Västmanlandsprofiler debatterar samhällsentreprenörskap på MDH

2013-03-08 | Forskning/Samverkan

Samhällsentreprenörer dyker upp där samhällstjänster eller gemensam service inte fungerar eller saknas. Den 11 mars hålls en debatt vid Mälardalens högskola (MDH) om vad som händer när entreprenörer kommer med innovativa lösningar på samhällsproblem, baserade på affärsmässiga metoder. Medverkar gör bland annat Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta, Anders Teljebäck, kommunalråd i Västerås och Caroline Drabe från Västerås Science Park.

Ofta korsar samhällsentreprenörerna gränslandet mellan det kommersiella och ideella, respektive offentlig och privat marknad, säger Birgitta Schwartz, lektor i företagsekonomi vid Mälardalens högskola som forskar om samhällsentreprenörskap. Hon är också en av redaktörerna för den nyutgivna boken ”Societal Entrepreneurship: Positioning, Penetrating, Promoting”.

I boken beskrivs hur samhällsentreprenörskapet bryter nya vägar och överskrider gränser mellan privat, offentlig och frivillig sektor för att lösa samhälleliga problem.

 – Ambitionen har varit att ge en förståelse för hur samhällsentreprenörskap mobiliserar kraft mellan aktörer från olika sektorer och hur de tillsammans kommer fram till innovativa lösningar på sociala problem och som kan förvandlas till gemensamma möjligheter. I boken tar vi upp flera exempel på samhällsentreprenörer såsom lärare i skolor och högskolor som arbetar med entreprenörskap i sin undervisning eller personer engagerade i ideellt arbete kopplat till företagande som Fair Trade eller Astrid Lindgrens Värld.

Måndagen den 11 mars anordnas en samhällsdebatt och seminarium på Mälardalens högskola. Medverkar gör bland annat Stig Henriksson, kommunalråd i Fagersta, Anders Teljebäck, kommunalråd i Västerås och Caroline Drabe från Västerås Science Park.