Unik forskning för ökad brandsäkerhet i gruvor

2015-05-08 | Forskning/Samverkan

Den vanligaste formen av bränder under jord är fordonsbränder i gruvor. Richard Hansen från Mälardalens högskola (MDH) har i sin unika forskning tagit reda på hur man kan förutse hur dessa bränder beter sig och utvecklas. Resultatet av hans arbete kan leda till en ökad brandsäkerhet och utrymningssäkerhet för gruvpersonalen.

 

 

Fram tills idag har det inte funnits några omfattande och djuplodande studier vad gäller bränder i gruvor, om man undantar kolgruvor. Det ändrar Rickard Hansen på genom sin doktorsavhandling "Study of heat releases rates of mining vehicles in underground hard rock mines”. I sin studie om brandsäkerhet i gruvor visar han på möjligheten att beräkna den totala brandeffekten för gruvfordon.

– Det här är resultat som samhället kan dra nytta av. Framför allt när det gäller att utforma olika brandskyddssystem i gruvorna, såsom räddningskammare, räddningsrum och rökgasfläktar.  Tack vare ny kunskap kan brandsäkerheten och utrymningssäkerheten för gruvpersonalen öka, säger Rickard Hansen.

Brandingenjör i botten

Rickard Hansen är 46 år gammal och bor med familjen i Nyköping. Han är brandingenjör i botten och har jobbat inom brand- och räddningstjänstbranschen sedan 1994. Sedan dess har han haft en rad olika typer av befattningar såsom räddningschef och konsult. 2007 påbörjade han sina doktorandstudier.

Den 27 maj försvarar Rickard Hansen sin doktorsavhandling i energi och miljöteknik vid MDH i Västerås.

Vill du veta mer om forskningsresultatet? Kontakta Rickard Hansen.