Utlysning av medel för konstnärligt utvecklingsarbete

2012-06-29 | Forskning/Samverkan

Nu utlyser fakultetsnämnden nya medel för konstnärligt utvecklingsarbete för åren 2012 och 2013. Totalt utlyser nämnden 250 000 kronor och utskottet har som ambition att stödja flera olika forskningsprojekt.

Är du lärare eller forskare inom MDH och har ett intressant forskningsprojekt inom konstnärligt utvecklingsarbete? Då ska du se till att skicka in en ansökan. För att projektet ska ha möjlighet att beviljas medel ska det utforska gestaltningspro-cesser inom design och/eller konst. Ett exempel på tidigare projekt som fått stöd är ”Robotsvanen”, en robot i form av en svan som dansar till Tjajkovskijs verk ”Svansjön”.

Behörighet och bedömning

Minst en person inom varje projekt ska vara anställd på konstnärlig grund eller ha en konstnärlig högskoleexamen. Projektet ska också bidra till höjd kompetensnivå och ökad kunskap inom högskolan. Därför ska din ansökan innehålla en plan för hur den nya kunskapen ska spridas och användas inom MDH.

Ansökan

Sista ansökningsdag är den 31 augusti 2012.  Din ansökan skickar du som bilaga i e-post till Karin Fürstenbach på utbildnings- och forskningssektionen. Läs mer om vad ansökan ska innehålla, hur bedömningsgrunden för projekten ser ut och ladda ner själva ansökan:

Utlysning av medel för konstnärligt utvecklingsarbete 2012/2013 (pdf 42 kB)

Ansökan om medel för konstnärligt utvecklingsarbete 2012/2013 (doc 64 kB)