Utökat forskningsanslag till MDH i regeringens budgetproposition

2015-09-21 | Omvärld

I budgetpropositionen som regeringen presenterade idag får MDH ett utökat forskningsanslag med 13,5 miljoner kronor. Enligt Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, är detta en medveten satsning på de nyare universiteten och högskolorna runt om i landet.

– Detta är något som MDH har jobbat hårt för under en längre tid så beskedet idag är glädjande och ett steg i rätt riktning, säger Karin Röding, rektor vid MDH.

2015 tilldelades MDH 88,9 miljoner kronor i statliga anslag till forskning och forskarutbildning. I budgetpropositionen för 2016 tilldelas MDH totalt 103,7 miljoner kronor till forskning och forskarutbildning.

Hör Karin Röding kommentera budgetpropositionen i Radio Sörmland

Läs mer om budgetpropositionen på regeringens webbplats