Utveckling av hälsoteknik vid MDH

2013-08-30 | Forskning/Samverkan

Idag finns en omfattande volym av forskning inom området av såväl seniora forskare som doktorander som kan hänföras till hälso- och välfärdsteknik. Främst är det vid akademierna IDT och HVV som denna forskning bedrivs.

I juni överlämnade referensgruppen för hälsoteknik på MDH (Christine Gustafsson, Roland Svensson, Lene Martin, Maria Lindén, Elisabeth C Andersson, Sergei Silvestrov, Veronica Ribé och Andreas Boberg) en rapport med förslag till utveckling av hälsoteknik vid MDH till rektor Karin Röding.

I rapporten sammanfattas att förutsättningarna för att utveckla området hälso- och välfärdsteknik i en Samverkansarena för hälso- och välfärdsteknik på MDH måste betecknas som mycket goda.

Ett kommande rektorsbeslut angående fortsatt utveckling av hälsoteknik på MDH är under beredning.

Här finns rapporten att läsa i sin helhet  Förslag till utveckling av hälsoteknik vid MDH (pdf 2,0 MB)