VFU – en viktig och förberedande del av utbildningen

2016-03-03 | Utbildning Student

Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) finns i flera utbildningsprogram på MDH och i Mälardalsregionen medverkar flera kommuner och landsting i verksamheten. Den gemensamma grunden är att VFU kompletterar de teoretiska studierna, vilket innebär att studenter vid MDH blir väl förberedda inför sitt framtida yrkesliv.

– De som läser sjuksköterskeutbildningen på MDH har VFU inom fem olika vårdverksamheter; äldrevård, somatisk vård på sjukhusavdelningar, akutsjukvård, psykiatri samt primärvård. Det är jätteviktigt att våra studenter får värdefulla praktiska erfarenheter och kontakter inför framtiden, säger Katja Cederholm, VFU-handläggare för sjuksköterskeprogrammet i Västerås.

I rollen som VFU-handläggare är Katja Cederholm länken mellan högskolan och vårdverksamheterna. Hon gör över 1 300 placeringar per år och för att det ska bli så optimalt som möjligt för studenten tar hon hänsyn till studentens bakgrund, tidigare VFU-plats och verksamheternas inriktning.
– Eftersom MDH är en av Sveriges största utbildare av sjuksköterskor kan vi heller inte erbjuda alla studenter VFU samtidigt. Därför läser en del teoretiska kurser medan andra är ute på VFU. De har 31 veckors praktisk utbildning utspritt på tre terminer så det ett stort men viktigt pussel för mig att lägga, säger Katja Cederholm.

Tidigare sjuksköterskestudenten Sandra Stendahl tycker att VFU inom utbildningen är positivt och att hon fått lära sig mycket som inte går att läsa sig till i böckerna.
– Man måste få prova för att kunna lära sig. Jag kan tänka mig att det är samma sak i de flesta yrken. Under min VFU fick jag arbeta med människor i livets slutskede. Det var väldigt givande och jag visste direkt att det var detta jag ville arbeta med efter studierna, säger Sandra Stendahl, som idag jobbar på en klinik för palliativ vård.
 
En grundförutsättning för god VFU är att den handledare som tar emot studenter upplever att den har kompetens och engagemang som krävs för uppdraget. För att kvalitetssäkra att studenter vid MDH får bra VFU erbjuder högskolan handledarutbildning. En av dem som gått utbildningen är Eva Karlsson, som har varit huvudhandledare i åtta år.
– Det är roligt när studenterna vågar ta för sig och ta ansvar för sitt lärande under sin VFU. Ibland kan det vara en utmaning att handleda samtidigt som patientflödet på akuten är högt. Därför krävs det att verksamheten har bra struktur och rutiner kring det arbetet. Att vara huvudhandledare har gett mig så mycket glädje och stimulans att jag har valt att fortsätta med uppdraget år efter år, säger Eva Karlsson, sjuksköterska på akutmottagningen i Västerås.