Världens yngste professor i matematikdidaktik

2012-01-24 | Forskning/Samverkan

Den 17 januari blev Andreas Ryve utnämnd till professor i matematikdidaktik på Mälardalens högskola(MDH). Det gör honom till den yngste professorn i ämnet i hela världen. Eftersom forskning inom matematikdidaktik typiskt blir bättre om man jobbat som lärare i skolan under ett antal år är professorerna ofta lite äldre.

- Det är viktigare att göra ett bra jobb än att vara yngst! Att vara professor innebär bland annat att man ska leda en forskargrupp och det arbetet har jag delvis startat men arbetet som professor ger mig både större möjligheter och ansvar att ingå i arbetet kring strategiskt viktiga frågor för MDH, säger Ryve.

Forskningen inom matematikdidaktik på MDH har två huvudriktningar. Den ena är samproduktion med kommunen med kombinerade forsknings- och utvecklingsprojekt med syfte att förbättra matematikutbildningen, där projektet Räkna med Västerås är ett exempel. I projektet jobbar högskolan med hela utbildningsorganisationen i kommunen, inte bara lärare, så att förändringarna sätter sig i hela organisationen. Syftet är att klassrumsundervisningen i matematik ska bli bättre.

Den andra huvudriktningen handlar om att jämföra matematiklärarutbildningar i olika länder. Det är ett samarbete med University of Cambridge som går ut på att undersöka och analysera undervisningspraktiken för lärarstudenter i den svenska och finska lärarutbildningen. Medel kommer även att sökas för att ta med fler länder i undersökningen, till att börja med England och Irland.

- Jag bedömer att professuren ger möjligheter att ytterligare stärka samproduktionen med regionens kommuner och vidare möjligheter att forska kring matematikundervisning internationellt, säger Ryve.

Forsknings som stärker lärarutbildningen på MDH

Forskningsprojekten innebär både forskning inom lärarutbildning och att forskare, som kan undervisa på ämneslärarprogrammet, kommer till högskolan. Eftersom samproducerandeprojektet går ut på att utveckla klassrumsundervisningen innebär det även att lärarstudenternas praktik ute på skolorna blir bättre.

- Studenternas examensjobb kommer dessutom att få högre kvalitet, dels för att forskare inom ämnet kommer att handleda studenterna och dels för att examensarbetena kan bli en del av det större projektet, vilket både gynnar projektet och ger examensarbetena ett större sammanhang, säger Ryve.

Populär forskarutbildning

Forskargruppen kring matematikdidaktik på Mälardalens högskola, M-TERM, består redan nu av nio forskarstuderanden och flera seniora forskare. Under våren får vi tillskott av ytterligare 2-3 doktorander och det finns ett intresse från seniora forskare att komma till Mälardalens högskola och forskargruppen.

Ett led i att stärka forskargruppen var att initiera samarbetet kring Forskarskolan DME (Developing Mathematics Education) som MDH har utvecklat tillsammans med Umeå universitet, Linnéuniversitetet och Malmö universitet. Forskarskolan är finansierad av Vetenskapsrådet och skapar möjligheter för MDH att utveckla ingående samarbeten med flera kommuner i regionen, exempelvis Arboga, Strängnäs, Eskilstuna, Köping och Kungsör.

- Genom forskarskolan, projektet Räkna med Västerås och finansiering från externa doktoranderna drog matematikdidaktiken på MDH in forskningsfinansiering på närmare 23 miljoner under förra året, säger Ryve.