och företag.

Forskare på Mälardalens högskola besökte, tillsammans med andra svenska forskare och företagare, bland annat Eva Myrin, VD för Växtkraft, nyligen Kina i syfte att bland annat se över hur man arbetar med biogas.

Att använda mikrovågor istället för röntgen, som idag är standardmetod vid mammografiundersökningar, innebär många fördelar - framför allt möjligheten att ställa en säkrare diagnos. Det menar forskare vid Mälardalens högskola, som nyligen fått 1,6 miljoner från KK-stiftelsen för att utveckla mätutrustning för så kallad mikrovågsavbildning.

Läs en intervju med Thomas Nolte, februari månads forskare i MDH:s artikelserie om aktuella forskare på högskolan:

Vetenskapsrådet arrangerar regelbundet så kallade kvartalsseminarier inom humaniora och samhällsvetenskap. Dessa seminarier tv-sänds i programserien UR Samtiden där de utgör ett mycket omtyckt inslag. Enligt uppgift ses varje program av uppskattningsvis 20 000 – 25 000 personer i Kunskapskanalen och därtill ska läggas repriser och övriga medier.

Den 21 januari reser en forskargrupp från Mälardalens högskola ner till Sydafrika för att dra igång ett nytt energiprojekt, som fått 4,2 miljoner kronor från SIDA. Målet är att ta fram nya lösningar för att generera el i avlägsna områden i utvecklingsländer.

Riksrevisionen presenterar idag en rapport där man granskat outnyttjade forskningsmedel. Myndigheten konstaterar att det finns 12,8 miljarder oförbrukade forskningsmedel i de större universitetens kassakistor. Istället för att dessa forskningsresurser kan användas för att skapa nytta och tillväxt, samlas de på hög.

Forskare vid Mälardalens högskola står bakom en ny SOU-rapport om hedersrelaterad problematik i skolan.

Stiftelsen för Strategisk Forskning har utnämnt forskaren Thomas Nolte, 33, vid Mälardalens högskola, till den prestigefyllda titeln Framtidens forskningsledare. Prispengarna på 10 miljoner kronor ger honom möjlighet att stärka sin forskargrupp inom inbyggda datorsystem, samtidigt som utmärkelsen tydligt placerar Mälardalens högskola på både den nationella och internationella kartan över excellent forskning.

Efter ett nytt beslut från Högskoleverket får Mälardalens högskola tillstånd att utfärda doktorsexamen och licentiatexamen inom områdena inbyggda system, innovation och produktrealisering, miljö-, energi- och resursoptimering, industriell ekonomi, arbetsliv och styrning samt inom didaktik.

Att ha roligt är både bra och viktigt för personer med långvarig smärta. Det hjälper personen att hantera sin situation. Det menar forskaren Åsa Skjutar som i fredags disputerade vid Karolinska Institutet med en avhandling om patienters behov vid rehabilitering och hantering av långvarig smärta.

Under 1,5 år har Gisela Mohr, professor i arbets- och organisationspsykologi vid universitetet i Leipzig, haft det hedrande uppdraget som gästprofessor till minne av Alva Myrdal, vid Mälardalens högskola. Fredagen den 10 december berättar Gisela Mohr om sin forskning och sina nya intryck för representanter för Eskilstuna kommun.

USA:s ambassadör i Stockholm, Matthew Barzun, kom till Mälardalens högskola i förra veckan för att inspireras och skapa nya kontakter.

Rekordhöga elpriser har blivit en allt vanligare konsekvens när vinterkylan slår till. Men vilka förutsättningar krävs egentligen för att man som konsument ska vara villig att anpassa förbrukningen efter tillgången på el? Det ska forskare vid Mälardalens högskola nu undersöka i ett storskaligt projekt, som fått 5,5 miljoner kronor från Energimyndigheten.

Interaktiva robotar, 3D-sjökort och nya söktekniker för multimedialt innehåll. Det är några av programpunkterna när Mälardalens högskola den 25 och 26 november för första gången står värd för en nationell konferens inom datorgrafik.

I den hårda konkurrensen i Vetenskapsrådets stora utlysning av forskningsmedel inom natur- och teknikvetenskap kammar Mälardalens högskola hem 16 miljoner kronor under en fyrårsperiod. Pengarna går till forskning om inbyggda datorsystem och matematik.

