Världsnamn föreläser om lärande i praktikergemenskaper

2010-10-28 | Forskning/Samverkan

Imorgon torsdag gästas Mälardalens högskola av Etienne Wenger, framstående teoretiker inom social inlärningsteori och teorins tillämpning i olika organisationer.

Under torsdagen hålls ett seminarium i Västerås på temat Communities of practise – är det modellen? Etienne Wenger, betydande forskare och teoretiker inom social inlärningsteori, inleder seminariet med en föreläsning.

Etienne Wenger har gurustatus inom sitt kunskapsfält och intresset för hans teorier är stort. Forskare från flera universitet och högskolor deltar på torsdagens seminarium, som sedan en tid tillbaka är fullbokat.

Forskargruppen för styrning av samproduktion (STAMP) inom högskolan arrangerar seminariet tillsammans med Samhällskontraktet.

– Det finns en vilja att professionalisera samverkan mellan högskolan och de kommunala verksamheterna. Vi måste lära av varandra i större utsträckning än tidigare och här kan Etienne Wengers teorier och modeller hjälpa oss på vägen, förklarar Maria Hansson Mårtensson, forskare i STAMP-gruppen.

Samverkan kring kompetensutveckling och lärande - en viktig utmaning

Samverkan kring kompetensutveckling och lärande är en viktig del av Västerås stads och Eskilstuna kommuns framtidsstrategier. Därför har man ingått ett 4-årigt avtal med Mälardalens högskola i det så kallade Samhällskontraktet.

– Den stora utmaningen för högskolan och kommunerna är att skapa en balans mellan parterna så att alla blir jämbördiga. Här erbjuder Etienne Wengers modeller en lösning genom att fokusera på det som är våra gemensamma mål och intressen, exempelvis att alla elever ska nå skolans mål, förklarar Cecilia Vestman, processledare för Samhällskontraktet.

Senare hälften av seminariet ägnas åt ett samtal mellan deltagarna och Etienne Wenger. Samtalet kommer att ledas av Johan Wennhall, utbildningsdirektör i Västerås stad.

– Etienne Wenger har bidragit med viktiga teorier kring hur kunskap skapas. Vi får här en gemensam plattform för diskutera samspelet mellan forskare och professionella grupper i kommunerna, förklarar Johan Wennhall.

Om Etienne Wenger

Etienne Wenger är hedersdoktor vid universitetet i Brighton och har skrivit banbrytande artiklar och böcker om begreppet ”Communities of practice”, som är en modell för praktikers lärande i nätverk. Wengers tankar och teorier har påverkat en rad discipliner.

Om Samhällskontraktet och forskargruppen STAMP

Samhällskontraktet är ett avtal mellan högskolan, Västerås stad och Eskilstuna kommun om gemensamt utvecklingsarbete kring skola, omsorg och framtidens arbetskraft.

Läs mer på: www. samhallskontraktet.se

Forskargruppen STAMP (=styrning för samproduktion) fokuserar på kunskap och verktyg för att leda och styra samverkansprojekt.