Västmanlands tingsrätt om återbetalning av studieavgifter

2016-06-14 | Utbildning Student Omvärld

Idag kom besked från Västmanlands tingsrätt i frågan om den avgiftsbelagda student som kräver studieavgiften tillbaka från högskolan.

Domstolen menar att det fanns ett ömsesidigt förpliktigande avtal mellan den avgiftsbelagda studenten och högskolan och att utbildningen har varit bristfällig. Det innebär att högskolan nu ska återbetala studentens studieavgift.

– Nu har högskolesektorn fått svar på en fråga som har funnits sedan beslutet 2011 på att avgiftsbelägga studenter som kommer från länder utanför EU, EES eller från Schweiz. Domstolen anser att högskolan ingår ett ömsesidigt förpliktigandeavtal med denna student. Det här påverkar hela sektorn och på högskolan måste vi nu sätta oss ned och se vad beskedet innebär, säger högskoledirektör Marie Eriksson. 

Den kandidatexamen i matematik som kritiserades av Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har sedan våren 2015, då UKÄ gjorde en ny utvärdering, fått omdömet hög kvalitet. Förbättringsarbetet påbörjades redan när UKÄ kom med sin första utvärdering hösten 2013.