När till exempel en bank ska ställa ut (d.v.s. sälja) en option måste de bestämma priset för den. Men det är komplicerat att värdera optioner, särskilt när det rör sig om så kallade Amerikanska optioner, eftersom ägaren när som helst kan köpa eller sälja underliggande till ett förutbestämt pris. Robin Lundgren vid Mälardalens högskola har tagit fram en modell för att handlarna lättare ska kunna beräkna värdet på optionen.

Imorgon torsdag gästas Mälardalens högskola av Etienne Wenger, framstående teoretiker inom social inlärningsteori och teorins tillämpning i olika organisationer.

I dag onsdag samlas över 100 representanter från landets lärosäten och andra aktörer i utbildningssamhället på Mälardalens högskola i Eskilstuna för den årliga SUHF-konferensen. Jan Björklund, utbildningsminister och vice statsminister med ansvar för högskola och forskning, håller i öppningsanförandet och under sitt besök på MDH passar han även på att träffa högskolans ledning.

Undervattensrobotar, innovativa automationslösningar, produkter med inbyggda system… Utbudet på Tekniska Mässan i Stockholm den 19-22 oktober är både brett och spännande. Mälardalens högskola finns representerad på flera håll, bland annat genom högskolans samarbetsprojekt Automation Region och minST, och forskningsprofilerna Mälardalen Real-time Research Centre, MRTC, och Intelligent Sensor Systems, ISS.

17 studenter från programmet Rumslig gestaltning på Mälardalens högskola börjar nu bli flygfärdiga, och har nyligen läst en kurs i projektledning. Nu ska de få använda sina kunskaper genom att undervisa, inspirera och samarbeta med 84 elever i årskurs 8 på Odlarskolan i Eskilstuna i en kurs som heter Kreativitet och idé.

Samhällskontraktet* har under det gångna året inventerat intressanta projekt runt om i regionen och valt ut tio projektidéer, som utvecklats i samverkan mellan högskolan och kommunerna. Fyra av dessa får nu dela på 1,3 miljoner kronor.

Kurt Wallnau, verksam vid den världsledande institutionen inom programvaruteknik: Software Engineering Institute vid Carnegie Mellon University i USA , disputerar vid Mälardalens högskola den 30 september. Hans forskning visar lovande resultat för utformningen av framtidens programvarusystem.

Den döende svanen rör sig ömsom harmoniskt och böljande, ömsom dramatiskt och hetsigt i takt till Tjajkovskijs mäktiga musik från baletten Svansjön. Men det är ingen vanlig balettdansös utan en robot i form av en svan, skapad vid Mälardalens högskola och koreograferad av en professionell dansare.

Den döende svanen rör sig ömsom harmoniskt och böljande, ömsom dramatiskt och hetsigt i takt till Tjajkovskijs mäktiga musik från baletten Svansjön. Men det är ingen vanlig balettdansös utan en robot i form av en svan, skapad vid Mälardalens högskola och koreograferad av den professionella dansaren Åsa Unander-Scharin. Den 23-26 september visas svanroboten för första gången upp för allmänheten under Sveriges största bokmässa i Göteborg.

Under Mälarbåten 2010, där företag, kommuner och organisationer knyter kontakter och diskuterar viktiga framtidsfrågor arrangerade Samhällskontraktet en paneldebatt med rubriken Jakten på den rätte! - Utbildning och matchning på framtidens arbetsmarknad.

Mälardalens högskola har tillsammans med Sörmlands Sparbank och Sparbanken Rekarne startat ett tillväxtprojekt för att få företag i Södermanland att utvecklas ytterligare.

Bilar, tåg, telefonväxlar och industrirobotar är idag i hög grad beroende av inbyggda datorsystem, och när fel inträffar i dessa får det allvarliga och kostsamma konsekvenser. Johan Kraft, doktorand vid Mälardalens högskola, har tagit fram en ny metod för att förutse och förebygga problem i komplexa mjukvarusystem.

Familj i grön miljö, Utevistelse för dementa och Hund i vården. Det är tre av de projektidéer som presenteras vid Samhällskontraktets workshop om framtidens vård och omsorg fredagen den 16 juni i Borgåsund, lägligt placerad mitt emellan Eskilstuna och Västerås.

