Världsunikt brandförsök i Sala-gruva

2011-05-24 | Forskning/Samverkan

I fredags brann det i Tistgruvan utanför Sala. Branden var planerad och en del av ett världsunikt forskningsprojekt för att se hur bränder utvecklas i arbetsfordon under mark.

Bränder räknas till de allvarligaste olyckor som kan hända i gruvor och tunnlar. Gruv- och tunnelarbetare kan snabbt bli instängda av brandröken och det är svårt för räddningspersonal att nå fram och släcka branden. Att därför undersöka hur brand- och rökutveckling sker i gruvor, hjälper till att förbättra både brandskydd och räddningsinsatser. Och i det långa loppet rädda fler tunnel- och gruvarbetares liv.

Den vanligaste typen av bränder i gruvor är maskinbränder. Därför fick en hjullastare från LKAB möta sitt öde 56 meter ner i gruvan. Maskinen var placerad i en gruvgång där en stor fläkt styrde röken ut från gruvan. Ett 40-tal personer från räddningstjänster, kommun och företag fanns på plats för se brandförsöket.

Innan försöket genomfördes, presenterade adjungerade professor Haukur Ingason vid Akademin för hållbar samhälls-och teknikutveckling på Mälardalens högskola, hur försöket skulle gå till. Dick Forsberg från Räddningstjänsten i Sala-Heby höll även en kort säkerhetsgenomgång med alla som skulle följa med ner i gruvan.

Klockan 12.30 tändes hjullastaren på och branden spred sig snabbt. Efter ett par minuter var rökutvecklingen så kraftig att det från åskådarplats inne i gruvan inte längre gick att se maskinen. Från utsidan av gruvan kunde man se tjock svart rök strömma ut, och man beräknade att det skulle ta flera timmar tills branden var över.

Resultaten från brandförsöket kommer att ligga till grund för Rickard Hansens vidare doktorandarbete på Mälardalens högskola. Med i forskningsprojektet är även Mia Kumm, Mälardalens högskola, samt företagen LKAB, Atlas Copco, SKB och Skanska.
Ytterligare ett brandförsök kommer att ske den 27 maj.

Se Sala kommuns bildspel från brandförsöket

Lyssna på P4 Västmanlands inslag om brandförsöket