Utbyte mellan MDH och företagare ska göra alla till vinnare

2016-10-20 | Utbildning Forskning/Samverkan Student Omvärld

Studenter som har rätt kompetens och företag som får hjälp med problemlösning är några saker som Entré-SME ska bidra till -ett nytt projekt där MDH och små och medelstora företag medverkar. Som ett delprojekt kommer några av högskolans lärare att praktisera på företag. Först ut är Angelina Sundström, universitetslektor i företagsekonomi.

 

Det här är en fantastisk möjlighet för alla inblandade. Det handlar bland annat om kompetensutveckling som jag kan ha nytta av i min roll som lärare och som gör att jag kan hålla utbildningen uppdaterad och aktuell. Men det ger också en möjlighet att lyssna in företagets behov och återkoppla till högskolan. Vilka problem finns och hur vi kan anpassa våra utbildningar för att matcha det, säger Angelina Sundström, som precis har påbörjat sin praktik på redovisnings- och revisionsbyrån Rådek i Eskilstuna.

En dag i veckan fram till årsskiftet kommer hon att få vara med i det dagliga arbetet på byrån.

På Rådek ser man fram mot att få ta emot Angelina och lära sig mer om hur högskolan resonerar kring utbildningsfrågor för ekonomer.
– Vi ser framför oss ett samarbete som mynnar ut i bättre förberedda studenter och en bättre förståelse från Rådeks sida om vilka utmaningar högskolan arbetar med, säger Johan Rudengren, VD på Rådek.

Det övergripande syftet med projektet Entré-SME är att göra högskolans utbildningar mer relevanta för näringslivet genom att företag, studenter och lärare tillsammans utarbetar metoder för att systematisera samverkan med SME, små och medelstora företag, i utbildningen. För att öka företagens tillgång till rätt kompetens handlar projektet om att skapa mötesplatser så som:

  • exjobb för studenter på uppdrag av företagen

  • gemensam konceptutveckling där företag och studenter utvecklar idéer och löser problem

  • praktik för högskolans lärare

Som en del av projektet ingår också att förbereda studenterna för det framtida uppdraget som lärare.

 

Ökad samverkan

Det ettåriga projektet Entré-SME finansieras av Tillväxtverket och bygger vidare på MDH:s satsningar på entreprenörskap som skett under 2012-2015. Projektet kommer att bedrivas i nära samverkan med bland annat Eskilstuna kommun, Regionförbundet Sörmland, Strängnäs Business Park och Företagarna Eskilstuna-Torshälla.

 

Mer information

Mer information om projektet

För övriga frågor, kontakta Gabriella Mast-Weggeman , projektledare, 016-155165