”Vi går inte mot en monokultur” - MDH anordnar konferens om interkulturalitet och mångfald

2016-05-19 | På campus

Den 19-20 maj arrangeras en konferens inom området interkulturalitet på Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna. Över 100 personer deltar i konferensen där forskare och praktiker diskuterar utmaningar och utbyter kunskaper inom ämnet för skapa förutsättningar för en god samhälls- och skolutveckling.

- Vi går inte mot en monokultur utan måste ta oss an de utmaningar som globaliseringen och det ökade antalet nyanlända innebär. Framtidens ledarskap är interkulturellt, säger Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning på MDH och initiativtagare till konferensen. 2005 blev hon utnämnd till Sveriges första professor i interkulturell pedagogik.

Begreppet INTERkulturalitet syftar på möten mellan olika kulturer, till skillnad från det närbesläktade begreppet MÅNGkulturalitet som endast avser flera kulturers parallella existens.

- Interkulturalitet handlar om att hantera mångfald på ett berikande sätt, om hur man kan lära sig av varandras olika kulturella synsätt och därmed vidga sin horisont, säger Pirjo Lahdenperä.

På konferensen kommer forskare att presentera sitt expertområde interkulturalitet inom samhällsplanering, klassrumspraktik, skolutveckling, internationella frågor och etniska relationer så som nyanlända och ensamkommande flyktingbarn. Deltagare och medverkande på konferensen är forskare, myndighetspersoner, lärare, rektorer och skolchefer, politiker, socialarbetare och andra med intresse för samhälls- och skolutveckling.