Uppskattade föreläsningar om barn som upplevt våld och anhörigfrågor vid psykisk ohälsa

2018-10-08 | På campus Omvärld Forskning/Samverkan

Den internationella barndagen uppmärksammades vid MDH den 1 oktober i ett samarrangemang med Mälardalens kompetenscentrum för hälsa och välfärd (MKHV) inom Samhällskontraktet och Kvinnojouren Moa i Eskilstuna. I en nästan fullsatt Aula Collegium bjöds på föreläsningar om utbildning om barn som upplevt våld.

Dagen inleddes med Louise Lundqvist, jurist vid Brottsoffermyndighetens Kunskapscentrum, som talade om ersättning till barn som bevittnat brott. Föreläsningen gav lyssnarna kännedom om Brottsoffermyndighetens verksamhetsområden, allmän kunskap om olika ersättningsformer till brottsoffer och fördjupad kunskap om ersättning till barn som bevittnat brott.

Nästa talare var Moa Mannheimer, centrumchef på Barnafrid, ett nationellt kunskapscentrum för barn utsatta för våld och andra övergrepp. Moa Mannheimer berättade om barns trauma och anknytningsproblematik som kan uppstå när de upplevt våld av en närstående.

Rebecca Anserud vill bryta myter om psykisk ohälsa

Den 6 oktober är den nationella anhörigdagen vilket uppmärksammades vid högskolan lite i förskott med en föreläsning av Rebecca Anserud, en av Sveriges mest eftertraktade föreläsare. Rebecca som jobbar för att bryta myter och tabuer som fortfarande finns kring psykisk ohälsa, gav föreläsningen Mina ord till dig som är anhörig. Föreläsningen har sin utgångspunkt i hennes starka erfarenheter att leva med bipolär sjukdom.

- Även denna gång var det en i det närmaste fullsatt Aula Collegium. Rebecca Anserud berättade generöst om sin sjukdom med flera år av tvångsinläggningar, medicinbiverkningar och ett fullständigt kaos. Vi var många som blev berörda av hennes berättelse och hon lyfte betydelsen av anhöriga och hur viktigt det är att, som anhörig, ta hand om sig själv. Vår rektor Paul Pettersson tittade förbi och uttalade sin uppskattning av arrangemanget, säger Christine Gustafsson, delprocessledare för MKHV.

Föreläsningen arrangerades tillsammans med Anhörigcentrum i Eskilstuna kommun.