UKK i internationella samarbeten

2012-09-10 | Forskning/Samverkan

UKK deltar i International Science Program (Uppsala) och SIDA-program i matematik och i utbytte med Nepal i Matematik/Tillämpad Matematik inom IDEAS projektet.

International Sicende Program

Från och med 2012 deltar UKK och Avdelning för tillämpad matematik i International Science Program (Uppsala) och SIDA:s strategiska statliga program för utbyggnad av akademisk kapacitet och forskarutbildning och grundutbildning inom ämnet Matematik/Tillämpad Matematik vid universitet i Afrika. Ansvarig ledare för detta samverkansprojekt vid UKK är Professor Sergei Silvestrov.

Betuel Canhanga från Mozambique är den första forskarstudenten som antagists till forskarutbildningen inom ämnet Matematik/Tillämpad matematik för International Science Program. Han är lärare i Matematik vid Eduardo Mondlane University i Maputo och planerar att doktorera vid UKK, MDH inom Matematik/Tillämpad matematik inom de närmaste åren.

Betuel Chanagas forskning

Hans forskning kommer att handla om differentialekvationer och differensekvationer och deras tillämpningar i ekonomi, finans och optimering av resurser. Betuel kommer att besöka UKK och MDH under höstterminen. I hans planer ingår även att utveckla strategiska samarbeten mellan MDH och Eduardo Mondlane University i Maputo inom grundutbildning i matematik med anknytning till UKK:s internationellt kända och välrenommerade Bachelor Programme Analytical Finance och Master Programme Financial Engineering samt masterprogrammet i teknisk matematik.   

UKK deltar i utbytte med Nepal i Matematik/Tillämpad Matematik inom IDEAS projektet

Gyan Thapa är universitetslektor och forskarstuderande i matematik vid Tribhuvan University i Nepal. Han kommer till UKK till avdelningen för tillämpad matematik inom det  MDH-koordinerade Erasmus-Mundus projektet IDEAS och kommer att vistas vid UKK hela läsåret under vetenskaplig ledning av Professor Sergei Silvestrov. Den matematiska huvudinriktningen för hans doktorsavhandling är diskret optimering med tillämpningar inom ”just-in-time systems” och process optimering.

Han har också publicerat arbeten i andra inriktningar i tillämpad matematik. Han och hans institution och forskargrupp i Nepal samarbetar även med flera universitet och företag i Japan, Kina, Tyskland. I hans planer ingår även att utveckla strategiska samarbeten mellan MDH och universitet i Nepal i anknytning till UKKs internationellt kända och välrenommerade Bachelor programme Analytical Finance och Master programme Financial Engineering samt masterprogram i teknisk matematik.