Vetenskaplig artikel av arenaledare publicerad i internationell tidskrift

Ny publikation om interaktionen mellan individer och deras vardagliga föremål

2015-03-09 | Forskning/Samverkan

Marcus Persson, en av projektledarna för Arenan för hälso- och välfärdsteknik, har fått en artikel om interaktionen mellan individer och deras vardagliga föremål publicerad i The Journal of International Social Research, Vol: 8 Issue:
36.

Artikeln utforskar symbolisk interaktionen mellan individer och deras vardagliga föremål. Baserat på en stor internationell studie som genomfördes i samarbete med företaget Ericsson AB, utgår denna artikel från en enda fråga som ställdes till deltagare från Japan, Kina och USA: "Föreställ dig att ting kan tala, vad skulle de säga?".

Läs mer om Marcus Perssons artikel