Varför når inte vissa elever skolans mål? MDH presenterar forskning skolutveckling

2014-11-18 | Forskning/Samverkan

Den svenska skolan står inför stora utmaningar och utvecklingsmöjligheter, det visade bland annat resultaten i PISA-undersökningarna och närstudier av de nationella proven. Den 18 och 19 november anordnar Mälardalens högskola (MDH) konferensen MKL-dagarna, där presenteras aktuell skolforskning kring bland annat matematikundervisning, nyanländas lärande och hur det kommer sig att vissa barn inte når skolans mål i att läsa, skriva och räkna.

– MKL-dagarna är ett forum där förskollärare, lärare och rektorer får möjlighet att ta del av aktuell forskning och byta erfarenheter skolor emellan. Vi anordnar MKL-dagarna för första gången, och det kommer att bli en årligen återkommande aktivitet, säger Cecilia Vestman, verksamhetsledare för Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL).

MKL-dagarna är en mötesplats för forskare, förskolepersonal, lärare och rektorer om skolutveckling, lärarutbildning och forskning i utbildningsvetenskap. Här presenteras och diskuteras olika frågor och utmaningar i dagens skola. Aktuell forskning blandas med praktiska erfarenheter från klassrummen under seminarier och föreläsningar. 

Ett av seminarierna fördjupar sig i problematiken att vissa barn inte når skolans mål i att läsa, skriva och räkna när de lämnar lågstadiet, trots satsningar både i och utanför klassrummet. Anders Garpelin, forskningsledare vid akademin för utbildning, kultur och kommunikation vid MDH, har undersökt detta närmare i flera studier.

– Mitt fokus för forskningen har alltid varit de utsatta, barn och ungdomar som har svårt att möta kraven från skolan och vuxenvärlden. Den pedagogiska miljön ska utmana barnen på deras egen nivå, men också ta hänsyn till den ”ryggsäck” varje barn har. Det får naturligtvis effekter för hur skolan måste arbeta och det innebär att inte bara lärarna utan även rektorer, förskolechefer och övriga medarbetare, som möter eleverna, måste vara medvetna och ge möjligheter för alla. Det är inte barnet som måste vara skolmoget vid en viss ålder, utan skolan som måste vara barnmogen, säger Anders Garpelin.

Förutom forskare från MDH, får besökarna lyssna till lärare och rektorer från skolor i regionen som berättar om sina erfarenheter från undervisning och utvecklingsarbete. Gästföreläsaren Pia Sundqvist kommer att prata om engelskinlärning och glappet mellan skolengelska och fritidsengelska, till exempel från datorspelande.

Fullständigt program

För mer information, kontakta:
Cecilia Vestman, verksamhetsledare för Mälardalens kompetenscentrum för lärande, MDH, 016-15 51 08
Louise Gustafsson, kommunikatör, MDH, 021-10 13 03