Upprop och introduktion för nya studenter tidigareläggs

2011-10-13 | Student

I fortsättningen kommer studenternas upprop och introduktionsaktiviteter vid höstterminens start att inledas två arbetsdagar före den officiella terminsstarten.

Fram tills nu har dessa aktiviteter skett i samband med terminsstart vilket har betytt att undervisning har kommit i kläm då studenterna går på introduktionsaktiviteterna. De som deltagit i beredningen av ärendet är en utbildningsledare och en lärare från varje akademi, representanter från förvaltningen samt Studentkårens ordförande.

Rektors beslut