I den globala konkurrensen är outsourcing en allt mer vanlig strategi, för svenska företag, att reducera kostnader och fokusera på sin kärnverksamhet. Tillsammans med Ericsson och ABB ska Mälardalens högskola fördjupa kunskapen kring hur företag kan uppnå effektivitet inom outsourcing och offshoring. I projektet kommer de att studera nya sätt att distribuera forskning och produktutveckling över organisatoriska såväl som geografiska gränser. Forskningsprojektet finansieras med ett anslag från KK-stiftelsen på 4,5 miljoner kronor, fördelat på tre år.

Mälardalens högskola, Kungliga Tekniska högskolan och Swerea har erhållit 80 miljoner kronor i nya fakultetsmedel för att tillsammans bygga upp en världsledande forskning inom produktionsteknik. Det gemensamma forskningsprojektet XPRES har kickoff idag den 8 juni.

Högskolans forskningsprofil Innovation och produktrealisering, IPR, har beviljats sammanlagt 12,5 miljoner kronor från KK-stiftelsen för två forskningsprojekt. Projekten syftar till att skapa nya metoder för design och visualisering inom industrin, och att hitta effektiva vägar att nå ut globalt med forskningsresultat.

Forskargruppen i robotik vid Mälardalens högskola har i flera år arbetat med datorseende i 3D-format, ett område som blivit allt populärare, inte bara inom robotik, utan även när det gäller film och övervakningssystem. Den 31 maj håller Lars Asplund, professor i datavetenskap, och hans forskarkollegor en workshop om grundtekniken för 3D vision.

I juni står Sverige står som värd för den globala framtidskonferensen Rework the world som sker i Tällberg. 100 inspirerande projekt från hela världen har valts ut för sin potential att skapa jobb för unga och bidra till ett hållbart samhälle.

Mälardalens högskola och Lunds tekniska högskola har tillsammans med fyra svenska tillverkningsföretag med global verksamhet tilldelats 6 miljoner kronor från Vinnova för ett forskningsprojekt kallat ”PROLOC - Strategisk produktionslokalisering under produktens livscykel”.

Nu är det vetenskapligt bevisat. En bra chef ökar chansen till att du och dina arbetskamrater upplever en bättre hälsa och har lägre sjukfrånvaro. Det visar en undersökning inom ämnet folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Undersökningen är den hittills största som har gjorts i ämnet i Sverige och bygger på enkätsvar från 10 000 kommunanställda inom vård och omsorg i totalt 60 kommuner.

Att vara äldre och multisjuk innebär en kamp för att få en fungerande vardag, för att bevara sin identitet, självständighet och värdighet. De kroppsliga besvären upplevs som en otrygghet och man känner en ovisshet om hur livet förändras och så småningom går mot sitt slut. I en ny avhandling uppmärksammar Martina Summer Meranius, doktorand i vårdvetenskap vid Mälardalens högskola, äldre multisjukas livssituation.

Robotdalen och Mälardalens högskola har tillsammans med bland annat Volvo CE, ABB Robotics, SKB, Solö Mechanical Solutions och Westermo, startat ett nytt projekt kallat Lean Automation. Totalt sett satsas 1,3 miljoner kronor per år från Robotdalen och lika mycket i industristöd för forskning som kan bidra till att utveckla ny teknik, metoder och modeller för att möjliggöra automation inom nya tillämpningar och i nya branscher.

Mälardalens högskola har tillsammans med SWEREA IVF och flera företag inom tillverkningsindustrin i Mälardalen tilldelats 6 miljoner kronor från Vinnova för ett forskningsprojekt kallat ”Kaikaku”, ett japanskt begrepp för innovativ produktionsutveckling.

Det är tillfället som avgör om en patient är delaktig i sin vård på akutmottagningen. Detta trots att såväl Hälso- och sjukvårdslagen som Socialstyrelsens årsrapport (2009) betonar patientdelaktighet. Vårdarnas tid och mängden patienter är det som påverkar möjligheten att vara delaktig. Det visar en ny avhandling skriven av Catharina Frank, adjunkt vid Mälardalens högskola, som ger en bild av hur patientdelaktighet uppfattas av patienter och vårdare på akutmottagningen.

Forskare vid Mälardalens högskola och Umeå universitet har i en studie undersökt fördelningen av föräldraledigheten mellan svenska pappor och mammor, samt vilka motiven är för att dela föräldraledigheten.

Alla har inte samma förutsättningar när det gäller att ta till sig information. Hur kan man då utforma informationen för att inte utestänga vissa grupper, exempelvis synskadade? Det är en central fråga när Mälardalens högskola, i samarbete med Punktskriftsnämnden, arrangerar konferensen Multimodal Learning Processes den 21-22 april.

