Utbildningen till specialistsjuksköterska gjorde Mattias tryggare i mötet med patienter

2018-02-15 | Alumni

Mattias Vincze är 36 år och kommer från Katrineholm. Idag arbetar han som universitetsadjunkt på Mälardalens högskola men har tidigare erfarenheter från rättspsykiatrisk vård. Där har han förvaltat sina 18 år från skötare till specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård.

Mattias Vincze läste först sjuksköterskeprogrammet vid MDH, vilket han valde att göra efter att ha fått rekommendationer från vänner och bekanta.
– Jag uppskattade att högskolan var så trevlig och gemytlig. Anledningen till varför jag sedan valde att läsa specialistsjuksköterskeutbildningen var för att jag efter avslutade studier hade anammat ett problematiserande vetenskapligt synsätt och tänkande vilket gjorde mig nyfiken och inspirerad till fortsatta studier på avancerad nivå, säger Mattias Vincze.

När han jobbade inom psykiatrin kände han att det saknades något. Förutom moment och teknisk apparatur var det förmågan att nå ända fram till patienten, att lindra patientens lidande med omvårdnad. Specialistutbildningen bidrog till att han lärde sig att tolka, förstå och våga förkasta vetenskaplig forskning. Han hittade också stöd i forskning och teorier när han mötte omvårdnadsproblem i praktiken, vilket gjorde honom tryggare i mötet med patienter.
– Jag uppskattade att de personer som undervisade på högskolan hade ett brinnande intresse för ämnet. Efter avslutade studier arbetade jag vidare med min magisteruppsats, tillsammans med min handledare och examinator. Vi skrev en artikel som nu är publicerad i en vetenskaplig tidskrift, säger Mattias Vincze.

Psykiatrisk vård intresserar honom eftersom han får arbeta med människor och lindra deras lidande. Han menar att arbetet med patienten är mera än att ta bort det sjuka - det handlar om att värna om patientens resurser och sätta in rätt insatser i vården.
– Mycket av sjukvården fokuserar på att hitta nyckeln till sjukdomen, vilket oftast bygger på medicinvetenskap. Här tänds ljuset mot vad vi gör i mötet med patienten och vad vi lär oss genom hur patienten upplever sin vård. Tryggheten till yrkesutövningen specialistsjuksköterska växte fram genom kartläggning och olika fragment från möten med patienter. Det finns ingen färdig manual eller rutin utan det var jag som professionell utövare som var redskapet, säger Mattias Vincze.

Utbildningen är även starkt knuten till praxis genom verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
– Det är en bred bas att stå på. Jag upplever att jag har med mig kunskaper från yrket i andra forum och rum. Det är också en fantastisk resa om man redan arbetar med psykiatrisk vård idag, att få sätta teori på det vi gör och det vi är stolta över inom psykiatrisk vård. Den här resan rekommenderar jag till alla som är nyfikna på att vara en del i den moderna psykiatrin, säger Mattias Vincze.