Tanken med årets studentprojekt på civilingenjörsprogrammet i robotik vid Mälardalens högskola är att på sikt bidra till en bättre miljö. Den typ av robot, som 15 sistårsstudenter just nu arbetar intensivt med, ska kunna navigera under vatten och så småningom söka upp dumpat miljöfarligt avfall. Under Robotikdagen, tisdagen den 13 april, presenteras halvtidsresultatet av projektet för robotikintresserade gymnasieelever.

Den 12-16 april samlas industriföreträdare och forskare från hela världen i Stockholm under en konferensvecka om inbyggda datorsystem, CPSweek 2010. Forskningscentret MRTC, Mälardalen Real-Time Research Centre vid Mälardalens högskola, håller på måndagen ett seminarium med fokus på industriella utmaningar. En av talarna är Janis Platbardis, känd från TV-programmet Draknästet där han fick stort genomslag för sin idé om övervakningssystem inom livsmedelsindustrin.

Tidigare i veckan presenterade högskole- och forskningsminister Tobias Krantz den så kallade autonomiutredningen, en proposition om ökad frihet för universitet och högskolor.

Som enda representant för ett svenskt lärosäte har Paul Pettersson, professor i realtidssystem vid Mälardalens högskola, blivit invald i styrgruppen för Artemisia, ett EU-initiativ för inbyggda system som förfogar över forskningsmedel på drygt två miljarder euro.

Onsdagen den 24 februari arrangerar Mälardalens högskola, tillsammans med företaget CC Systems och Kungliga Tekniska högskolan, en heldag om funktionssäkerhet i produkter med inbyggda system, till exempel robotar.

Fredagen den 19 februari träffas över 100 personer anställda från Mälardalens högskola, Västerås stad och Eskilstuna kommun till en workshop som fokuserar på hur vård, omsorg och socialt arbete ska se ut i framtiden.

I boken Fram träder Bergslagen, nyligen utgiven vid Mälardalens högskola, analyserar 15 författare från olika lärosäten regionen Bergslagen i ljuset av aktuell forskning inom områden som informationsdesign, historia och kulturgeografi.

Projektet, som drar igång den 17 februari, är ett samarbete mellan Skiljeboskolan i Västerås, Odlarskolan i Eskilstuna, Idélab och Samhällskontraktet vid Mälardalens högskola samt projektet Entreprenörskap i skolan i Västerås.

En lärare märker att han undervisar pojkar och flickor olika. En läkare känner att hon ger vård på olika sätt beroende om patienten är född i Sverige eller i ett annat land. Det här är två exempel som skulle kunna vara tagna direkt från verkligheten. Nu ska Mälardalens högskola utbilda yrkesverksamma från Sörmland, Västmanland och Örebro i jämställdhet och mångfald, stora och viktiga men ofta svåra frågor på arbetsplatser runt om i länet.

Sarah Wägnert, undersköterskan som gjorde skillnad genom att ta ställning för de svaga och utsatta, och Karin Ljungström, forskningschef som bland annat vidareutvecklat pacemakern, har utsetts till hedersdoktorer vid Mälardalens högskola. Tillsammans kommer de att stödja högskolans bredd inom området hälsovetenskap.

Genom övningar kan barn öka sin medvetenhet om andras känslor och sin respekt för djur. Det menar beteendevetaren Malin Angantyr och forskaren Jakob Eklund, båda vid Mälardalens högskola. Deras utvärdering av ett pågående projekt visar att empatiträning av barn ger en positiv effekt, särskilt för pojkar.

Idélab och Samhällskontraktet vid Mälardalens högskola har fått en gemensam ansökan hos Skolverket beviljad kring att lära ut entreprenörskap i skolan. Totalt beviljades projektet 155 000 kronor för att testa beprövade metoder och utarbeta nya kring entreprenörskap i skolan.

Datorer som kommunicerar med varandra via trådlösa nätverk blir allt vanligare. I miljöer där elektromagnetisk strålning förekommer, till exempel inom sjukvården och industrin, finns dock risker för störningar i datakommunikationen, vilket kan få ödesdigra konsekvenser. Forskare vid Mälardalens högskola har nu fått sammanlagt nio miljoner kronor från KK-stiftelsen och Vinnova för att undersöka vilka förutsättningar som krävs för att den trådlösa kommunikationen ska fungera på ett säkert sätt.